is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 8, 27-09-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HIER ZIJN ZE! De beroemde „OLGA” Serie De Haardkachels, die reeds duizenden harten veroverden. KRAMER STADSKANAAL. Heeft U een nieuwe Kachel noodig? Wij hebben een enorme groote voorraad Winterkachels. Voor zachte prijs een goede kachel. Haardkachels van de beste fabrieken vanaf f 35.- Vulkachels vanaf 35 gulden. Salamanders en Huishoudkachels vanaf f 17.50. ALLES COMPLEET GEPLAATST. VRAAGT PRIJSOPGAAF. De kachels worden overal franco per eigen auto geleverd en geplaatst. Engel Hamster NIEUWE PEKEL.A – Telef. 232. I ONTVANGEN I I Je nieuwste Stollen I voor I Overjassen en Costumes. 1 Chique coupe. Prima afwerking. Vraagt eens onze Stalen. I A, WITTER – „De Tijd” I WINSCHOTEN – Langestraat 99. ■ 1 " 11 J. E. SMID, Langestr. 69. Winschoten Ook Uw adres voor een nieuwe Haard, Haardkachel» Ruime voorraden. Concurreerende prijzen. Ziet Etalages. J. E. SMID, Langestr. 69. Winschoten

H.H. Landbouwer» en Huismoeders! Uw aangewezen adres voor Huish. Artikelen Qlas-. Porselein- en Aardewerk, Lederwaren en Kinderspeelgoed Koper- en Nikkelwaren, Ijzerwaren en Timmergereedschap, Touwwerk en Paardetuigen, Puntdraad en Kip pegaas, Ijzeren hekken lang 215 voor 5 ct. voor afrastering. Beleefd aanbevelend, R. JANSINGH Vlachtwedde, Sluis 3, Telef. 16 ij Rijwielen. Rijwielen. Steeds voorradig verschillende merken Rijwielen, als Union, Stokvis, Jüncker, enz, enz. Eerste klas Reparatie-inrichting. Prijzen beneden elke concurrentie. Ook voor OLIËN en VETTEN het aangewezen adres. J. de Vries eiTZonen, Vriescheloo, Veelerveen, Sellingen. H.H. Landbouwers en Veehouders. Voor aan- en verkoop van Granen, Koeken, Hooi en Stroo enz. belt U Nieuw-Scheetnda No. 1. Beleefd aanbevelend, SIMON GORTER, Commissionnair, Pijnlijke Voeten ? Dan naar G. H. WESTEN Gediplomeerd Voetspecialist. GRATIS VOET-ONDERZOEK en advies. Langestraat 78 WINSCHOTEN. 11 Wij zijn Specialisten in STOFFEN voor Dames en Heeren Wij zenden U graag stalen van onze enorme voorraden. Qeiet op kwaliteit, steeds voordeellg. DIRK TEN CATE STOPFENHUIS WINSCHOTEN Tel. 229 TABAK Sigaren – Sigaretten Wijnen – Gedistilleerd Comestibles – Koloniale Waren Beleefd aanbevelend, D. T. S. HOVINGA Bochstraat 16 – Winschoten Wildervank. De goedkoopste Ijzerwinkel inde Veenkoloniën is en blijft M. SIEFKENS Telefoon 441 BELEEFD AANBEVELEND. RADIOTOESTELLEN PHILIPS EN TELEFUNKEN in diverse modellen vanaf f 86.- A. SMID, Sellingen.

Hotel-Café-Restaurant „BELLEVUE” nabij ’t Hoofdstation – Tel. No. 17 Stadskanaal Groote en kleine Zalen voor Vergaderingen, etc. disponibel Beleefd aanbevelend, J. MEIJERING. Hl. Landbouwers! Schelpkalk de bemesting. Steeds in voorraad prima Landbouwkalk in papierzakken van 40 K.G. i. «mmitt izn. BUINERVEEN. Koopt Uw „Kleipootaardappelen” toi| JOHs. GANKEMA AARDAPPELHANDEL Nieuw-Amsterdam • Telef. No. 19 Oud en vertrouwd adres voor groote en kleine partijen Piantaardappelen gekeurd en ongekeurd, inde maat 28/35, 35/42 af te geven Vraagt prijzen. üSSSSSSSSSSSSSSSS H.H. Landbouwers! ledere Vrijdag gelegenheid voor het Denatureeren van Rogge Steeds gelegenheid voor het Ontsmetten van " Zaaigranen B. WOLFB Onstwedde • Tel. No. 3 J. Hemmes Jzn.coevorden FRIESCHESTRAAT4 GEDIPL. OPTICIEN AANWEZIG. legen den Winter een nieuwe Kachel? Dan is UW ADRES A. SMID Sellinéen. Voor een goede en goedkoope BRIL moet men naar een Gediplomeerd Opticien. G. H. WESTEN Gediplomeerd Opticien Langestraat 78 WINSCHOTEN. Op recept van H.H. Oogartsen. Watergebrek 7 Vraagt prijs voor Norton putten met langdurige garantie, bij W. e. WA6ENAAR, Spoorstraat 1 ASSEN.

