is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1884, no 1, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WIND ALS BEWEEGKRACHT.

Want dat de windmolens van onberekenbaar groot nut voor ons Vaderland zijn en dit, vóór men gebruik leerde maken van de reuzenkracht der stoom, nog meer waren, valt terstond in het oog. Aanzienlijke kapitalen zijn er door verdiend, o. a. in olieslagerijen, houtzagerijen, graanmolens en, zeker niet minder kapitalen er door behouden, als we denken aan de talrijke watermolens die vroeger uitsluitend onze polders droog moesten houden.

Doch ook tegenwoordig is de beweegkracht door den wind opgeleverd alleen, voor het doen ronddraaien van molenwieken, aanzienlijk, en wanneer iemand lust gevoelde om het aantal paardekrachten te becijferen, die alleen in ons vaderland door den wind feitelijk opgeleverd worden, dan zou hij zeker een respektabel getal vinden. Geen wonder, de windkracht is de goedkoopste, die een mensch ter beschikking heeft. Prof. Wüst te Halle, bekend werktuigkundige, be-

7