is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 1, 1932-1933, no 1, 25-08-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ICiiGours-liiiiie te WAPBERVEEN op ZONDAG 11 SEPTEMBER bil bet Hotel BLOK. 0 Aanvang ’s middags 1 uur. Openingsnummer. Caroussel-1 rijden door de Rijvereeniging „Veribus Unitis”, De Wijk. 0 e* van Tuigpaarden, Nieuwelingen klasse. Prijzen f 20.—, f 15.—, f lO.— en f 5,—. 12e. Tuigpaarden. Open klasse. Prijzen t 40.—, f25 en f 12.50. 1 AltracOie-nummer Draverij met hinder. nissen. Prijzen f 15.—, 1 io—, f 5. en f 2.50. I Aangifte tot 31 Aug. bij ’t hotel BLOK, Wapserveen, Telef. No. 2. I ZViuziek op het terrein van het plaatselijk fanfarecorps.EXCELSlOß” I's Avonds optreden van JAN VAN RIEMSDIJK met I zijn Gezelschap. I Consumptletent met Dancing op het terrein aanwezig DE COMMISSIE. JGst£oedhoo/ie JOmenSm&f le HOOFDSTRAAT 42. Het adres voor U. GROOTE SORTEERING LAGE PRIJZEN icoulante; bediening AANBEVELEND: Jac. de WitJhui. I— j Speciaal-adres voor Firma A. HUISMAN . Meppei I Zuideinde 26 Telef. 2351.

|fi. BREHTH – ASSER ZAAOTEELT – ZAADHANDEL Groningerstr. 193 – Tel. 416 i Gras- en Klaverzaden I I voor Herfstzaai 9 Prima kwaliteit bij concurreerende prijs 9 Waar niet vertegenwoordigd, i solide Agenten gevraagd. 1 Rrezone Bouensniering is het behoud voor Uw Motor. Vraaft Inlichtingen aan ons Depót Zuideinde 70 – Stoppel, loopt uw Haaldol oo Kaebols voor het a.s. seizoen in het Kachelmagazijn Prinsengracht 6. BELEEFD AANBEVELEND, R. BROUWER.

MARKTBERICHTEN. Meppel, 18 Aug, ’32. Voor biggen meer vraag. Hedenmorgen opende de mark! met een iets betere stemming voor biggen en gingen de prijzen een weinig omhoog. Voor grootere varkens was niet veel vraag, ook al een gevolg hiervan, dat noch handelaren, noch boeren zich er een werkelijke voorstelling van kunnen maken, wat de regeeringsmaatregelen zullen uitwerken. ledereen neemt dan ook een afwachtende houding aan. Menig varken is daardoor onverkocht gebleven. Aangevoerd waren; 61 paarden, 316 varkens, 1923 biggen, 144 schapen, 0 lammeren, 36700 eieren, 1350 kippen, 15konijnen, 00 eenden. Men besteedde voor: Drachtige varkens f25.00 lot f50.00 Magere varkens f20.00 lot f40.00 Loopers f 7.00 tot f 12.00 Biggen f 4.00 tot f 7.00 Vette varkens 00 ct. tot 00 ct. p. kilo Eieren: Groothandel f 3.00—f 3.25 Kleinhandel f 3.25—f 3.75 NOTEERINGEN MEPPELER ZÜIVELBEURS. Maandag 22 Aug. 1932. Boter: f 1.31 Kaas: Broodkaas 40+ p.p. 16 S 17 c. Gouda 40+ „„ 16 ft 17 . v 20+ „„9&10„ Edammer 40+ . . 16 a 17 . 30+ * . -5 – , 1 -V’ 20 +» » 9a 10 „ Leidsche 20+ , , 9i a 10* , Stemming; kalm. Zwolle, 19 Augustus 1932. 