is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 8, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdamsche compost, door den Ambtenaar belast met de Mestbereiding en den Mestverkoop M. C. VOOBBEIJTEL, Centrale Belt, AMSTERDAM. Zoet groenvoeder inden winter wordt gegarandeerd bij de toepassing van Ph. MAYFARTH & O/s ' Vi, ■ 3 regen, onverschillig of het versch gemaaid ~~ ■ – of reeds gedeeltelijk verwelkt is, op dergelijke wijze als hooimijten, aan groote hoopen of mijten te zetten en dan door onze aanhoudend en zelfwerkende pers. Patent Blunt te persen. Daardoor wordt te weeg gebracht: vernietiging van oorzaken of kiemen die rotting en gisting in het inwendige der hoopen veroorzaken, gelijkmatige warmte inwendig en afsluiting van lucht uitwendig, en daarmede volkomene conserveering (1). 3000 van deze ~ ■■■'■-•'ing! Schitterende Oordeelvellingen en Analyses van Staats __en! Schitterende Getuigenissen van eerste autoriteiten en uitstekende landbouwers! Buitengewoon gunstige uitkomsten! Met een paar lief hoornen kunnen tot 100 000 kilogram groenvoeder en ook kleinere hoeveelheden geconserveerd worden. Met meer paren hefbooraen hoeveelheden zoo groot men wil Ph. MAYFARTH & C»., Fabrikanten van landbouwwerktuigen van allerlei aard, Frankfurt a. M. Berlijn N. Chausseestrasse 2 E. Catalogussen franco en gratis. Agenten en verkoopers uit de tweede hand worden gezocht. (1) Beschreven in Maandblad v.d. N. L. 1888 n°. 12, 1889 n°. 1 en 3. PRACTISCHE BEMESTINGSLEER i over de Voedselstoffen der Planten. Ben algemeen verstaanbare leiddraad der Landbouwscheikunde, door Dr. EMIL WOLPF, Prof. aan de Landbouw-academie te Hohenheim. Naarden derden druk vertaald door E. C. Enklaar. f 1.80. Het Maandblad kost per jaarg. ƒ 1.80 , franco p.p. ƒl.BO. Voor Laudb -Mijen., die voor alle Leden iuteekenen , slechts ƒ 0.86./r. pp. /'0.54 Uitgave van W. E. J. Tjeenk Willink, te Zwolle,