is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, no 6, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AD VERTENTIEN. Prijs per regel 20 Cent.

HANDBOEK VOOR DEN BLOEMENTUIN, door H. WITTE. 2' herziene druk, ing. ƒ2.90, geb. / 3.25. HULPMESTSTOFEEN UIT DE FABRIEK YAN VORSTER & GRÜNEBERG, te KALK BIJ KEULEN, onder controle van het Rijksproefstation te Wageningen. Ammoniakalischen Guano, Ammoniak-Superphosphaten, Mejïllonis Guano, Beenderrneel-Superphosphaat met Stikstof, PEAY BENTOS GUANO (Vleesehmest), Beendermeel, ruw en stoffijn gestoomd. Stassftirter Kalizouten uit onze fabriek te Stassfurt, Zwavelzure Ammoniak, Gips, enz. CHILISALPETER UIT ONS ROTTERDAMMER DEPOT. SOLIDE AGENTEN EN VERKOOPERS WORDEN GEZOCHT.

Dr. W. C. H. STARING, ONZE VOGELS. De nuttige en schadelijke. 64 bladz. ƒ 0.50.

BASCULESMjBECKER&BUDDINGH’ ARNHEM.

PI I I Deensch Kaasstremsel. ihr. Hansens s ss. HOOFD-AGEHTEN TOOB NEDEBLAN D: OROBIO DE GASTRO & C°., Amsterdam. TUINBOEK. Volledige beschrijving van het hiinverlt in het algemeen, van het kweeken van meer dan 70 verschillende TUINGEWASSEN EN van de broeijerij onder vlak glas. door E. C. ENKLAAE, Tweede herziene druk. Prijs f 0.90. Gedeponeerd. Uitgegeven hij W. E. J. ïjeenk Willink, te Zwolle.