is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 5, 06-09-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fokdag • Assen Logeert en „DE POORT VaVcLEEF” Een dag van tevredenheid. _ ROLDE. PAARDEN- en VEEMARKT op II BEPT. 1934. Luxe- en Vee-auto’s zijn gehouden gedurende de Markt standplaats in te nemen op de daarvoor bestemde en aangeduide standplaatsen onder controle, tegen vergoeding van f 0,40 per auto. Bij Algem. Politieverordening is bet verboden auto’s op of aan den openbaren weg te stallen of te doen plaatsen. DE VOLMACHTEN. H.H. Landbouwers. Bezoekt in Assen ’t van ouds bekende Café „’t Centrum” aan de Varkensmarkt. Prima consumptie. Paarden- en fietsenstalling. Beleefd aanbevelend, I. KRAAN. Waar ontmoeten we elkaar ’s Woensdags •n Assen ? Natuurlijk in »DE POORT VAN CLEEF” iolil DE GIOOT NIEUWE PEKELA TEL. 215. Groote en kleine Zalen disponibel. Beleefd aanbevelend, H. PIJBES. Bezoekt te BEILEN Hotel PRAKKEN Steeds groote en kleine zalen disponibel voor alle mogelijke vergaderingen. RUIME stalling voor paarden, rijwielen en auto’s. aanbevelend, Prakken Jacz. Bezoekt niet de wekelijksche Marktdagen te Coevorden het welbekende Café ABELS PRIMA CONSUMPTIE EN BILLIJKE PRIJZEN Stalling voor Paarden ©n Fietsen-bergplaats Aanbevelend, *IOH. ABELS N.H. Landbouwers. Komt U in VEENDAM, Bezoekt dan het Hotel „Java” Prima consumptie. Groote en kleine vergaderzalen disponibel. :: Beleefd aanbevelend, K. BENTUM, ASent der N. Nederland_tne Beetwortelsuikerfabriek. Hotel-Caté-Restaurant „BELLEVUE” nabij ’t Hoofdstation – Tel. No. 17 Stadskanaal Groote en kleine Zalen voor Vergaderingen, etc. disponibel Beleefd aanbevelend q. memériivg. Koopt Uw Rijwiel-artikelen bij P. W. TIMMER Schl.» Te** A*»el – Tel- 21. Schitterende keuze Nieuwe Rijwielen, Electr. Lantaarns enz.

RATOPON Het eeitige afdoende verdelgingsmiddel voor RATTEN en MUIZEN absoluut onschadelijk voor menschen en huisdieren. Vraagt inlichtingen bij Uw Drogist of bij Uwe Coöperatie. RIJKS- en QEMEENTELEVERANCIER. Hoofdagent voor Nederland en Koloniën: H. ZON NEN BERG ■ Dieren G. ROELOFS Blnnenvenne 4 WINSCHOTEN Speciaal adres voor Wijnen, Likeuren en Gedistilleerd. SCHERP CONCURREERENDE PRIJZEN. Aanbevelen! Heeren Landbouwers. Vraagt Uwen Winkelier onze prima Eandbouwtouw en Keurwerken, Alles voorzien van ons wettig gedeponeerd merk, daardoor garantie. Tevens onze alom bekende Teerproducten, hoog gehalte, laagste prijzen. Fa. J. G. DE HAAN & Zn. Touwfabriek – JVVUSSELK ANAAL – Teler. 52). Winschoten, Telef. 359. Heerenveen, Telef. 273. H. BRON Drogisterij „Steenbeek’ TER APEL Bij ons vindt U inderdaad alles op het gebied van ver pakte Geneesmiddelen, Drogerijen, Specerijen, Chemicaliën Verband-Artikelen, Breukbanden, Elastieken Kousen, Zieken verplegings-Artikelen, enz. enz. Groote voorraad Toilet-Artikelen BELEEFD AANBEVELEND /(cUlcfaAdlck ■ ' ftuula*,. Uh «"P Illllll——— Voor solide en smaakvolle Meubelen en Tapijten. „Het Woonhuis” Dir. K. H. SMIT Marktstraat 9 ASSEN. Heden ontvangen: De nieuwste WINTERMANTELSTOFFEN Aparte dessins. Ook worden de Mantels op eigen atelier naar maat geleverd. Pracht coupe en pasvorm. Lage prijzen > Voor een goede BRIL een goed adres BEEKMAN OCKELS Gedlpl. Opticien V. V. O. Alléén Stadskanaal.

