is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 37, 09-04-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dekstation Eelde. || II'* rf^'J Ifegg 4 E&Êfowfo. ■ ><:•■■.<•■ ■-•</ w..^jLv. L■•• J • Staat ter dekking bij MAKKEN te Eelde: GRUMD STEEV 3-jarige zwarte witvoet Dr. Stam- en Premiehengst. Afstammende van: Grundstein Old. Stam- en Premiehengst. M. Liesel: Stam- en Premiemerrie. Hengst met diepte, breedte, best beenwerk en extra gangen, uit Oldenburg ingevoerd. DEKGELD ƒ17.50 + ƒ!.— stamboek. Eig. GEBR. BOLT, Erven MAKKEN, Tel. 14, Eelde. Gec. Hengststations Stadskanaal-! Musselkanaal. a/h Café „Panman”, Stadskanaal, telefoon 111, 5-j. „WaldherrH gitzw. h. met 3 w. v„ 1.60 M. Als v. uit Old. geïmp., als I—2-j. Iste Pr. Pr. als 3-j. Iste Pr. Pr., als 3-J. kampioen 3—4-j. h., idem als 4-j., als 5-j. kamp. 5-j. en o. h. Op veulens Iste fokpr, Bondstent. Gron. nr. 1 boerenwagen, nr. 1 concourswagen, nr. 1 o. d. zadel. Stamt vr. uit 6 gen. Old. Staatsprm. Tevens houder v.h. militair certificaat. Dekgeld f 26.—. Aan Café „Schot”, Musselka-1 naai, telefoon 601, 4-j. „Gambozoon” gitzwart, 1.59 M, Als v. gepr., idem als 1-}., idem ais 2-j. met Iste Pr. Pr., idem als 3-j. met 2de Pr. Pr. V. pref. premieh. Gambo; M. pref. premiem. Ranusa (1933 1935 res.-kamp. v. Nederland). Gambozoon is een product van inteelt op ber. Oldenb. prmh. Gambo en op ber. Gron. pref. prmh. Olivier. Dekgeld f 21.—. (Billijke, geschikte gelegenheid tot stalling.) Dektijd tot 1 Augs. Gust gebleven merries f5 reductie. Staat ter dekking: De gitzwarte Stmb.hengst Marconist , No. 150 D.P.S. hoog 1.59 M. en de Belgische Stmb.hengst Suiveur de Bonzar __ K 1416 Vosbles met witte staart en manen. Dekgeld No. 1, fl6 plus f 1 stmb. Na 2, f 13. Eigenaar Q. VORENKA MP, Tinaarlo. «st | Staan wederom ter dekking: 1. De eerste klas Belg, Stamboekhengst „Dalson v. Luntershoek” Najaar ’34 en ’35 telkenjare no. 1 geplaatst op de premiekeuring te Assen. Najaar ’34 eerste prijs aangespannen keuring I voor boerenwagen op den fokdag Assen. De veulens van Dalson werden in 1935 provinciaal het hoogst bekroond. 2. De nieuw aangekochte 3-j. Belg. vosbl. hengst „Lodewijk van Veldzicht” Lodewijk heeft zeldzaam zwaar beenwerk en extra stap en draf en is van het moderne type en stamt af van prima bloed. Vader Lion d’Or, eender kophengsten van Zeeuwsch-Vlaanderen. Dekgeld fl4. Gust gebleven reductie. R. RATERINK, de Loo, Coevorden;

