is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 19, 13-12-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITVERKOOP Dames- en Kindermantel»! M. KATS SPOTPRIJZEN! ZIET ETALAGES NIEIJW-AMSTEBDAM.

H.H. Landbouwers. Komt U in VEENDAM, bezoekt dan het Hotel „Java” Prima consumptie. Groote en kleine vergaderzalen disponibel. :: Beleefd aanbevelend, K. BENTUM, tevens Agent der N. Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek. Het van ouds bekende adres in LEDERWAREN is A. 3. BOOT Brouwersstraat II – MEPPEL. Speciaal adres in paardentuigen, onderdeden en reparaties. Ook ruim gesorteerd in Rijsport-artikelen. LUXE LEDERWAREN, zooals; Koffers, Tasschen, enz. Alles in scherp concurreerende prijzen. Wortelboer’s Kruiden en Wortelboer’s Pillen van Jacoba Maria Wortelbocr, verdrijven gal, slijm, verstopping, koortsigheid, hoofd- en maagpijn, wekken den eetlust op, bevorderende spijsvertering, regelen de stoelgang, zuiveren het bloed, maag en ingewanden enz. enz. Wortelboer’s Kruiden 60 cent per pakje, Wortel, boer’s Pillen 60 cent per doos, Overal verkrijgbaar Zaaizaden – Zaaigranen Peulvruchten voor de Zaai; Alle Origineele, zoowel als alle gekeurde en ongekeurde Eerste- en oudere nabouw. Agentschap; Fa. O. GEERTSEMA, Groningen en Dr. R. J. MANSHOLT, Westpolder Beleefd aanbevelend, D. T. S. HOVINGA WINSCHOTEN. A. KLEINENBERG Architect VLAGT WEDDE. Ontwerpen Burger-, Betonbouw en Waterbouwkunde. Auto-Verhuurlnrichting P. J. TIMMER Ter Apel – Tel. 21 Met en zonder Chauffeur BIL.LIJKE TARIEVEN Ie klas Reparatie-inrichting. Wildervank. De goedkoopste Ijzerwinkel inde Veenkoloniën is en blijft M. SIEFKENS Telefoon 441 i- BELEEFD AANBEVELEND. voor Gegalv. Golfplaten is het adres bij H. FICTORIE – Hoogeveen. Zeer groote voorraad, lage prijzen. Verkrijgbaar in lengten van: 1.52, I. 2.13, 2.44, 2.75, 3.05 en 3.65 Meter, met bevestigingsmateriaal.

Blauwe Luxe Bus „Goudvisch-decor” met handvat, hangslot en 2 sleuteltjes, gevuld met 6 pond prima Koffie voor f 3.75 franco door geheel Nederland, St. Koffiebranderij en Theehandel „lASULWDEW Oude Ebbingestr. 46 – Groningen ACCOUNTANTSKANTOOR ROSÉ & VAN KLINKEN |. ROSÉ Accountant. JOH. VAN KLINKEN Leeraar Boekh, M.O. Belasting-Consulent. Kantoren : STADSKANAAL: Stationslaan 7, Tel. 135. Hoofdkade 49, Tel. 36. EVI Al EN: Stationsstraat 1, Tel. 135. Lafiidboawboekhoadcn* I Belastingzaken. I Gelegenheidskoop I i I Dakpannen I 9 Roode en blauwe 9 1 9 Muldenpannen 9 – li 15 stuks per M' dekkende, iets getrokken en een enkele ■ pan met kleine scheur, zeer geschikt voor afdak, kap-I H schuur boerderij e.d. Prijs zoolang de voorraad strekt I 29.— per duizend. r Spoedaanvragen onder nr. 497, bureau L, en M., uitg. J. A. BOOM en Zn., Meppel. i Houdt U niet vaneen mooie Foto? I Uw kinderen wel. Het is een mooi aandenken en stijgt steeds in waarde. FOTO VONK COEVORDEN, Bentheimerstraat Ia EMMEN, Hoofdstraat 37. ; Tr~—=7 V/H FIRMA E. LAMBERS \j|&/ APOTHEKER J 0 TIMMERS I // BINNEN- EN BUITENLANDSCHE , VI// —: GENEESMIDDELEN V/ DROQERIjEN EN CHEMICALIËN V KRUISSTR. 10 ASSEN TEL. 186 Koopt bij D VIEÜIA! Van ouds bekend adres voor prima kwaliteiten Manufacturen – Bedden Heeren- en Dameskleeding * gemaakt en naar maat, Mode-artikelen – Tricotages Vloerbedekkingen Gordijnen DE ZAKEN met betere kwaliteiten tegen lage prijzen. i. , HEERESTRAAT ASSERSTRAAT l RODEN, Tel. 12 (Dr.) VRIES. Tel. 22

