is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, no 8, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBETERING VAN DE VEEBOERDERI.T.

„Waarom”? granen, lijn- en raapkoeken te voederen als het verteerbare voedsel in hooi en slroo lU lager in prijs staat. „Daarom”! wij hebben in onze voedertafel berekend dat een goede koe per dag noodig heeft 1.027 kilogram Diwit, nu vinden wij inde opgegeven 6 kilogram hooi en 5 Kg. haverstroo 0.389 kilogram, derhalve = 2-64; 6+5=11 en 11 X 2.64 = 29.04. ledere koe zou dus 29 kilogram hooi en stroo per dag noodig hebben om het benoodigde krachtvoedsel te bekomen. Hieruit zien wij hoe armoedig het vee den winter doorbrengt, dat bij slecht hooi en matig stroo moet leven. Niet alleen voor eene voldoende hoeveelheid goed en krachtig voedsel moet gezorgd worden, maar het voederen moet geregeld en op gezette uren van den dag geschieden. Voor het voederen en alle verdere stalwerk , moet men een vasten regel aannemen, b. v.: , ’s Morgens half zes, nadat de voederbak schoongeveegd is, Vs van het dagrantsoen hooi, daarna water, na het water, V-2 van het dagrantsoen, hakvrucMen met kaf of haksel vermengd-, heeft men geen zout in het hooi dan moet men Over de hakvruchten, voor iedere koe wer, voor iedere vaars drie en voor iedere pink twee Deoagram (Ned.lood) zout strooien en doorroeren, ook het meel of de gebroken haver goed aangemengd door de hakvruchten, na de hakvruchten koek, en daarna stroo. Waarom? eerst hooi, etende dieren lekker, daarna drinken, ook dat valt er goed op, hakvruchten en meel eten ze liever, dat smaakt, koek als dessert, stroo voor tijdkorting en buikvulling. Intusschen moet het vee gerost, geschuierd en met een slroowisch gewreven worden, dat bevordert de gezondheid der dieien. ° Ook de mest moet van achter de koeien naar voren gebracht en goed uitgestrooid worden, daarna met eenen gieter onder de voorbeenen der koeien, met gier besproeien en daarna de stal goed strooien, tegen 8 uur moet het stalwerk afgeloopen zijn. > Het vee moet rust en tijd hebben om te herkauwen tot s middags half twaalf, – middag voeren, stroo, daarop hooi, de stal opstrooien en het vee met een berken bezem afvegen. Waarom? eerst moeten de koeien het hooi eten, en daarna stroo; maar omdat de tijd te kort is, en men niet kan wachten totdat het hooi opgegeten is, geeft men eerst stroo en het hooi er op, van 12 tot half 4 uur rust, half vier voeder tijd, gelijk ’s morgens, ’s avonds 8 uur afvoeren , stroo. _ . Onder het voederen moet ge uwen knecht goed in toog houden, terwijl hij bezig is het vee te rossen of den stal te strooien, -■ tis wel een beste, rappe jongen, maar wat ruw bij het vee; wanneer eene koe niet vlug op zij wil, juist dikwijls gebeurt het tegendeel, de koe is jeukerig en dringt tegen den man in, om zich te wrijven, nu is het, „toe humme wil ie oe wel schikken” en dit kommando wordt ondersteund, dooreen fermen schop, met de punt van den klomp, onder tegen den buik der koe of dooreen haal met den mestgreep langs de ribben, mogelijk drie of vier dagen daarna, vindt ge een halfdragend kalf achter de koeien inden stal, oorzaak onbekend. Van het geregeld op bepaalde tijden voederen, mag in geen geval worden afgeweken. Als wijdoor eenige werkzaamheden verhinderd worden op tijd aan

127