I Openinf Herfst- en Winterseizoen I met een prachtsorteering I Stoffen en Confectie I Heden geëtaleerd: Dnmcs en Meisjes Mantels Nieuwe Wollen Ruiten Dagelijks komen groote zendingen aan. Breedte 75, 80, 90 130 c.m. Nieuwe modellen en stoffen. Prijzen Prijzen; 67i ct., 75 et, 90 ct., f 1.10 zoo voordeelig. – Solide wollen stoffen. en hooger. ~ .... . Half wol ruiten 37j ct., 45, 58 ct. SSs Als aanvangsprus beginnen wij reeds aan te bieden: Uni kleuren mi _ . . Prima wollen Stoffen. Buitengewoon W Itn Fantasie Stollen voordeelig. Zwart, Marine, Modekleuren i a.ou, /.uu, ö.ou 130 cm_ breedte Betere Stoffen 19.50, 10.50,12.50, enz. 95ct., f 1.05, 1.25, 1.50, 1.75 en hooger i Japonnen Mantelstoffen HÜi in nieuwe wollen Stoffen en modellen Uni kleuren en Fantasiestoffen. Pracht- j I 4.50, 5.00, 5.75, 6.00 en hooger sorteenngen in 140 en 150 c.m. breedte. Nieuwe Pyama Planets HH Costuumrokken Streepen, Bloemen en effen kleuren, ge- Solide wollen Stoffen, Zwart, Marine- heel nieuwe sorteering, reeds vanaf . g,. kleuren en Fantasiestof 12 ct. per ei. f 1.90, 2.60, 3.00 en hooger Buitengewoon voordeelige Wollen Blouses Regenmantels en Pullovers + Blauw Gabardine, zuiver wol, geheel in zeer voordeelige prijzen. gevoerd ....».* 11.75 I Fa. F. VENEMA Tel-88 Stadskanaal |

VAN DER VEEN Assers! Onderkleeding voor Dames en Heeren. LANDBOUWERS koopt thans „MJ,-Compost’ voor verbouw van ROGGE en TARWE en bemesting van GRASLAND. Prijs af fabriek 70 cent per ton (pl.m. 1.2 M3.) tot 200 ton. (Grootere partijen reductie). Vraagt prijsopgave franco per schip of per auto. N.V. „V.A.M.” WIJSTER (Dr.) > Tel. IMr. 6. \ IJZERWAREN BOUWARTIKELEN APPENDAGES – PIJPEN FITTINGEN DRIJFWERK > HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN TECHNISCHE GUMMIARTIKELEN LANDBOUWWERKTUIGEN) GEREEDSCHAPPEN WATERREINIGING POMPEN • waas» Pluimvee- en Veevoeder LAQE PRIJZEN. PLAS WINSCHOTEN. Voor Jacht en Landbouw Rubberlaarzen vanaf f 3.75 Bouwschoenen „ f3.95 Waterdichte Beenpijpen „ f 1.90 Vetleerlaarzen en ' Kiomplaarzen naar maat, is en blijft het adres voor den Boer Fa. R. IE HEI & ZONEN Markt 17 – Assen, Een solied adres voor het koopen van prima Gedistilleerd Jenever, Brandewijn. Cognac, tevens Wijnen en Likeuren m. en z. alcohol B. KOOL – Siddeburen Tel. as

Ja.—dat is welkom» I KLAAS BISENGAs I B BEHANG- EN TAPIJTZAAK 1 WINSCHOTEIV M mm levert U zeer voordeelig ■■ BB en in prima kwaliteiten \ BEHANGSELPAPIEREN GORDIJNEN, VITRAGES TAPIJTEN, LOOPERS MATRASSEN LINOLEUMS, BALATUMS CHINAMATTINQ, ENZ. 5- Vraagt U eens, geheel vrijblijvend, onze prijzen!! I’jfj Moderne Kajaars-Schoenen in groote verscheidenheid. HEIJEN’S Schoenen=Magazijnen • STADSKANAAL. bij Nijv.mond bij Menisfenlaan. H.H. Landbouwers I Steeds voorradig Veevoederproducten uit de bekende fabriek van WOUDA, Sneek Specialiteit in samenstellingen van koeienen kalvermeel, varkens- en biggenmeel, finaal en ideaal veekoeken. Vraagt prijzen. ft. J. KRUIZE – ONSTWEDDE Houthandel – Timmerfabriek LEVERING VAN ALLE BOUWSTOFFEN Speciaal: „Eternlf’-Asbest platen LANDBOUW-POEDERKALK.