90000 Eieren 1 3.75 1 4.00. Boter aangevoerd 20 J/3 vaten 5 1)M vaten en 480 % K.6. Totale aan voer 690. Handelswaarde 11050. Prijs per Vs vat 126,00 fOO afwijkend f22 00, J(lf, vatf 11.00 – fl3 00, per K.6. i 1.50-11.60. Ter veemarkt waren heden aangeveerd 684 runderen, 138 graskalveren, 139 nuchtere kalveren, 16 schapen, 1 lammeren, 37 vette varkens, 753 biggen, 374 magere varkens, 0 geiten. Ter voormarkt 1 runderen, 0 graskalveren. Handel: Neurende, versch gek. koeien en vaarzen kalm. Eerste soort vette koeien redelijk, overigens traag, Vette stieren redelijk, fokstieren, schapen slecht. Kalveren met lage prijzen redelijk. Men besteedde voor ,Neur. en verschgek, f 110-225 Dito schotten , 100—180 Guste koeien , 80—145 Vaarzen „ 70—135 Oct.kalvende , 110—170 Pinkstieren „ 40—100 Pinken „ 40— 90 bokkalveren 12—38 Nuchtere kalveren „ 3—B Vette koeien en ossen per K.G. f 0 44-0 56 Dito stieren , , , 0.36—0,48 Dito kalveren „ „ 0.50 0.80 j)lto schapen f 6—16 Dito lammeren f 6 -16 Varkens aangeveerd op 104 wagens, 411 varkens en 753 biggen. biggen 6-weeksche ƒ5 00 k f7 00 ( , „ 10-weeksche 17.50 è. f 9.00 , drachtige varkens f4o—ƒ 60.00 ! magere „ f25 00—140,00 ■ vettevarkenspK.6. fO2B—1030 Zouters f 0.30—f00 00 i Pluimvee- en Eiermarkt. ] Hoogeveen, 23Augs. 1932. I Eieren, wit f 3.10—f 3.20 ] gemengd „ 3.20—„ 3.30 bruin „ 3.35—„ 3.75 650 oude hanen „ 0.50—„ 1.10 1 6000 jonge hanen „ 0.15—, 0.65 1 7000 oude kippen „ 0.50—, 1.30 20 konijnen „ 0.30—, 1.10 1 50 eenden „ 0.40—, 0.65 1 10 duiven p. paar , o.lo—, 0.30 Handel vlug. [ Veilingsvereenlging Hoogeveen, r 22 Aug. 1932. | Witte komkommers le srt. —8 l _ 2e srt. 3—4 I Groene , 2-4 1

Snijboonen 5—7 ct. perK.G. Dubbel wit 3—6 , , , Stamperfect 4—6 , , , Stokslaboonen 4—7 „ , „ Andijvie H—2J , per krop Roode kool o—o , , stuk Witte kool o—o , , , Savoye kool o—o , „ , Knolselderij I—2 , , „ Wortels 3—4 ct. per bos Bieten 2-3 „ , •Pre> I—2 , „ Peterselie j— 1 , , „ Postelein 5—7 , p, K.G. Spinazie 4—6 „ , , Tomaten 2—3 „ , pd Meloenen 25—40 „ „ st. Augurken fijn 23—30 ct. per 100 st. „ grof 10-15 , , 100 „ Bellen, 22 Aug. 1932, Op de markt waren heden aangevoerd : 000 runderen, 390 varkens 00 schapen, 0 Fr. schapen, 00 lammeren, 00 geiten. Dr. motten , 32—„ 65 Guste motten , 27—, 46 Loopvarkens , 13—, 22 Biggen per week „ 0.60—,0.90 Vette varkens p. KG. „ 0,28—, 0.30 Boter per K.G. f 1.60 —f 0.00. Eieren per 100 stuks f 3.00—f 0.00 Handel tamelijk vlug. Groenteveiling te Steenwijk Prijzen op 22 Aug. 1932. Stamslaboonen I—3 ct. per K.G, Snijboonen I—4 , „ , Stokslaboonen 2—4 , „ , Dikke boonen I—2 , , , Pronkers j—l , , , Tuinboonen o—o , , , Aardappelen o—o , „ „ Peulen o—o , „ , Postelein 00—00 , „ „ Wortelen I—3 , Peren 5—13 „ „ , Appelen 10—25 „ „ , Wortelen 3—4 ct. per bos Bieten 2—3 •„ „ „ Uien I—2 , „ , Rabarber 00—0 ct. „ , Selderij f 0.50—f 1.00 p. 100 „ Augurken f 0.02—f 0.25 p. 100 „ Prei £—l ct. per stuk. Kropsla 00—0 „ „ , Komkommers I—s , „ , Bloemkool s—lo , „ Bloemkool 2e srt. 1-4, , Roode kool 2—5 „ „ Witte kool I—3 , , m Steenwijk, 22 Aug. 1932, Aanvoer van vee: 78 paarden, 213 runderen, 130 varkens, 75 Dr. schapen, 26 Fr. schapen, 0 lammeren, 266 biggen, 14 geiten Neur. koeien f 125—f 175 Neur. vaarzen , 