is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 31, 07-03-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouden Horloges [' Zilveren Horloges Nikkelen Horloges r Alle metalen Alle prijsklassen Altijd vakkundige garantie van de I Gedipt. Horlogemaker BEEKMAN OCKELS : Alléén Stadskanaal Alleenvert. ZENTRA HORLOGES voor de Veenkoloniën. VoorEmmenen Qmgevingh is het adres in Dameshoeden en ! alle soorten Schoenwerk „HET MODEHUIS” Hl v|h 0. KALVERU Wilhelminastr. 17 – EMMEN. Leve de Boerenstand, : Zet nu de zorgen maar aan kant.1 Koopt bil HAMSTER HOOGEVEEN Uw Ijzerwaren, En dat zal U veel geld besparen. EN STERK WITKOP» verduurzaamde MEERMALEN BEKROONDE MOSTERD H.H. Landbouwers! Bedenkt dat Uwadres voorsolied Dames-, Heerenen Kinderschoeisel tegen uiterst lage prijzen is G. BOUMAN Feiko Ciockstraat 508 Oude Rekel» Fa. JAC. KLIPHUIS' Kolenhandel Burg. Schönfeldplein WINSCHOTEN Is ook UW ADRES voor Huisbrand en Industriekolen. Concurreerende prijzen. Gebruik nu melkbrood met roomboter. Maar daarbij een kopje KOFFIE van PET. Aanbevolen; BB & 55 ets. per pond. A .65 . . Koffiebranderij J. PET HOOGBVBEN. ARN. KRIEGSMAN Deurwaarder, Winschoten. Telefoon 238. Kantoor en Verkooplokaal (ulianastraat, t.o. hotel „Vrijheid” Boeldagen Incasso’s Adviezen

Brillen G H;™STEN Qedlpl. Opticien ■" '■ = " LANGESTRAAT 78 tegenover „HOTEL SMID” Winschoten Verlangt U een goede foto ? Uw adres Is dan AVOilUtf" Bentheimerstr. la COEVORDEN . VUillk Hoofdstr. 37a EMMEN Afwerken voor Amateurs. Verkoop-Bnrean van Fokvee wiiiiim in iiiii in imiii urn bii i iiiiinmii ■ ii van de Vereeniging van Leden van het N.R.S. in Drenthe Voor aan- en verkoop wende men zich tot den Vertegenwoordiger den heer A. VELDMAN te Eelderwolde. Is overal in Drenthe te ontbieden. KLAAS EISENGA Behangerij – Woninginrichting WINSCHOTEN levert ü zeer billijk Gordijnen, Tapijten, Behang, Vitrages, Meubelen, Bedden, enz. Vakkundige bewerking. < Vergelijk onze prijzen! VOOR GOEDE KOFFIE en THEE STEEDS TEMPEL N.V. KOFFIEBRANDERIJ & GOEDERENHANDEL v/h Fa. F. J. TEMPEL STADSKANAAL TE BEZICHTIGEN A. D. SMEDERIJ VAN B. LUTTJEBOER, OHMELANDERWIJK No. 16. EEN VERANDERD SYSTEEM KALK STIK STOF STROOIER , VOOR DEN PRIJS VAN 50 GULDEN. Heeren Landbouwers. Verlangt U prima touw, tuigwerk en teerproducten, vraagt dan onze goederen. Deze zijn gegarandeerd te herkennen aan ons wettig gedeponeerd handelsmerk. In alle plaatsen vertegenwoordigd. Denk steeds: „DE HAAN STAAT BOVENAAN’’. Fa. J. G. DE HAAN & Zn. i Touwfabrlek, Zadelmakerij en Teerproducten. Musseikanaai ■ Winschoten • Heerenveen.

