is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 48, 04-07-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groningen, 2 Juli 1935. QRAANBEURS. p. 100 K.G. N. Roode Tarwe f o.oo O.QÜ N. Witte Tarwe – 0.00- 0.00 N. Rogge – 7.10- 7.50 Wintergerst – 4.70 5.65 Zomergerst – 4.50 5,15 Zwanenhalsgerst – o.oo 0.00 N. Witte Haver- 6.20 6.40 Gele Haver- o.oo 0.00 N. Zw. Haver- 6,00 6.45 Bigotgerst – o.oo 0.00 Groene Erwten – 0,00—00.00 Paardeboonen – o.oo 0.00 Koolzaad – 5.00 7.75 Karwijzaad – 11.00—15.75 Geel Mosterdzaad – 00,00—00,00 N. Kanariezaad – 0.00—00.00 Lijnzaad blauwbloei – o.oo 0.00 „ wilbloei – o.oo 0.00 Blauw Maanzaad – 00.00—00.00 Buitenl. Rogge en Gerst werden als volgt verkocht: per 100 K.G. Rogge f 0.00-0.00 Voergerst – 5.30—5.60 Platte Mais – 0.Ö0—0.00 Ronde Mais – 4.60—5.00 I =3====, ..-.f—UJL. iiLi

Tel. 2396 # Koopt inde grote Zomer-Uitverkoop „Magazijn Modern”. Buitengewoon voordelig! M. J. HALMAN.

KLEINTJES Van I—3 regels ■ 0.25. Elke regel meer 8 cent. TE KOOP of TE HUUR; 0.57.40 H.A. nieuw aangelegd Groenland, gelegen te Zeegse, bij J. Klein, Caféhouder te Schipborg. TE KOOP; 2 nw. Wipkarren, 1 gebr. 2-scharlge en een gebr. 1-schar. Ploeg, Eggen, 1 gebr. zw. Boerenwagen, zeer geschikt voor melkvervoer of iets dergelijks, enz. Tevens gevraagd 1 gebr. Benzinemotor 3 P.K., bij A. Jansen, Smederij Witteveen (Dr.) TE KOOP; 6000 gebruikte holle Kleipannen, Te bevragen bij A. Waarheid & Zn., Borger. TE KOOP; een in besten staat verkeerende 6 vt. Mc. Cormick, linksche tractor binder met roteerende torpedo. J. Bennema, Zandeweer bij Uithuizen. Tel. 65. TE KOOP; goed onderhouden Utrechtsche Wagen. H. Vegter Landb., Kolham gem. Slochteren. TE KOOP; 1 gras- en 1 graanmaaimachine, 1 zware hooihark als nieuw en 1 zware Belg. merrie, 5 j„ en 1 raspaard, beide mak, bij Semmelink, Dalerend, Nleuwlande (Z.-Dr.) TE KOOP: een in prima stagt verkeerende 2-pds. Cormick maaimachine met drie z.g.a.n. messen. J. Beijert, Smederij, Drijber (Dr.) Telef. No. 3. TE KOOP: eenige Handkarren. B. Spiker’s Handel Mij. N.V., Meppel. TE KOOP voor zeer billijken prijs: een gebruikte Mc. Cormick zelfbinder, rechts, 5 voet. Te bevragen bij den heer B. P. Oosterhuis, XJlrum, telefoon no. 8; een gebruikte Pracner’s woelradzaaimachine, 11 rijen, breed 2.25 M.; een gebruikte Mc. Cormick maaimachine en een gebruikte hooihark. H. D. Louwes, Westpolder, Ulrum. Telefoon Vierhuizen 104. TE KOOP: prima 2de handsch Maaimachines, 1 Alblon No. 15 4Vi vt., middelbalk, 4 messen, f7O; l Mc. Cormick, 4 vt., dunne balk of dikke 4V*, 4 mess«n, f55; 1 Baby Hoolschudder f 60; 1 4-wielige glerwagen f3O; 1 nw. inrijhek, breed 3 M. en hoog 12. zeer mooi. Alles franco. P. Francken, Smederij en Landbouwwerktuigen, Bodegraven, Meije 20-21. TE KOOP: droog, op ruiters staand, oud groenlands Hooi, desgewenscht thuis geleverd, van 1.60 H.A. D. Noordhof, Westerwljtwerd (Gr.) TE KOOP: ruim 100 H.L. fijné Noordelingen eetaardappelen en een 3-]arige zwarte makke Kldde, is venten gewoon, bij L. Erkelens, Zeijerveld bij Assen. TE KOOP: een platte 4-jarige gekr. vosbles Merrie, zeldzaam mak en gewillig, bij S. Thies, Zeijen. TE KOOP: een mooie platte 7-jarige gekr. Belg, extra mak en gewillig, bij J. staal J.Hz., Peizerhorst, Peize. Te KOOP: de 4-j. volbloed d.br. w.v. merrie „Adusa” m. lange staart (rij- en fokpaard), bij F- Venema A.Jz„ Klelwinde"Weer. Te KOOP: een 2-jarige zware Volbloed Belg (ruin), bij Johs. *tQrt, Jlpsinghuizen O.D.D.

