is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, no 9, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBETERING VAN DE VEEBOEKDERIJ.

zuivere winst van f 270. in één jaar; waar zulke cijfers spreken. houdt alle redeneerïng op. Wij zullen een kleine inventaris opmaken van gereedschappen, die bij de boterbereiding onmisbaar zijn. Voor een boerderij waar 6 koeien worden gemolken. 1 Holsteinsche verticale karn voor 50 liter / 54 8 Koelvaten, methode Schwartz, ovaalvormige 40 liter inhond, van best bloktin met vertinde ijzeren hoepels en handvatsels 56. 4 Vertinde melkemmers met sterke Ijzeren voet a ƒ 2.50 „ po] 1 Vertinde melkteema met kopergaas of vertind ijzerblik 4. 1 Boterkneedbord met rol ' f 1 Botertrog van lindenhout, 30 bij 63 Ned. duim „ p'so 2 Boommeters (crémometer) a f 1.35 _ r/ 250 2 Glazen thermometers met koper gemonteerd, met kurk voor het karnen. » 3'so 2 Boenders, Amerikaanseh model, met grijze borstels a / 0.60 . . * 1,20 2 " Duitsch model, met grijze borstels a / 0.60 . . . , , j.20 Totaal . . . ƒ 140.20 Voor eene boerderij waar meer dan 6 koeien worden gemolken, eene karn van 100 liter, voor 1 hitten-rosmolen prijs = f 94. . Alle deze gereedschappen zijn inderdaad ware pronkstukken inde melkkamer, en de gelukkige boerin die in het bezit van deze collectie is, mag er waarlijk roem op dragen, maar die som f 140.20 ineens.’ Laat ons nog eens gaan rekenen f 270.00 f 140.20 = f 129.80, akne0S je ”u! nieuwe melkgereedschappen en nog een batig saldo'van / 1i9.80 ineen jaar. De ovaal vormige, bloktinnen koelvaten bevallen ook bij de gewone boterbereiding uitmuntend, veel beter dan de gewone houten tonnen of [tienen), vooreerst om de veel minder benoodigde plaatsruimte en vooral omdat ze veel beter gezuiverd kunnen worden, en als ze goed gezuiverd worden, ook zuiver blijven, om de eenvoudige reden, dat ei geen zure stoffen kunnen indringen; ook zijn ze veel duurzamer. Deze vaten moeten niet geschuurd maar telkens goed geboend en daarna met eene zeemsleerenlap goed afgedroogd, ook de melkemmers en teems moeten op gelijke wijze behandeld worden. Voor het boenen der vaten zijnde Amerikaansche en Duitsche boenders zeer geschikt. Ook de Holsteinsche karn bevalt zeer goed. Voor dat de melk in de karn wordt gedaan, doet men er een ketel kokend water in, draait de leppen eemge malen om, zoodat de karn en de leppen goed warm zijn, daarna doet men het water er uit en dan de melk er in, sluit e kam met liet lid en zet den thermometer in het daarvoor geboorde gat, zoo diep door de kurk, dat de glazen buis niet aan de leppen kan raken en begint te karnen, rijst de thermometer tot 18 of 19 graden Celsius, dan is de karn van pas, blijft de thermometer op 10, 16 en 17 graden staan, dan is de melk te koud, men doet er dan zooveel warm gemaakte, geroomde melk bij, totdat men de benoodigde warmte heeft, geen water! Met water brengt men altijd onzuivere stoffen inde melk. Dit is gemakkelijk te verklaren. In het water leven mülioenen infusiediertjes; deze diertjes gaan door het koken van het water wel dood maar dle lichaampjes bestaan hoofdzakelijk uit stikstof houdende stoffen■ alle stiksiofhoudende bestanddeelen van het dierlijk lichaam ontbinden na den dood zeer spoedig, en daar nu deze stoffen door de boter worden opge-

140