1 Dekstation Orvelte. ï.H. FOKKERS. Alvorens ge uw merries laat dekken, kom eerst kijken en laat ze dekken bij hengsten die 90 pet. bevruchten. De pas ingevoerde vosbles Belg. Stam- en Premiehengst „ttils dW)3SOK. Genoemde 11-jarige hengst is Smaal hoog bekroond; met buitengewone gangen; pijpomvang 32 cm,; is nog voor 5 jaar goedgekeurd. Fokkers Gebrs. Arnolds te Sluis, Zeeland. Nader bericht volgt hoe en waar de hengst ter dekking komt, Dekgeld f 12.50 + f l stamb., contant 12 pet. korting. Andere condities als ’t vorige jaar. Dit jaar geen veulengeld. Zondags geen dekking. Aanbevelend: J. SMIT. N.B. Monstering Goede Vrijdag ’s middags over Westerbork, 2 uur te Zwiggelte, 4 uur Zwiggelterbrug. Paaschmaandag voormiddags Café Speelman, Elp; ’s middags 3 uur te Bruntinge en 5 uur de Broekstreek. Oekstation (Nor g). Ter dekking De prachtige 9-jarige Stamen Premiehengst „TEEL, O” bl. schimmel bl. met 3 w. beenen. De beroemde schimmel, die vorige herfst op den grooten Concours- en Fokdag te Assen den eersten prijs verwierf, plus de zilveren beker. De hengst, die te Groningen ging, dat de tribune daverde. En won laar tevens de Iste premie van alle Hengsten uit de 3 Noordelijke Provincies. Een uitstekend Landbouwpaard, klein, breed en harde beenen. En let nu wel! „Tello” fokt buitengewoon » bevrucht uitst. (1935 90 o/0) „ garandeert de voile 100 o/u schimmels of zwartbiessen . is beslist Uw aandacht waard Oektljd tof IS Aug. Hekgeld 117.50 Aanbevelend, J. BOSMA, Norg. Dekstation ■ Lieveren. STAAT TER DEKKING: De zware zeldcr* zaam mooie zwarfj vMj te witvoet Gr. St, '■—» sr-fe en Dr. SI. en Premiehengst „CSario”. Vader: de bekende „BRINIO”. Moeder: de zeer zware zwarte bles met vier witte voeten, preferente Premiemerrie „HAGA”. Grootmoeder: preferent Stammende „ZAMANE”. Overgrootmoeder: de zeer bekende concoursmerrie „ZAMA”. 0.0.0.0. grootmoeder; de eerste preferente merrie van Gr. P. St. ,FRITS|E” No. 69. Dekgeld f 17.50. ~~£si Monstering – Roden op Paasch-Maandag 13 April, v.m. half elf, bij ’lHotel Vander Molen, van de Zwarte Witvoet Stam- en Premiehengst „Germanenbloed” Mede zullen worden voorgebracht eanige Enterveulens, allen afstammende van „Qerraanenbloed”. Ter dekking: De zwartbonte Hengst KOEKOEK No. 291 N.St.Tg. Bevrucht buitengewoon. In 1934 en 1936 gingen van hem 12 bonte jongen naar Engeland, voor hooge prijzen. Bewijst steeds een extra Landbouwpaard te zijn en is uil best bloed. DEKGELD f 15.—. Weidegeld per dag 25 ct. D. E NANNENGA, MIDWOLDA (Oldambt). Dekstation Lombok. Voorloopig bericht. Staat wederom ter dekking: de alom om zijn beste afstammelingen beroemde vosbles hengst met witte staart en manen DIRK K 1222. Hij heeft bewezen eender beste fokhengsten van Drenthe te zijn. Dekgeld 13 gld. Gust gebleven reductie.

Landbouwers, Koopt In LEVIE SIMONS Groot Modern Meubelmagazljn Overweldigende keuze, prima kwaliteit, en , . . het laagst in prijs. HET IS „U W” VOORDEEL EN „ONS” BEIDER BELANG. FRANCO NAAR ALLE PLAATSEN. Het grootste Meubelmagazljn der 3 Noordelijke Provinciën, vandaar onze enorme verkoop. Wenscht U een goed loopend Uurwerk Wij zijn ruim voorzien. Zoowel in: Dames- als Heeren- Zak- en Polshorloges. Pendules mooie modellen en niet duur. Wij komen U bezoeken. G. VAN KANMEN Horlogerie COEVORDEN Nw-AMSTERDAM

Hotel De Twee Linden ROEDE. 1 2ePaaschdag i DansenenKruisjassen Yeefoids Rolde. Herschatting zal beginnen op Dinsdag 14 April 1936 Contributie een procent Nam. Bestuur; E. LUICHIES Bz. Heren, is U bekend dat wij een ruime sortering hebben in; OVERHEMDEN vanaf 90 ct. ZELFBINDERS „ 32 LINNEN BOORDEN „ 20 „ SOKKEN 25,35,45,55,65 „ Bretels, Sokhouders enz. Jongenssportkousen effen en geruit. Zla eens de etalage BIJ T. WIERSEMA Hoofdstr. 12 Stadskanaal H.H. Landbouwers! Komt U In EMMEN, bezoekt dan Café KROEZE aan de Veemarkt. Vergaderzalen disponibel Prima consumptie. Aanbevelend t L. KROEZE.

