is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1880, no 8, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DR OOFÏBOOM IS DE SCHOONSTE SIERBOOM.

goucl-esoh, de bloedroode cornoelje, de jaspiskleurige ahorn bereikt is vergenoegen wij ons tot aan een nieuwe aanwinst met de aschkleurige opperhuid van de Besi Bubast, de okerkleurige van Passé Calmar, Zéphérin Grégoire, Beurré Bumont, de paarsche van Beurré Oiffard en Monsallard, de purperkleurige van Boyenné flon ainé en Portunée Boisselot, zwartbruine van Bon Chretien de Bruxelles, de heldere schors van Pondante Thirriot en Grarlin, de donkere van Bomselet en Belle Angezine, evenals met de geel, groen en bruin gestreepte schors van de bonte verscheidenheid van Beurré d’ Hardenpont en d’Amanlis Verte longue, St. Germain, Buchesse, Boyenné, Bergamot, William. Zoo hebben sommige sierstruiken door eene ruwe, beestige, bultige schors iets zonderlings. Hier kunnen wij iets dergelijks door van Mons, les deux Soeurs, Beurré Bailly, Angeligue Lederc aanbieden, ja nog eenige tot Beurré Lebrun toe, wier krachtige stam zich als met schildluizen bedekt vertoont. De wildelingen leveren gedoomde boomen. Het nasporen van plaatselijke vruchten heeft ons onderscheidene dezer reusachtige boomen doen ontdekken; getuige hiervan is de pereboom de Posse in Aube, hij is zoo groot en dik als een eik. Eindelijk is ook de dwergpeer geen vertelseltje, men legt er zich op toe daarvan een eigene reeks te vormen. Zoodoende is alles hier vertegenwoordigd, het grootsche en het koddige, het schoone en het lelijke, het bevallige en het belachelijke. Geloof mij vriend! het planten van eene Louise bonne d'Avranches zal een park of een engelschen tuin even zoo goed versieren als een alleen staande plataan, eene groep van Ptelea of een geheel als een haagbeuken heg gesnoeid struikwerk. Indien wij nu bovenstaande lijst nog met naburige soorten versterken, door de kers, den appel; voorts de perzik, de abrikoos, de pruim zonder de eetbare kastanje, de walnoot, de amandel, de oranje, de vijg, de kaki uitte sluiten • moeten wij dan niet overtuigd zijn, dat het opschrift van dezen zoo ongerijmd niet is, als het schijnt.- De ooftboom is de beste onzer sierboomen! YRAAGBUS YAN HET PROEFSTATION. 13. Ondergeteekende neemt de vrijheid UwEds. oordeel te vragen overeen veevoeder uit de volgende producten zaraengesteld; Kgr, 100 gerslemeel. 8 pCt. eiwit. 1.7 pCt. vet. 57,5 pCt.koolhydr. 10 gekneusd lijnzaad. 3,3 „ „ 3,5 „ „ 1,9 „ „ 13,5 aardnotenmeel 5,6 „ „ 1 „ „ 1,3 „ „ 15,8 kgr. „ 6,3 kgr. „ 60,6 kgr. „ 133,5 kgr. van dit voeder kost: 100 kgr. gerst. . . . „ 10.— 10 „ lijnzaad . . . „ 1.80 33V2 „ aardnoten . . „ 1.87 samen. . ƒ 13.67 of 100 kgr. ruim/11.10.

125