is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, 21-03-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Zaaigranen I I en Pootgoed I g Voor eerste kwaliteit, te velde H I en op partij goedgekeurde 1 | Zaaigranen en I | Pootaardappels i wende men zich tot den I VEENKOLONIALEN I I BOERENBOND I I Veendam – Tel. 298 ■ SCHAVER's ZAADHANDEL – Ter Apel Levering van prima Gras- en Klaverzaden Friesche Kleipootaardappelen, Bietenzaden, enz. Steeds de beste kwaliteiten, tegen billijke prijzen.

1 H.H. Rockers! Neemt proef met ons j merk Kopého Sigaren i (6 cents kwaliteit) f 4.00. ) Verder ruim gesorteerd in ver-I schillende merken. Sigarenhandel Koos Drost [ v. Boekerenstraat, STADSKANAAL ' H.H. LANDBOUWERS! Het adres voor het aanschaffen van LANDBOUWWERKTUIGEN als: ploegen, eggen, cultivatoren, tevens kachels en alle huishoudelijke artikelen is J. G. WEUSTENI Smederij en Rijwielhandel JIPSINGHUIZEN. VoorEmmenen Omgeving is het adres in Dameshoeden en alle soorten Schoenwerk „HET MODEHUIS” O. ï|li D. KAIVERU Wilhelminastr. 17 – EMMEN. I

SCHOFFELMACHINES. Het allernieuwste op dit gebied. Eénmansbedieniog Bestuurbaar, met parallelogrammen, zoowel hoogten als laagten worden geschoffeld. Geen beschadiging van het koren bij draaien. LEVERING UIT VOORRAAD OP PROEF. B. G. WORTELBOER & ZONEN Fabriek van Landbouwwerktuigen Terapelkanaal. BUIKBANDEN G.H. VESTEN LANQESTRAAT 78 tegenover „HOTEL SMID” Winschoten. KLAAS EISENGA Behangerij – Woninginrichting WINSCHOTEN levert U zeer billijk Gordijnen, Tapijten, Behang, Vitrages, Meubelen, Bedden, enz. Vakkundige bewerking. Vergelijk onze prijzen!

IHet Adres voor Landbouwer» en Dorschbedrijf Is: Fa. A. KWINT, Groningen Winschoterdiep W.Z. 7-9-17 Telef. 113. “'““MM.5-"'' Sleekleedeii, Dorschk.stkleed» D0,rn“ol”“es'"e-0,,e" e" •'»" 4 11 merk ..BRIOHTOL-’ voor Fordsoit.| Deering Brons rotoen65 ’ Han°mag’ Marsha“’ Kromhout' Alle Machinekamer-behoetlen. "“piemen!"11 ZweedscH Katoenen Dril»' S. R. o. Kogellagers. Mammoth Riemverbinders. draagt inlichtingen voor een gratis riemverbinder-apparaat B Staaldraden voor alle doeleinden. Kousen en Sluiting». FABRIEK van Brand- en inbraak vrije Kasten Kluisdeuren Kelder Kluisdeuren Kluisdeuren met aangebouwde binnenkluis* Teekening en prijs op aanvraag. Fa. J. HABRAKEN, Veendain* | 1 VOOR JA ARS-1 P . EXPOSITIE "I -^^™ co9uette coatuums spoedig overtuigenf ———o eeren Landbouwers. erlangt U prima touw, tuigwerk en teef' producten, vraagt dan onze goederen Deze zijn gegarandeerd te herkennen aan ofls wettig gedeponeerd handelsmerk. *n aHe plaatsen vertegenwoordigd. uenk steeds: „DE HAAN STAAT BOVENAAN” Fa. J. G. DE HAAN & Zn* Touwfabrlek, Zadelmakerij en Teerproducten. Musselkanaal – Winschoten – Hee renveef1 Heerencostuum stoomen f 2.80 Japon „ – 2.00 Mantel „ – 2.50 Ververij VOORDENHOUT WILDER V ANK. WIELRIJDERS(STERS). " Het kopen vaneen rijwiel is vooral thans een zaak van vertroU^®I]’ Immers voor weinig geld heeft U een eerste klas rljwr,e' Koopt daarom een WOUDLOOPER Rijwiel* Model A heren f 45. dames f Model B heren f 39. dames f 41'’ Model NIMROD . .heren f 33. dames f Met fantasiemerk heren f 27.50 dames f 3° Jongens en meisjes rijwielen van 6 tol 14 janr f 2*’( Alles volledig uitgerust met kast en Levering kan geschieden door erkende handelafe' Vraagt geïllustr. prijscourant. Aanbeve!en ' RIJWIELFABRIEK R. DE VOS Gz°‘ GORREDIJK (FR.) – TELEFOON