100—, 140 Guste koeien , 75—, 100 , vaarzen , 70—„ 95 Pinken , 40—, 55 Kalveren , 20—, 30 Guste motten , 00—, 00 Dr. Motten „ 30—, 50 Loopvarkens , 7.00—, 12 Biggen „ 4.00—, 6.00 Vette varkens p. K.G,, 0.22—, 0.25 Dr. Schapen f 4t* 6 Fr. Schapen f B—f 12 Lammeren „0.00—,0.00 Geiten „ 8— ,0.10 Eieren p. 100 stuks f 3.00 a f 4.25 Handel matig. Groningen, 23 Aug. 1932. p, 100 K.G. N. Roode Tarwe f o.oo 0.00 N. Witte Tarwe – o.oo 0.00 Nieuwe Rogge – 4.00 4.40 Wintergerst . 4.25 5.20 Zomergerst – 4.50 5.00 N. Witte Haver • 5.00 5.40 Zwanenhalsgerst • 5.25 5.75 Gele Haver- o.oo 0.00 N. Zw. Haver • 4.25 4.75 Groene Erwten – 8.00—11.60 Blauwpeulerwten » 8.00—10.00 Paardeboonen – o.oo 0.00 Wierdeboonen • o.oo 0.00 Waalsche boonen – o.oo 0.00 Koolzaad _• 7.50—11.00 Karwijzaad – 11.00—16.00 Geel Mosterdzaad • o.oo 0.00 N. Kanariezaad – o.oo 0.00 Lijnzaad blauwbloei – o.oo 0.00 „ witbloei – o,oo 0.00 Blauw Maanzaad – 00.00- 00.00 Buitenl. Rogge en Gerst werden als volgt verkocht: per 100 K.G. Rogge f 5.20—5.50 Voergerst . 4,70—5.00 Platte Mais » 0.00—0.00 Ronde Mais » 4.10—4.60 De korting en bijbetaling bedraagt per 100 K.G. voor: natuurgew. per K.G, Tarwe (75 K.G.) 10 ct. Rogge (70 , ) 10 , Boekweit (66 , ) 10 , Kanariezaad (70 , ) 10 , InlandscheGerst (60 , ) 10 , AlleHaveisoorten(46 , ) 10 ,

Groningen, 23 Aug. 1932. Ie soort 2e soort Kalf- en Melkk. 210-220 160-170 3e soort 90-100 Kalfvaarzen 170-180 120-130 Vroegm. Koeien 000-000 000-000 Vare koeien 000-000 000-000 Vaarzen 000-000 000-000 Stieren 0.44-0.46 0.30-0.34 p. KG. slachtgew. Kalv. en pinken 00-000 00-00 Slachtvee 0.54-0.56 0.44-0.46 3e soort 0.32-0.36 per K.Q. slachtgew. Vette Kalveren 0.56-0.58 0.34-0.44 o—oo per K.Q. slachtgew. Melkschapen 00-00 00-00 Weideschapen 00-00 Weidelam meren f4-f6.00 Vette lammeren f6-f8.50 Loopvarkens 00 -00 o. o. (f o.oo—f 0.00 per week) Biggen f3.00-6.00 50—80 ct. de week Vette varkens 0.28-0.30 0.24-0.26 Zouters levend gewicht van 80— 100 K.G. 30 ct., beneden 80 K.G. en boven 100 K.G. 26-28 ct. p. K.G. Kalf- en melkvee handel zeer traag. Eerste soort slachtvee, aanbod zeer gering, prijzen iets vaster, overige soorten prijshoudend. Stieren prijshoudend. Vette kalveren handel vlug, prijzen hooger. Nuchtere kalveren eveneens hooger f3.CO —f 6.00 per stuk. Wolvee aanvoer groot, handel minder vlug, nauwelijks prijshoudend. Vette varkens ruim zoo hoog. Biggen vrijwel prijshoudend. Officieele noteering. Eieren lager. Groothandel f 2.90 per 100 Kleinhandel fO.BO per 20 stuks. Hardenberg, 22 Aug.’32. .Op de heden alhier gehouden varkensraarkt waren aangevoerd 600 biggen, 90 loopvarkens en 16 drachtige en guste motten. Prijzen waren als volgt: Biggen van f 5,30 tot f 8.00 per week 95 ct, Loopvarkens „ f 8.50 tot f 14.00 Drachtige motten „ „ 32.50 „ „ 50.00 Guste motten „ „28.00 „ „47.50 Was de handel in biggen de vorige week levendig, deze week ging het flauw en waren de prijzen van vorige week