TE KOOP: een 9-]arlge Stamboekmerrie „Ukkie”, kleur vos met kol. Vader „Constant”. Moeder „Zeada”, met bruin merrieveulen geb. 24 Mrt. En een 3-jarige Stamboekmerrie „Cenosa”, kleur bruin, achtei 2 w. sokken. Vader „Grootvorst”. Moeder „Heuna”. Fokker Geertsema te Beerta, Beide paarden zijn denkelijk drachtig en worden gegarandeerd mak verkocht. Lamb. Schrage, Nw.-Amsterdam. TE KOOP: extra zware 7-jar. Belg, stamboekmerrie, pijpomvang %I'H cm., mak en gewillig in alle werk, bij H. Wiits Beerta (West). TE KOOP: een best Werkpaard mak in en voor alles. H. Veenhuis, Smeerling G 37, Onstwedde. LEEST DIT!! Een vaarskalf te koop met 2 staarten, 14 dagen oud, bij G. Piel, landbouwer, Kijken (Dr.) TE KOOP: geslachtsr. V.D.L. zeugen. H. Broekhuizen Rzn., Koekange. TE KOOP; een Motte met 9 biggen, 10 dagen oud, bij H. Offerein, Ansen. TE KOOP; beste tijdige Biggen, bij H. Rijks, Langelo, Norg. TE KOOP; een drachtige Mot, werpt. 11 Juli, bij J. Emmens Gzn., Zeljen bij Assen. TE KOOP: een toom tijdige Biggen en een 4e drachts Varken, werpt. 7 Juli, bij Thie Schuiling, Schipborg (Dr.) TE KOOP: nog eenige prima gesl.rijpe jonge V.D.L. beeren en jonge zeugjes, prijzen billijk. O. Klulving, Eext. TE KOOP: drachtige Motte, werpt. 21 Juli. J. Kuipers, Smeestraat, Ruinen. TE KOOP wegens te weinig merken: een 2e drachts Deensche stamboekzeug en twee volbl. Deensche rulmotten, bij P. Westebring Jr. te Rolde. Nog drie jonge Jachthonden te koop van prima gebrulkshonden, bij J. R. Tissingh, Ansen (Dr.) TE KOOP; een jonge goedgekeurde Trekhond, bij Jacob Koops, Donderen. TE KOOP GEVRAAGD: een volbloed Deensche Beer, klaar om te dekken, niet zwaarder dan 80 kilo. Aanb. met opgaaf van uiterste prijs aan J. Sluiter, Roden. TE KOOP GEVRAAGD: een geschetst Vaarskalf, liefst volbloed. Aanb. met opgaaf van, prijs enz. aan A. Haaijer, Hoorn (Wedde, Gr.) GEVRAAGD: een zwaargeb. 2-j. bovenl. of gekr. Belg. paard. Opgave van naasten prijs en kleur aan H. Zwinderman,- 2e Exloërmond (Kijl) No. 8. GEVRAAGD: 1350 H.L. aardappelen om te leveren op Aandeelen „Eendracht” Hoogezand, tegen kleine vergoeding mijnerzijds. Adres: H. J. Mulder, Valthermond, N.diep 71. TE KOOP GEVRAAGD; vier geschetste volbloed Kalveren of Pinken van prima ouders. T.b.c.-vrij. Aanbiedingen met omschrijving, zuinigste prijs, enz. aan B. Groenwold Ezn„ 2de Exloërmond. TE KOOP GEVRAAGD; een goed werkende 2-paards Maaimachine. Aanbieding m. prijsopgaaf aan B. Scholtens, Kolonievaart, Veenhuizen. TE KOOP GEVRAAGD: Veulens en Slachtpaarden, door Stern’s Paardenslagerij, Borger. AANGEBODEN: Eerste en tweede Hypotheek in bedrijfskapitaal, tegen billijke voorwaarden. Te bevragen Mare. Busch- ' straat 47, Delfzijl. GEVRAAGD met 16 Juli a.s.: ' een net Dienstmeisje door L, ' K. Holtkamp, Landbouwer, . Annerveensche kanaal. GEVRAAGD; een Boerenknecht goed kunnende melken, bij O. v. Kreuningen, Abcouderzicht, Abcoude. DIVERSEN H.H. LANDBOUWERS! TE KOOP: Spurriezaad a 25 ct., Knolzaad a 65 ct., Boterzaad 1 a 55 ct. en Serradella a 20 Ct. \ per kg. Levering franco en 1 zoodra de nieuwe oogst klaar Is. Beleefd aanbevelend: J, Guichelaar, Zaadhandel, De Eemten A 63a, gem. De Wijk.