,a. JAGT NIEUW-AMSTERDAM. UW ADRES voor Koloniale en Grutterswaren. WIJNEN, LIKEUREN, TABAK en SIGAREN. J Steeds in voorraad alle soorten ~ Voeder-artikelen. Concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend. f. ■ jjETER ÈN yOORPEELIGERI In LEIDSCHE en i BRABANTSCHE ' WILLEN DEKENS brengen wij een zeldzaam mooie sorteering in moderne kleur en dessins. Het is de moeite waard om te komen zien of een franco zichtzending aan te vragen. In alle prijzen en kwaliteiten kunt U uitstekend terecht: 6.50, 7.50, 8.75, 9.75, 10.50, 11.50, 1250, 13.50, 14.50, 15.75, 17.50, 18.75 maten: ‘ 150 X 200 1 160 X 210 175 X 210 190 X 230 t Geen Kunstwol Geen verstopte katoenen draden, maar 100 o/o zuivere Schapenwol, die de warmte vasthoudt en de vochtdeelen doorlaat. > È^esa\kM\\ .taYEÉfS ASSEN – KRUISSTRAAT TELEFOON 87 H.H. Landbouwers! Voor lichtwerkende AARDAPPELSCHOPPEN met en zonder stalen bekken, is je adres; G. ZUURMAN BORGERCOMPAONIE. Telefoon No. 2002. Franco levering naar alle plaatsen. Koopt Uw „Kleipootaardappelen” toll JOHs. GANKEMA aardappelhandel Nieuw-Amsterdam • Telef. No. 19 Oud en vertrouwd adres voor groote en kleine partijen Piantaardappelen gekeurd en ongekeurd, j„ de maat 28/35, 35/42 af te geven Vraagt prijzen. Fa. d. wrrri Schoenenmagazijn Langestraat 28 WINSCHOTEN. Uiterst lage prijzen Molières vanaf f 3.50. GIE.S. Schoenen! Rubberlaarzen. H.H. Landbouwers! W.VOSSEBELT&Zo. CONSTRIJCTIEWERKPIAATS Nw. AMSTERDAM. TELEF. 37. Alle voorkomende reparaties aan Dorschmachines, Motoren, enz. Autogeniscli Lasschen. Solide afwerking. Concurreerende prijzen.

1 KOOPT UW Landbouw- en » Jachtschoenen bil Fa. R. MENNEGA GED. SINGEL» – ASSEN ■ Wilt ge Uw woning ||| H smaakvol inrichten ? H Koopt dan Uw Meubels bij den vakman, MEUBELMAKERIJ – STOFFEERDERIJ I H.H. Veehouders! Het Juiste adres voor Het aankoopen , van Uw OCHTENDVOER „SUCCES”, LIJNKOEKEN, BONDA’s LIKSTEEN, Provimi en Vigorgeen, KALVERMEEL, BIGGENMEEL, MELKMEEL enz. F. BOSGRAAF – Fourageliandel – VEENDAM. Uiterst billijke prijzen. Vraagt prijsopgaaf. Voor Landb.vereenigingen speciaal tarief. iii HAARDKACHELS „E. M. JAARSMA” „JAARSMA”, „TIGER” „BECHT en DYSERINK” „CORA”, „ASTA” „INVENTA” „MIKADO” „DEMOULIN” enz. enz. „DEMOULIN” enz. enz. Alleen Ie klas fabrikaten, onder prima garantie. Levering franco op de plaats, compleet. N.V. v.h. R. BOITEN bh HooSdstation – STADSKANAAL. Nieuwe Gabardine Mantels f 14.50, 18.00, 22.50. Nieuwe Gabardine Jassen f 15.00, 17.50, 22.50. PRIMA STOFFEN. GROOTE KEUZE. H. TUNTELER, Nw. PEKELA. Fabriek van Brandkasten en Kluisdeuren Teekening en prijs op aanvraag. Fa. J. HABRAKEN – Veendam HZ!] INMAKEN. Maakt zelf Uw Groenten, tl Vruchten en Vleesch in blik e» JJ . in met de Je S. NI. Bliksluitmachine Duurzaam Goedkoop o Practlsch ■ Vraagt inlichtingen bij den Importeur. TEUNE’s Technische Ijzerhandel Ger. Terborgstraat 1- Amsterdam Z. Vanaf ZONDAGMIDDAG wederom aan de stallen: EEN NIEUW TRANSPORT EERSTE KLAS RUSSISCHE PAARDEN, LITMAUERS EN „OUD-RUSSEN” van 3_6 jaar oud, in alle maten en kleuren, onder volle garantie en voor zeer billijke prijzen bij, H. Wulbs, fmp. van Russische- en Lith. Pony’s Meuw-Buinen – Telefoon 425

L. Middelkamp TER APEL Tel. SO. Steeds ruime keuze Wollen, Zijden en Fluweden Stoffen Op verlangen ! GRATIS KNIPPEN. Tmrnuls Hout en Bouwmaterialen COEVORDEN – SCHOOINEBEEK Tel. 154 Tel. 5 KANTOOR COEVORDEN Postgiro 2599 li.H. Landbouwers en Veehouders. Voor aan- en verkoop van Granen, Koeken, Hooi en Stroo enz. belt U Nieuw-Scheemda IVo. i. Beleefd aanbevelend, SIMON GORTER, Conunissionnair. Geen angst meer voor breken. zijn afdoende gebleken, POPKEIM – Assen. H.H. Landbouwers. Een solied adres voor het koopen van Uw Landbouwgereedschappen, Touwwerk, Huishoudelijkeen Luxe Artikelen is JAN GELLING, VRIES. Alles wordt franco thuisbezorgd. OE IJZERWINKEL voor Hoogeveen en Omgeving K. GINTER HOOGEUEEN Hoofdstraat. Heeren Landbouwers I Uit voorraad te leveren : Sterke en licht loopende Aardappelschoppen met en zonder beslag. 13 maal bekroond. ;- Beleefd aanbevelend, M. REURICH Machinale Schoppen- en Wagenmakerij Noorderdiep No. 30 NIEUW-BUINEN H.H. Landbouwers! Uw adres voor Landbouwwerktuigen, als.- Ploegen, Eggen, Cultivatoren, Huishoudelijke Artikelen, enz., is A. 88*310 Grof- en Hoefsmederij • Sellingen, H.H. Landbouwers! Uw adres voor het aanschaffen van Landbouwwerktuigen, als Ploegen, Eggen, Cultivatoren, tevens Golfplaten voor dakbedekking, is H. LANTING, Smederij en Rijwielh. ■ Zuidsleen.