minder, De handel in alle andere soorten varkens deelde daarin mede. Zouters werden hedenmorgen afgeleverd voor 15 ct. p. pond zonder korting. In vette varkens was hier deze week geen handel. Oorzaak was, dat vorige week veel door de slagers geslacht werd, met het oog op de varkenssteunwet. Slagharen, 23 Aug. ’32, Eieren: Wit f 3.10—f 3.25 Gemengd , 3.20—„ 3.35 Bruin „ 3.35—„ 3.50 • KLEINTJES Van I—3 regels f 0.25. Elke regel meer S cent. TE KOOP; 2000 K.G. scherp Spinaziezaad (breed blad, Zomer). Garantie Wageningen. Oogst 1932. Prijzen op aanvraag. J, BOERMA, landbouwer, Rottum (Gr.). Telef. Uithuizen No. 66. Ook per 50 K.Q. (Onbekenden rembours). TE KOOP: Ingeschreven Stamboekstier „BERNARD”. Beste afstamming en productie. Dekt en bevrucht extra. Zeer billijke prijs. JAC. TER HAAR Ezn., Ruinerwold. TE KOOP: Rechte grove dennen, voor vele doeleinden geschikt, als beschoeiing, afrastering enz,, bij H. Q. HIDSKES, Hoofdvaartsweg 13, Assen. TE KOOP: 10 000 K.Q. Bintjes, Klasse A, groen gerooid. Prijzen en maten op aanvraag. |. BOERMA, landbouwer, Rottum (Gr.). Telef. Uithuizen No. 66. GEREGELD TE KOOP: Volbl. V. D. L., Zeugen, Zeugjes en Beeren, prima bloed, groote toornen met goede lengte. Vraagt prijs. JAC, TER HAAR Ezn., Ruinerwold.

TE KOOP; Een zoo goed als nieuwe „Harder” Rooimachine. Prijs t 40.- H. R. LUKEN TIELMAN, Zuidbroek. TE KOOP; Fokbiggen (beertjes en zeugjes) le klas bacontype van hoog bekroonde ouders. V. D. L. Varkensfokkerij H. N. Q. LUBBI, Erica (Dr.). TE KOOP: Goedgekeurde Eigenheimer Pootaardappelen. In alle maten. Herfstlevering. Prijs billijk. G. H. DE WOLDE, Nw.-Amsterdam. AANGEBODEN: Gelegenheid tot het laten vermalen van aardappels aan EXCELSIOR te Nw.-Amsterdam, bij A. R. BARTELDS, Erica. TE KOOP: Eerste en tweede nabouw Petküser Rogge voor den zaai vaneen puik gewas; nietlegerig en zonder onkruid. Wordt begin September gedorscht B. VAN LOENEN, Wapserveen. Te koop: Enkele prima drachtige Vaarzen. Kalftljd November en December. Drachtig van den beroemden stier „Wilfried”. E. Z. OLDENBANNING, De Wijk. Advertentiën, Te Huups Luxe Auto. Billijk tarief. Ook zonder chauffeur. AANBEVELEND, BIEMOLD EN REINDERSj 00STE1NDE RUINERWOLD. TARWEWET. Vraagt Luken Tielman’s RECORD ZAKOPHOUDER. Kan ook op de bascule geplaatst worden, zoodat één man altijd alleen kan opzakken. Voor iedere zak, groot of klein. Prijs t lO. H. R. LUKEN TIELMAN, Zuidbroek.

Aanleg en onderhoud |j^BHksem^afleiders^|i Technisch Bureau T. F. BOVEN 2e Hoofdstraat 30 – Meppel (Speciaalzaak Philipsproducten). \ KLEEDING NAAR MAAT | I EN HEERENCONFECTIE. I Ons aanpassende aan de tijdgeest, brengen wij op dit gebied thans voor bijzonder lage prijzen, ’t beste wat verlangd mag worden. fl I Costuums naar maat vanaf f 45.- I |1 Prima Costuums | I reeds in prijzen van f 65—f80. I I Confectie Costuums vanaf f 17.50. I I Demi-Saisons voor de herfst I vanaf f 17.00. I K. ROMMER & Zn. I MEPPEL. DOKRUM