is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 31, 07-03-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H.H. Landbouwers. I Komt U in VEENDAM, ' bezoekt dan het Hotel „Java” Prima consumptie. Groote en kleine vergaderzalen disponibel. :: Beleefd aanbevelend, K. BENTUM, tevens Agent der N. Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek. liotei-Café-Restaurant „BELLEVUE” i nabij ’t Hoofdstation – Tel. No. 17 Stadskanaal. Groote en kleine Zalen | voor Vergaderingen, etc. disponibel Beleefd aanbevelend, J. MEUERING. Concertzaal M. GROOTHUIS Zeer geschikt voor groote Bijeenkomsten. Tevens nog verschillende kleine Vergaderzalen beschikbaar. AANBEVELEND, M. GROOTHUIS ad MARKT – EMMEN. H.H. Landbouwers. Uit voorraad leverbaar alle soorten Kunstmeststoffen, Schelpkalk, Kopersnlfaat, enz. Levering franco boerderij. Wed. J. HOVING Kunstmesthandel Zuidlaarderveen. Wortelboer’s Pertolan het succesmiddel tegen zenuw-, kramp-, slijm- en kinkhoest, bronchitis, asthma en luchtpijpaandoeningen. In flacons van f 1.50 en f 2. bij Apoth. en Drogist. Jacoba aria Wortelboer R. HOMAN Sigarenhandel VRIES Hel adres voor Tabak, Sigaren. Sigaretten en verdere rookbenoodigdheden. Sigaren vanal 3 ct. Aanbevelend. De goedkoopste en de beste ONTSMETTING VAN ZAAIGOED. De Droogontsmetter „ABAVIT-U NI VERSAL” wordt aanbevolen door de Planten ziek ten kundige ndienst te Wageningen. Zekere werking tegen zaaizaadziekten bij Granen, Zaden, Peulvruchten. In Duilschland erkend als De Beste Ontsmetter Prijs; 300 gram f 1.10. 1000 gram f 2.65. 5000 gram per k.g. f 2.40. Verkrijgbaar bij: D. T. S. HOVINGA WINSCHOTEN Manufacturen Confectie Fa. 1.1. JAKOBS Jzn. EMMEN (over ’t postkantoor). EEN OUD, SOLIED ADRES. Specialiteit in Bedden, Dekens, enz; H.H. Landbouwers! Wij hebben nog eenige korrelsleepen met open wielen op COL L1 NO– S S E N, als mede op Autostellen, prima waar en billijke prijzen. G. ZWRMAN Tel. 2002 – Borgercompagnie

Uw adres in alle soorten Manufacturen en Heeren mode-arti Kelen, Petten enz. is H. DE VRIES, Oosterhesselen. H B. Geuchies Architect – Vlagtwedde Telef. 33. Ontwerpen en Uitvoering van alle voorkomende BOUWWERKEN, WATERen BETONBOUW. OPMETINGEN en SCHATTINGEN. Alle assuranties ■■■ voor de Ned. Loyd HB B.H. vanderVeen KRUISSTRAAT – ASSEN. Gabardine Regenjassen f 15.75 Gabardine Regenmantels f 15.75 Moderne kleuren : BLAUW, ÜRIJS, BEIGE. Zichtzendlng op aanvraag. H. TH. HARTENS Gediplomeerd Hoefsmid Ter Apelkanaal . Uw Adres voor alle soorten Landbouwwerktuigen Huishoudelijke artikelen Rijwielen en Onderdeden. IYee I Geneesmiddelen I I OSMOND & ZOON j zijn geregeld voorradig bij j i ; Drogisterij Bloem f 1 Winschoten ■

DAMES-HEEREN EN * gÊT’ BBIWESTEtIDIfcP 13 IjZERWAREN BOUWARTIKELEN APPENDAGES – PIJPEN FITTINGEN – DRHFWERK HUISHOUDELIIKE ARTIKELEN TECHNISCHE GUMMIARTIKELEN LANDBOUWWERKTUIGEN GEREEDSCHAPPEN WATERREINIGINQ POMPEN J I KOOPS CS nahuizen» MP TEL.SSO ASSEN Autobussen en Luxe wagens te huur voor elke afstand. Billijk tarief. J. SEUBERS, Zweeloo GRITZNER Naaimachines I1 de Beste Jan van Peer Emmen. wmmmMmm Gazelle, Mustang, Union, N. Beeston RIJWIELEN vanaf f 32.50, tevens Onderdeden, Reparatie enz. | zeer voordeelig. Ontvangen een | partij Dames- en Heeren Rijwielen, prima kwaliteit, volle garantie f 25. I Kinderrijwielen f 22.50. geheel I compleet, | J. SEUBERS, Zweeloo

