is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1886, no 2, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIBN. Prijs per regel 20 cent.

Locomobielen en Stoomdorscbmachines, ENSiLAGE HAKSELSNIJDERS met OPVOERTOESTEL, Graanmolens, Zaagtafels enz., van CLAYTON en SHUTTLEWOETH te LINCOLN. Hoofdagenten voor Nederland: Boeit e & Huideltoper, Groningen. Deze, op nieuw veel verbeterde machines blijven nog steeds de sterkste en eenvoudigste van constructie, bij groot werkvermogen en billijken prijs. De KONINKLIJKE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ VAN ENGELAND, heeft de eerste prijzen voor Locomobielen en Stoomdorschwerktuigen toegekend aan C- & S. op iedere Tentoonstelling, waar zij sedert 1849 hebben medegedongen. De laatste door B. & H. afgeleverde locomobiel was n°. 22141 door de fabriek vervaardigd en de dorschmachine n°. 20221. Meer dan 40 stel zijn bij Nederlandsche landbouwers, met succes in gebruik. Adressen en getuigschriften worden op aanvraag verstrekt en de nieuwe Hollandsche catalogus, met verlaagde prijscourant, gratis toegezonden. HERM. A. HESSE. pHOM HERM. A. HESSE. Weener (Prov. Hannover). Weener (Duitsohland). c“*X'se" KWEEKERU. Y.T.rtLY Beveelt zich aan tot de levering van alle in het wild groeiende PLANTEN, VRUCHT-, ALLEE- en SIERBOOMEN, CONIFBERBN, ROZEN, WOÜDBOOMEN,’ STRUIKEN voor HEGGEN, enz. Bij 100,000 en millioenen tot zeer billijke prijzen. Dr. V. BRUINSMA, De Boter-en Kaas- D jVCpill CC bijBECKER&BUDDINGH, bereiding met afbeeldingen. Groningen, DMOI/ULCO ARNHEM. Nooiidhoff & Smit. ƒ 1.50. DUBBELWERKENDE PAIENI-BIMMIb met toestel om de temperatuur naar welgevallen te regelen. 20 °/0 MEER BOT EB! I Grootste kwaliteit fijnste duurzame Boter, zoowel uit de melk als uit den room! On BB— afhankelijkheid van het weêr! Meeste beliß 1 sparing van tijd en kracht! Gemakkelijke en doelmatige zuivering! Grootste soliditeit. Billijkste Prijs! Vervaardiging in alle i IB grootten, ook van andere Machines en Geil B^MiteßBe*;sT^reedschappen voor de Melkerij. Koomafscheider of centrifuge en aanleg van com- JË~Ypleete Melkerijen naar elk afroomingsystoera. PROSPECTUSSEN GRATIS EN FRANCO. – AGENTEN EN WINKELIERS GEZOCHT. G Ü LOENST El N &C0., Frankfort a/d Main (Deutschland). Het Maandblad kost per jaarg. ƒ 1.50, franco p. p f 1.80. Voor Landb.-Mijen., die vooralle Leden inteekenen, slechts ƒ 0.36, fr.p.p.f 0,54. Uitgave van W. E. J. Tjeenk Willink, te Zwolle.