is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1882, no 1, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEEVOBDERING.

Wij zullen koolhydraten K., eiwit E. en vet V. noemen. X als onbekende grootheid vertegenwoordigt den prijs van 1 kilog. koolhydraten, waarvan de waarde gevonden moet worden. Ten einde de berekening gemakkelijk te maken laat ik hier eene tafel volgen, aanwijzende de procentsgewijze samenstelling der voedermiddelen. Gewicht en prijs per H.L. en prijs per 1000 kilogr. Verteerbare A. Bestanddeelen stoffen. Handels- Handelsper 1000 Kilogr. £ | prijs per prijs per van: |°| | ï o H.L. 1000K.G. 3 J > 1= kwalit. Hooi .... 92 431 12 ƒ 50. 2» » ...... 54 411 9 40. 3e « ...... 34 349 5 » 30. Tarwestroo 8 319 4 .. 24. Roggestroo 7 328 4 .. 28. Z. Gerststroo 14 3C9 4 .. 23. Haverstroo 13 374 6 .. 25.— Tarwe 117 631 12 76 ƒ11.20 «147.36 Rogge 99 640 16 72 « 8.55 .. 118.75 Gerst 80 575 17 62 .. 5.90 » 95.16 Haver 90 418 47 50 „ 4.40 » 88.— Paardeboonen 230 436 14 78 » 7.25 .. 92.95 Voedererwten 202 499 17 79 .. 9. « 114. Boekweit 68 440 12 66 ~ 6.25 .. 94.70 Maïs 84 578 4870 .. 6.465 .. 92.40 Lijnkoeken, per 1004 , . 238 290 89 « 140. Raapkoeken, " ■ . 242 183 77 «100.— Aardappelen 21 206 370 « 1.40 .. 20. Koolrapen 13 95 170 » I. •• 14.— Koewortelen (peën) ... 14 108 2 60 » 0.96 .. 16. Mangelwortelen .... 11 91 1 60 .. 0.72 .. 12.— Met deze gegevens voor ons gaat de berekening van ieder voedermiddel afzonderlijk, zeer gemakkelijk. Wil men weten hoeveel 1 kilogr. koolhydraten, eiwit of vet in eenig voedermiddel kost, b. v. in haver, dan maken wij gebruik van de cijfers 90, 418, 47 en den marktprijs f 88.— als volgt. 1 kilo koolhydraten als eenheid aannemende. K. 1 X 418 = 418 E. 6 X 90= 640 V. 2.5 X 47 = 117 1075 x 88.— x = joYg" = 8.18 cents. 1 Kilogr. K. kost B.lB= ƒ 0.0818 1 .. E. .. 6 X 8.18 =.. 0.4908 1 .. V. „ 2.5 X 8.18 =.. 0.2045. Dat is 1000 kilogr. haver vertegenwoordigt in dezen 1075 kilogr koolhydraten.

4