1. DE GROOT ] Kantoor voor Vaste Goederen, _ Assurantiën, enz. loschstraat 7- Winschoten. Telef. 286. Gaat u trouwen of verhuizen ? Wij hebben voor u Kasten Eiken en Qesch, Ruitje Kasten, mooie Mah. Linnenkasten. Kabinetten Mahonie, Eiken en Vuren. Tafels Salon-, Kamer- en Keukentafels. Spiegels ruime keuze. Dressoirs en Buffetten in alle prijzen en modellen. Klokken Hang- en Schoorsteenklokken onder garantie. Stoelen voor uw kamer en keuken, groote voorraad. Fornuizen Fabrk. Elsing- I horst met groote aschlade en , ruime vuurpot. Kötiler Hand- en Trapnaaimachines. Lampen voor Pefr., Gas of Electr. en verder alle Huishoudelijke Artikelen. JAN DE BOER Drijvende Winkel Hoogeveen. ] Goederen welke u thans koopt, worden voor u tot Mei opgeborgen. ‘ Rozendaalsch Klaverzaad Onze jarenlange handel in Klaverzaden, waarborgt (J soortecht inlandsch zaad, inde puikste qualiteiten tegen billijke prijs. Firma S. HEVINGA, Noordbroek. Wekkers f 1.60. f 2.50, f 3.90. Regulateurs Bimbamslag vanaf f 12.75. Schoorsteenklokken vanaf f 7.50. Horloges vanaf f I. tot f 100.— Fa. G. DE WAAL naast de Ruiter ZUIDLAREN. GOUD- EN ZILVERWERKEN, S'êr'fy HORLOGES /é ENZ. */ /mv &/ BRILLEN S ook vo,gens f – O*/ recept Inkoop en ruiling Reparatie-inrichting Alle voorkomende Gereedschappen en Ijzerwaren voor Land- en T uinbouwbedrij ven Uitsluitend eerste kwaliteit. Scherp concurreerende prijzen N.V. Bouwmaterialen en Ijzerwaren voorh. ‘R. BOITEN Veendam Stadskanaal Bov.OosterdiepBs _ Telefoon 143 't Hoofdstation Telefoon 77. A. WIERENGA’s Graanen kunstmesthandel N.V, Groningerstraat 86 – ASSEN – Voedert on»: Melkmeel (met mineralen) Zeugenmeel ) Varkensmeel / met „Provimi” Kalvermeel ) Dat Is zoowel f** uw als in on» belang. Beter en goedkooper is het Rijwielmagazijn Rolderstraat 11 Vlugge en solide reparatie inrichting. Auto-ver huur Beleefd aanbevelend, J. Korfenkool en Zn. j ASSEN. >’n Goede sigaar behoeft * niet duur te zijn. Wij hebben kwaliteits sigaren in kloek mode n voor 3 cent per stuk. i, 5. ONZE KEUZE IS GROOT R. ZUIDERWEG > Marktstraat 68 – MÜSSELKANAAL

Buikcorsetten G. H. WESTEN r AXT T. O T, A A ~ ?8 legenover „HOTEL SMID” Winschoten Wat IJ het beste voldoet is Witteveen’s Beddegoed 2e Hoofdstr. Tel. 2721 2° i bH VI Wij hebben het Complete Manufacturenvak. SCHAVER’s ZAADHANDEL – Ter Apel Levering van prima Gras- en Klaverzaden Friesctie Kleipootaardappelen. Bietenzaden, enz. Steeds de beste kwaliteiten, tegen billijke prijzen. Wij hebben weer ontvangen: de nieuwste Vitrage en Franje. De nieuwe Costuums en Regenjassen, blauw en gekleurd. In Dames en Heeren Mode-artikelen zijn wij ruim gesorteerd. In Damesstoffen hebben wij een pracht collectie. Voor Bedden en Matrassen is het juiste adres K. WOLDA EN ZONEN KOLHAM. H. BAKKER – ASSEN MEUBILEER-INRICHTING ALTEVEERSTRAAT 5-7 TELEFOON No. 407 Landbouwwerktuigen vindt U voordeelig bij Engel Hamster ■ Nw.-Pekela. Prima Groenland» Ploegen f 16.75. Prima Buiseggen f 15.—. Schoffelmachines nieuwste modellen. Mestvorken Eng. 11.20. Duitsche Mestvorken 80 cent. Houten Zaaibakken (zeer mooi) f2.25. Qegalv. Zaaibakken f 1.10. Knuppels met strengen (prima) f2.50. Schoppen 90cenf. Ballastschoppen (groot) 85 cent. Mestkrouwels met steel 90 cent. Schokveeren zeer zwaar f 1.55. Schokveeren lichter f 1.05. Puntdraad, Gladdraad, Hoekijzer, Draadpaaltjes, Melkwatten geperst (prima prima) 35 cent per 100. Melkteemsen, vertinde Melkemmers, Melkbussen, nergens goedkooper dan bil Engel Hamster " Nw.-Pekela A 20-21 Telefoon No. 232 ALLES FRANCO THUIS. DAMES m landbouw en Maatschappij, wenscht ü uw belang, wat ook ons belang is, te dienen, help dan de vetzaken bestrijden en koopt Uw banketwaren, zoowel als melkbrood bij de bekende roombotergebrulkers, en melk versch van de koe. O, PEKELA s N. PEKELA : M. A. HEMMES. H. DE LANGE. H. WIEGMAN. LET op volobnde advertentie Telegram! Telegram! HAASTUI HAAST U! Wegens enorm succes en verkoop der beroemde BATO RIJWIELEN, ga ik mijn groote Uitverkoop nog een week verlengen tot lö Maart 1 Verkoop alle nog aanwezige Bato Rijwielen met 25 pet. korting op Fabrieksprijzen! en als Extra-Reclame tot 16 Maart een Ie klas Electr. Empo-Lamp cadeau, winkelprijs f8 50. 5 Hoofdagentschap: Oldambt-Westerwolde. I Tevens opruiming van nog eenige als nieuw opgeknapte Dames- Heeren- en Kinderrijwielen, prijzen beneden alle concurrentie, bi . JAC. SULTER, firjwielfabriek „De Concurrent’ ' LANGESTRAAT 117 – TEL 136 – WINSCHOTEb 1- (bij de brug)