ARN. KRIEGSMAN Deurwaarder, Winschoten. Telefoon 238. Kantoor en Verkooplokaal (ulianasfraat, t.o. hotel „Vrijheid” Boeldagen Incasso*» Adviezen I VAK DER VEEN ASSEN COMPLETE UITZETTEN. H. H. Landbouwers! Uw adres voor het aanschaffen van Landbouwwerktuigen, als Ploegen, Eggen, Cultivatoren, tevens Golfplaten voor dakbedekking, is H. LANTING, Smederij en Rijwielh. • Zuidsleen. GOUD- EN ZILVERWERKEN HORLOGES / V/ enz. yL * BRILLEN y4?y °ok vo,sens X Sy recept Reparatie-inrichting I. Senbers Zweeloo, Tel. 7 Agent Gazelle, N. Beesfon, Mustang Rijwielen. Fongers, Berko, V. T. en Bosch Electr. Lantaarns. Kachels en Huishoudelijke Artikelen. Ledikanten, Matrassen, Levering van alle soorten Landbouwwerktuigen. Luxe wagens en autobussen te huur voor elke afstand. HET ADRES voor prima Jenever, Brandewijn, Cognac, WIJ oen en Likeuren. R. Veldman Pottebakkerstraat – WINSCHOTEN HEINZ Mosterd DE BESTE Fabriek MUSSELKANAAL | Het wordt niet meer tegengesproken dat het voeren van gemengde Voeders het meeste rendement geeft. 1 Voedert daarom ons Melkkoeienmeel ’ samengesteld uit de beste grondstoffen en het mineralenmeng• sel „Vigorgeen ’. Fa. Bouwsema en Alberts PLUIMVEEVOEDERFABRIEK BMMBN – Tel. 87. . H.H. Landbouwers ! UW aangewezen adres voor Regenbakken, Veedrinkwaterbakken, Grafkelders, enz., is l GEBR. v.d. LAAN, Termunterzijl 1 Cementindustrie. Cementhandel enx

H. J. & K. L WOLTHUIS • Winschoten Marktplein 10 – Telefoon 100 Fabrikanten van; X "■> Melkkoeienmeel met Vigorgeen \fj A J Kalvermeel \ \ / \ / “STel, ( Provimi XwY Ochtendvoer ) \Z * •’ Handel in uitsluitend prima kwaliteit Veevoeder. Voor het ontsmetten van Uw Stallen en Hokken gebruikt U bet best Caporit of Kerel Vraagt prijs en gebruiksaanwijzing. JAC, v. WIJK – Vaart – ASSEH H.H. Aankoopvereenigingen, Landbouwers en Handelaren 1 Onze noteering voor KALIZOUT 40% 4. voor deze week is vrijblijvend als volgt: Russische Kalizout 40%, af Delfzijl of Groningen: f 2.30. Duitsche Kalizout 4O°j0, af Delfzijl of Groningen: f 2.40. Alles per 100 Kg. los verladen, BIJ groote partijen speciale prijzen. N.V.Kunstmeit- en Hachinehandet v/h FIRMA A. BEKKERING & ZONEN MUBSBLKANAAL. Garage HERMAN HEIKENS WINSCHOTEN I “ Automobielen en Motoren Reparatie- en Verhuur-inrichting Tel. 3S€>. – Ma zes uur Tel. 114. BOERENLEENBANK – SLEEN. De Bank acal gesloten zijn vanaf 18 Dec tot en met 8 Januari aanstaande. Betaling en bijschrijving der rente zal plaats hebben op: 2 januari a.s. voor NOORDSLEEN en omstreken; 3 januari a.s. voor SLEEN en DIPHOORN en 4 januari a.s, voor ERM en omstreken, telkens voorm. van 9 tot 12 uür en nam. van 2 tot 8 uur. Degenen, die niet aan hunne verplichting voldoen, worden beboet met f 1 . HET BESTUUR. ’ Electro-Technisch Bureau H. DE IDNEE – Assen i Telefoon 415 RADIO-MAGAZIJW Singelstraat 18 Specialiteit in Zwakstroom – Reparatie-werkplaats van • alle Machines en Apparaten ■ Levering en aanleg van alle voorkomende werken op electro-technisch gebied. Administratie-Kantoor «.H.HIDSKES 1 ASSEN – Stationsstr. 2® : belast zich met alle ! Aoowtanb werk nam beden Belastingzaken i'lAan- en reikoop van Huizen, Landerijen

j H.H. Landbouwers! Uw adres voor het aanschaffen van Uwe Landbouwwerktuigen, Rijwielen, enz., B. LUTTJEBOER Gediplomeerd Hoefsmid. OMM ELAN DER WJ|K. J.v.d. HORST Architect – BeËed. Makelaar „Woningbureau” BOSCHOORD 9 Emmen. Huisplaatsen te koop. Woningen en Winkelhuizen te koop en te huur. —- Hout en Bouwmaterialen COEVORDEN – SCHOONEBEEK Tel. 154 Tel 5 KANTOORCOEVORDEN Postgiro 2509 Voor Emmen en Omgeving is het adres in Dameshoeden en alle soorten Schoenwerk „HET MODEHUIS” Hl v|h D. KALVERU i Wilhelminastr. 17 – EMMEN. Concertzaal M. GROOTHUIS Zeer geschikt voor groote Bijeefl' ‘ komsten. Tevens nog verschillende kleine Vergaderzalen beschikbaar• AANBEVELEND, M. GROOTHUI! a/d MARKT – EMMEN’ H.H. Lannuituwers! . Uw aangewezen adres voor maken en leveren van Vee-Drink waterleiding6ll l Koperen Pompen , Huishoudelijke Artikele*1 : W. FRANS ! Koperslager – Vlagtwed^ Prima kwaliteit Lage prijze «* i J. ZIENGS Molenaar – Telef. 17 – Noords!^11 I levert tegen lage prijzen alle soorten Vee voederar fikel^ Uitsluitend vervaardigd Ie klas grondstoffen. Teve * DelliaKraditvoedeP I tegen de laagste

ROELFSEMA’S ra * FRIESCHEJJerenBAAI TABAK, U Jt Igoedenniet DUUR 1 JllM JAMIJiP SOcentper Jé pond GROSSIERDE RU „HET NOORDEN” KRUIDENIERS- EN GRUTTERSWAREN A. MUTHERT – MUSSELKANAAL, – TEL,. 333