Het van ouds bekende adres in LEDERWAREN is A. J. BOOT Brouwersstraat 11 – IWEPPEL. Speciaal adres in paardentuigen, onderdeelen en reparaties. Ook ruim gesorteerd in Rijsport-.artikelen. LUXE LEDERWAREN, zooais: Koffers, Tasschen, enz. Alles In scherp concurreerende prijzen. Agent Fongers, Beesion, Simplex Rijwielen Prima Rijwielen vanaf f 30. BUSSEN VERHUUR ftSÏIIiJR tarief Telefoon No. 8 K. v.d. VLAG BORGER A. KLEINENBERG Architect VLAGTWEÖDE. Ontwerpen Burger-, Betonbouw en Waterbouwkunde. Zomertijd is tijd voor excursies en uitgaan. Ondergeteekende houdt zich beleefd aanbevolen voor Autobusritten (groote en kleine gezelschappen) tegen zeer billijk tarief. c. sukfort Ceresstraat – Stadskanaal. H.EPPING Smederij Dalerveen. Landbouwwerktuigen, Huishoudelijke artikelen (Kachels), Rijwielen, enz. Beleefd aanbevelend. R. STAAL Drogisterij Fotohandel Brillen MARKT 21 • ASSEN J. hidding Molenaar – Dalen. Levering van alle soorten voeder-artikelen tegen concurreerende prijzen. Aanbevelend. Een solied en goedkoop adres voor Meubelen enz* J. MEIJER Bellen Tevens Reparatie-inrichting. N.V. ¥.h. R. BOITEN Stadskanaal (b. h. Hoofdstation] Haarden Kachels en Fornuizen B.K. Emaillc Origineele Weck-artikelen

IH. DATEMA – Vries H Asserstraat – Telefoon 22 IBij ons slaagt U het beste en voordeeligste inde betere kwaliteiten Manufacturen, Bedden, Ledikanten, Matrassen, Dekens, Cocostapijt en Loopers, Balatum, Gordijnen en Vitrages, Veeren en Kapok. Heeren- en Dameskleeding naar maat. Alles onder garantie. – Vraagt stalen ter inzage. Damesstoffen worden naar ieder gewenscht model Gratis geknipt. Heeren Confectie – Werkma nskleed ing – Tricotages.

H.H. Landbouwers! Voor lichte en sterke Zaaibakken Is je adres 6. ZUURMAN Borgercompagnie – Tel. 2002. Franco levering naar alle plaatsen- Koopt bij Uwe leden. Wij leveren uit voorraadt Nieuwe eerste klas Wipkarren, Ploegen, Eggen, Cultivators en verder alle Boerengereedschappen. H. VELZINC Landbouwsmederij Erica Telefoon 16 ledereen die Wortelboer’s Kruiden en Wortelboer’s Pillen heeft gebruikt, blijft ze gebruiken. Zij verdrijven gal, slijm, gevatte koude, griep, influenza, koortsigheid, maag- en hoofdpijn, wek ken de eetlust op, bevorderen de spijsvertering, regelen de stoelgang, zuiveren het bloed, maag en ingewanden. Zestig cent bij Apoth. en Drog. ! Laat Uw Oude Matrassen nieuw overtrekken of bijvullen. Vlugge bediening. Vraagt pdi*' Kt. SMlt MEUBEL- en Vjsschersdijk 29 – WINSCHOT^ J.B.KRUIZINGI Horlogerie – NIEUWE-PEKf^ Uurwerken, Goud en Zllvd'1 Brillen, Reparatiët1' aanbevelen^ P.LEEVEB ROLDE. Dames- en Heerefr Kleermakerij* Jongeheeren- f Kinder-Confect#' Tricotages Manufacturen

SCHOFFELMACHINES. Het allernieuwste op dit gebied. Eénmansbedlenlné Bestuurbaar, met parallelogrammen, zoowel hoogten als laagten worden geschoffeld. Geen beschadiging van het koren bij draaien. LEVERING UIT VOORRAAD OP PROEF. B. G. WORTELBOER & ZONEN Fabriek van Landbouwwerktuigen Terapelkanaal. TT====7 y/H FIRMA E. LAMBERB apotheKEß J. Q. TIMMERS \r| li BINNEN- EN BUITENLANDSCHE V.|// GENEESMIDDELEN yr// DROGERIJEN EN CHEMICALIËN V KRUISSTR. 10 ASSEN TEL. 186 ACCOUNTANTSKANTOOR ROSÉ & VAN KLINKEN I. ROSÉ – Accountant. JOH. VAN KLINKEN Leeraar Boekh. M.O. Belasting-Consulent. Kantoren: STADSKANAAL: Stationslaan 7, Tel. 135. Hoofdkade 49, Tel. 36. EMiVIEIV: Stationsstraat 1, Tel. 135. Landbouwbockhomlen. Belastingzaken. Modelhuis-J.G.Kramer. -COEVORDEM- Hofleverancier f Uithoodiging H.H. Veehouders. Onze Bevruchtlngsbougles voor koelen en merrie» die omspelen, worden sinds jaren m,et succes inde provincie Groningen gebruikt, 5 Prijs per stuk, voor één behandeling f 0.80. Bij inzending van deze advertentie sturen wij franco. Neemt U gerust eens proef. U bent beslist tevreden. Fa. D. (. De Jonge – Lage der A4 – Groningen