Centraal Accountants-Kantoor voor den Landbouw T. NIELAND – VBagtwedde – Tel. 32 Leden van L. en M. Uw belang eischt, dat Uwe administratie» nauwkeurig worden gevoerd. Sluit U daarom aan bij dit kantoor. Zeer billijke conditiën. Vraagt inlichtingen en Lid L. en M, bezoek, zonder eenige verplichtingen

Juli-aanbieding. Zomer Coslumes voor Heren 19.75 24.75 35.00 Zeer mooi Prettig int gebruik en bespaart op uw ander costuum. Bebr. Zwaïtsenberg N.v. STADSKANAAL. Veel nieuws in Heren Modeartikelen <= draagt alleen VALENCIA „DE ZWALUW” A. WILBRINK v/h. Fa. Wed. A. ]. LUDER. Tel. 426. Ajouren 10 ct-pMreter. Smalfeston Plisseeren Stofknoopen in plat en bol. Qroote sorteering Dames Mode-artikelen, Garneeringen, Corsetten. Steeds het nieuwste. MODEM AQAZIIN E.TOXOPEUS Postweg 10 VEENDAM. Handel in Wijnen, Likeuren p. WIELINGA St. Jacobsstraat 28 LEEUWARDEN. OUDE GENEVER f 2.60 FLADDERAC „ 2.60 VOORBURG „ 2.60 BEERENBURG „ 2.60 Drogerijen. Chemicaliën, Toilet-artikelen, enz. LOURENS ÜOEVENS Langestraat 98 – WINSCHOTEN Telef. 95. Ziekenverplegingsartikelen, Verbandstoffen, Gummiwaren. Vraagt inlichtingen. Voor Polohemden in zij en Tweka Slipovers en Kleeding naar maat, I Regen- en Leerënjassen, Hoeden, Petten en verdere ■ He erenmodes naar RUD KHISPEI Modemagazijn „AUBONMARCHÉ" Langestr. 80 Winschoten.

