is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, no 8, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBETERING VAN DE VEEBOERDERIJ

g Verteerbare 5 te stoffen. -f Ö g ■I « . g ~ï ° e » a BESTANDDBELEN ë te -ë S -s S.£P 32 5 S M g TEN HONDERD VAN: te te o g • fe " "P. S ■g ‘E 1-. " te « £ » |S| | M < 03 O m. . m 3 03 Middelmatig tooi. . 14.3 6.3 79.5 5.4 41.1 0.9 7.9 /0 X4 Haverstroo 14.3 4.0 81.7 1.3 37,4 0.6 39.9 /G Xo Mangelwortels. .. . 88.0 0.8 11.3 1.1 9 1 0.1 8.5 /0 Xlo Raapkoek 15.0 7.4 77.6 34.3 18.3 7-7 16 j0 Xl 0.573 0.248 3.180 0.216 1.644 0 036 Hooi. 0.715 0.200 4.085 0 065 1.870 0.030 Stroo. 13 200 0.120 1.680 0.165 1.365 0.015 Hakvrachten. 0.150 0.074 0.776 0.243 0.183 0.077 Raapkoek. Voor de vaarzen . . . 14.637 0.643 9.721 0.688 5.063 0.158 Totaal. Best hooi 16.0 7.7 76 3 9.3 43.1 13 6.0 °/0 x3 Haverstroo 14.3 4.0 81.7 13 37.4 0.6 29.9 /D X3 Mangelwortels. ... 88 0 0.8 11.3 1.1 9 1 0.1 85 lQ XlO lijnkoek 11.5 7.9 80.6 33 8 29 0 8.9 3.3 “/„ X 0.05 0.480 0.221 2.889 0.186 1,293 0.036 Hooi. 0.429 0.130 3 451 0.039 1122 0.018 Stroo. 8.800 0.080 1.120 0.110 0.910 0.010 Hakvrachten. 0.057 0.039 0 403 119 0.145 0.044 Lijnkoek. Voor de pinken. . . 9.766 0.460 6.263 0.454 3.470 0.108 Totaal. Eiwit: Koolhydraten = 1 : 7.89 1 y()or de vaarzell. Vet tot eiwit =1 : 4.3 ƒ Eiwit: Koolhydraten = \ 8.4 1 VOQr de inken. Vet tot eiwit —1 : 4.1 j Wanneer wijde uitkomsten van de verschillende verhoudingen nagaan, dan zien wij, dat deze vrij goed uitkomen, alleen het voedsel voor de pinken bevat te weinig krachtvoedsel, doch dit wordt eenigermate vergoed, doordien de pinken minder hooi en stroo zullen gebruiken dan er voorgesteld is. Heeft men de hoeveelheid voedsel bepaald, dan dienen wij nog te weten hoeveel dat mengsel kost, ten einde deze met andere voedermengsels te vergelijken, om te zien of wij een ander mengsel samen kunnen voegen , waarbij wijde zelfde hoeveelheid voedsel voor minder geld kunnen koopen; met de gegevens van deskundigen voor ons is zoodanige berekening heel eenvoudig. Volgens Dr. Julius Kühn kunnen wijde gemiddelde algemeene verhouding der voedselstoffen stellen als 1 : 6.

125