H.Schollen WACHTUiW. Rijksonderwijzer Practisch Hoefbeslag. Het adres voor Concoursen Keuringsbeslag. Handel in Landbouwwerktuigen, Rijwielen, Kachels enz. Beleefd aanbevelend. R. JANSINGH Vlagtweddersluis 3- Telef. 16 y. Ijzerwaren, Schoppen. Timmergereedschappen, Touwwerk, Paardetulgen, Hulsh. Artikelen (emaille), Kachels, Kookpotten, Qalanteriën, Schilderijen, Stoelen, Tafels, Theekasten, Olas-, Porcelein- en Aardewerk, Inmaakflesschen, Inmaakpotten, enz. Puntdraad, liarmonicagaas en Vlechtwerk, Kippengaas Klompen, Kinderspeelgoederen Varkenshokken, Landhekken, Ijzeren palen, Puntdraad, Har* monicagaas, Kippengaas, Kook» potten, Wannen, Zaaivaten, en alle soorten Landbouwwerktuigen. J. SEUBERS, Zweeloo Geen angst meer voor breken, zijn afdoende gebleken. POPKEIM – Assen. Dames en Heerenl Wenscht ü een goed verzorgd Kapsel? UW ADRES IS J. MIDDEL – Tel. 253 Kapsalons – Nieuwe Pekela A Auto-Verhuurinrichting P.‘J. TIMMER Ter Apel – Tel. 3l Met en zonder Chauffeur BILLIJKE TARIEVEN Ie klas Reparalie-Inrichting. KOOPT STEEDS UWEi Ijzerwaren, Huishoudelijke artikelen, Kachels, Anthraciet, Eierkolen, Cokes enz. enz. bij J. E. SMID Langestraat 69 – WINSCHOTEN Telefoon 6. Onder beleefde aanbeveling* Zonder twijfel is hef koopen Z t van Rijwielen en £ 3 Onderdeden ■' | een zaak van I t vertrouwen, | Ó daarom verwijzen wij onze £ ■ j geachte cliëntèle naar on- jjj L 4 derstaand adres. 0 Aanbevelend, J ANDR. MEIJER | Noord-Sleen – Tel. 3 * Damesfasschenl Grootste sorteering » Nieuwste Modellen Laagste prijzen! Frans FröUng Langestraat 12 Winschoten» N.V. H. J. HAACK’s BetonfabrieK en Bouwmateriaienhandel Qroningerbrug ASSEfT Steeds groote voorraad Putten, Drinkbakken ij en Cementbuizen. 11 HET adres voO** N Landbouwkalk. ) Concurreerende prljz*l1’

Spi/Aervets Kkedinsmagazi/nen Meppel, 2e Hoofdstr., b/d Zuiderbrué HET VOORJAAR KOMT. En daarmede de bedrijvigheid op de boerderij. Helpt U mee wat bedrijvigheid brengen in onze zaak f Ze hangen er weer, voor aanpassen gereed, in groote keuze, de nieuwe Colbert Costumes, Regenjassen, enz. DE PRIJZEN VALLEN U REUSACHTIG MEE. KOMT U EENS KIJKEN? B—— We ontvingen veel nieuws in Fantasie Tricotages Kinderjurken voor eiken leeftijd. Ziet onze Etalages Vraagt zichtzendlng HENDRBAASJzn. – WINSCHOTEN G. H. VEEN – Gass.Nijveen Hout-, Steen- en Ijzerhandel – Cement-Industrie Telefoon No. 10 – Giro 160079 Corr. Brandwaarborg Mij. De Jong & Co. – Amsterdam.