DAMES – HEEREN EN KFNDE^^^^^N ' ÉKr BHIWESTtBDieP 15 N.V. H. J. HAACK’s Belonfabriek en Bouwmaterialenhandel Groningerbrug ASSEN Steeds groote voorraad Putten, Drinkbakken en Cementbuizen. HET adres voor Landbouwkalk. Concurreerende prijzen. Voor bezoekers van groote en kleine gezelschappen aan EMMEN of het Dierenpark is het aangewezen adres M. Groothuis Concertzaal a|d Markt schuin tegenover het Dierenpark en onmiddellijk bij de Oudheidskamer. Prima consumptie. Billijke prijzen. Ruim parkeerterrein. H.H. LANDBOUWERS! Bezoekt in Hoogeveen: Hotel L MULDER aan de Veemarkt. Verschillende Vergaderingszalen disponibel. Prima consumptie Beleefd aanbevelend. IJZERWAREN BOUWARTIKELEN APPENDAGES – PIJPEN FITTINGEN – DRIJFWERK HUISHOUDELIjKE ARTIKELEN TECHNISCHE GUMMIARTIKELEN LANDBOUWWERKTUIGEN GEREEDSCHAPPEN WATERREINIGING POMPEN • hs&b» H. MINDERS Dames- en Heeren Kapper Torenstr. 13a WINSCHOTEN iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniin Ook het adres voor luxe Lederwaren, Parfumerieën enz.

Joh. Wierts Noorderkwartier 19 Ommelanderwljk. Drogisterij en Verfwaren handel Alle soorten Qeneesmiddelen. Voor smaakvolle soiiede eigen gemaakte MEUBELEN naar ’t Meubelmagazijn „DE WONING” J. Vuur boom Ter Apel. De grootste sorteering BEHANGSELPAPIEREN vindt U bij H. v.d. VEGTE, Frieschestraat 22, Coevorden vanaf 8 ct. per rol. Koopt Uwbenoodigd Hout bij Fa. R. van Aal deren S Zn. Hoogeveen. Eerste kwaliteit tegen de laagste prijzen. Bondscafé IJ. STAALSTRA Harkstede Moderne Speeltuin met verschillende attracties. Steeds groote Zalen disponibel voor vergaderingen, enz. Prima consumptie BILLIJKE PRIJZEN. H.H. Landbouwers! Komt U in EMMEN, bezoekt dan Café KROEZE aan de Veemarkt. Vergaderzalen disponibel. Prima consumptie. Aanbevelend: L,. KROEZE. Restanten Aanbieding Hoeden Petten Polo-shirts Overhemden Dassen Flanel Pantalons Costumes. Extra voordeelig. D.v. d. Kaap, Emmen.

