is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1880, 1880 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•<> MAANDBLAD VOOR DEN Merlandschen Landbouwer. ONDER REDACTIE VAN E. C. ENKLAAR, R. W. BOER, Prof. Dr. AD. MAYER.

18 80.

Ahlborns boterkneder.

ZWOLLE. W. E. J. TJEENK WILLINK. 18 80.