i- Koopt Uw Groente, VJsch én « Fruit bij E, Lubbers, Markt’. straat 89, Musselkanaal. n Lid L. en M. n —— e Als ge verzekerd wilt zijn dat T Uw defecte NAAIMACHINE weer goed gerepareerd wordt, wendt U zich dan tot een veru trouwd adres. Onderdeelen, on- verschillij- wat soort machine, zijn altijd bij ons verkrijgbaar. " HENRY SLAGER, Langestraat, Winschoten. Qroote voorraad Hand-, Trap– en Inzinkmachines, tevens nog r. zoo goed ais nieuwe 2de hands _ Naaimachines. s Het Rijwielhuis Ben. Wester diep 3 Tel. 83 – Veendem ' GROOTE VOORRAAD . Rijwielen en \ Onderdeelen. , RIJWIELEN vanaf f 20. Het Rijwielhuis VEENDAM > ! ' Doorten’s Brei inrichting . is thans gevestigd: Dalen, Bente 163. » ___________________________________ . —■B—auw inrifnr—p—b : Advertentiën A. MULDER ! A. MULDER—Ensing ’ geven kennis van de geboorte '■ vaneen dochter ROBLIE. i Westervelde, Norg, 27 Juni ’35. \ ; Gec. Hengstst. Stadskanaal Musselkanaal. Tot 1 Ang. ter dekking: 4-j. WALDHERR, bij E. BROEKMAN, Stadskanaal Tel. 111, gitzwart, 3 w. v. Stm. premie kamp, h. ’34—’3S van Groningen, v. Old. Stsprh. Gaukler, m. Old. Stsprh. Waldpracht 11, wier moeder Old. Staatsprh. Marcus en Gronau leverde. Zware edelste h. v. Nederland, buitengewone gangen, dekgeld f 26.- noog bevruchtingsvermogen. 3-j. GAMBOZOON, bij J. SCHOT, Musselkanaal Tel. 601, gitzwart, Stm. Prmh. ’34—lste ’35, 2de Prov. P. in Groningen, sterke mooie b., modern type, extra gang, v. prf. prm. kamp. h. Gambo, m. prf. premm, Ranusa (res. kamp. v. Nederl. ’33) 3 j. en 1 j. volle zusters hoog gepr. en nr. 1 Centr. K. Gron ’34, inteelt Old. Gambo en Gron. Olivicr, dekgeld f 21.- Billijke gelegenheid. Stalling merries. Om de 3 weken wordt één keer gedekt. Zondags niet. 2e merrie van één eigenaar f 2.50 reductie. Meerdere merries van één eigenaar f 5. reductie. Dektijd tot 1 Aug. ZUIDWOLDE BEZOEKT Café „DE LINDE”. Prachtig zitje op het terras. Onmiddellijk bij den lommerrijken Falieberg en Klein Zwitserland. Aanbevelend, J. DE VRIES Rz.

A ld. Edam en 0. LwN. Vervoer per bas naar Assen Opgaaf bij plaatselijke bestuursleden voor 9 Juli. Reiskosten per persoon ongeveer 3 gulden, zitplaats inbegrepen. HET BESTUUR. Te linnr: groot ruim solied Winkelhuis op eersten stand op groot vooruit-I gaand dorp in Drenthe voor alle! doeleinden geschikt. Brieven onder letter P 3, bureau v.d. blad, uifg, I. A. Boom en Zn Meppel. fl // OPSTEKERS-VLUMEN■ SPUITEN VOOB MALVEB. I / ZIEKTEN -UI ER PUPJES ENZ. HHBecker GRONINGEN HEERESTR 9 ASSEN VARKENSMARKT 15 Schoenen inde betere kwaliteit, koopt u veel goedkooper bij J. MULDER SCHOENENHUIS – Nw, WEERDINGE Grootste keuze, onder volle garantie. J. BUNING EN ZOON Kruisstraat 27 ASSEN Oudste adres voor Wagengroen, Vloerlak enz. OPGEHICHT 1834 Een goede raad voor Heeren. Koopt uw Hoed, Pet, Boorden, Dassen enz. ineen speciale Heerenmodezaak, daar vindt ge de grootste sorteering, nieuwste modellen en kleuren en door de groote omzet de prijzen laag. Aanbevelend, H. A. Gröniger lioofdstraat 474 – TER-APEL D. Meijer BLIJHAMSTERSTR. 15, WIWSCHOTEW. Waterdichte Vetleeren- en Chroomvetleeren handschoenen. VAKKUNDIGE REPARATIE. GRUNO SIMPLEX TOERIST R.S. RIJWIELEN D. C. POELSTRA Noordeinde 4 Emmen. Rijwielhandel H.H. Landbouwers! Maaimachines, Onderdeden, Hooibouwwerkfuigen, Graanmaaiers, Zelfbinders. Verder alle Landb.benoodigdheden, Olie, Teer, Carbolineum, Asfalt, enz, 11. SCHEPERS LID LANDB. EN MIJ. MACHINE HANDEL | Gron.str. 88 b.d. brug • ASSEN.

GEBR. CERFONTAINE S3.U Speciaal Magazijn van Luxe Artikelen TINNEN KUNSTVOORWERPEN AARDEWERK (NIEUW DECOR) SOLA MASSIEVE ARTIKELEN Lage prijzen. Aparte Modellen. ZIET ETALAGES . •