lmkS Manufacturen, Bedden. Matrassen, enz. Woldstr. 47, Meppel. H.H. Landbouwers en Weiders! Wij koopen Vette Koeien en Varkens voor de Hoogste prijzen en verkoopen ons Vleesch, Vet, Spek en Reuzel voor uiterst lage prijzen. Koop inde Modelslagerij VAN Albert Bruins & Zn. HOOFDSTRAAT 72 Tel. 42. Hoogeveen. Bondsleden! Trekt in Coevorden aan de Automatiek van: FR. MEIJER Brood- en Banketbakkerij Coevorden, Schoolstr. L. v. L. en M. Leden van Landbouw en Mij. Koopt bij Uwe adverteerders. Wij leveren U alle soorten VEEVOEOER-ARTIKELEN tegen scherp concurreerende prijzen. L. B BERENDS, Zuidsleen. De Noord we iLhoeJi Die kant moet het uit Direct uit fabriek Complete Kapokraatrasstellen 2-pers. 3-deel. matras schuine peluw en kussens prima linnen-damast overtrek keuze uit 40 nieuwe dessins gegarandeerd superieure javakapok-vulling f 19.50 – f 23.50 Slavonisch eiken Ruiskamergarnituur 4 stoelen, 2 armfauteuils zit- j ting uitneembaar t 24.60 i Het kan goedkooper .... Direct uit de fabriek. Vraagt vrijblijvend Prijs.. Meubel* en Matrassenfabriek De Noordweslhoek Fa. A. WEINREICH HASSELT bij Zwolle Wij fabriceereu 89 modellen zitmeubelen in modern en Oud-Engelsch. Divans, Coaches, Clubs, Crapauds. Bakken, Bankstellen, Kantoormeubelen.

—— 1 Tel 2396 DAMES ! Geplatteerde Kousen Mzijn zeer sterk, laddervrij I en toch elegant I Prijzen per paar: I js9 ct. 60 d. 79 d. 1.00 1.35 1.45 j( ' M. I. HALMAN H. ROOS & Zn. 1 Woldstraat 10 – Meppel Leveren U reeds voor S 11 een mooi donker Cosluud Ook in betere kwaliteiten ruim gesorteerd. Blauwe Gabardine Regenjassen, Waterdicht Lage prijzen. Enqelsche Hemden, Zelfbinders, Sokken, enz. < C Als ik een koe moest melken, zou U me uitlachen, daarom blijf ik in mijn meubelvak, maar koopt U i daarom bij de vakman. Slechts hij kan het werk ,| kennen en garandeeren. i I Wij hebben groote een keuze in r * linnenkasten, dressoirs, tafels, eiken stoelen, matrassen, ledikanten, kapokmatrassen, balatum enz enz. i Ook maken wij speciale modellen naar teekening. J Het adres voor alle reparatie en stoffeerwefken. ]( Het oude adres Meubelmagazijn R. DE BOER Gz. ' MEPPEL J« i Bezoekt het schitterend gelegen! Paviljoen „Dennenheuvel’ IJhorst bij de Wijk (Dr.) i ' " ” ‘ D Natuur Zwembad met Cano>vijwer« Groote Speeltuin, Bosch en Heuvels. * Vanaf Paasch Zondag dagelijks geopend* f AANBEVELEND, t GEER. HAZELAAR – De Wij» I j Maandag 2 uur, wederom aan de 5 een wagon prima OUD-RUSSEI| van 3—6 jaar oud, in alle kleuren, breed en pj* model en grof beenwerk. Ook rulled ROELOF WUBS, Imp. v. Russische Ponnys Brugkade 37 – Stadskanaal – Telef. $

Koopt Uw Kleedtng bij I^J^F^RElTSWA^^^^^Poststraa^^^ Landbouwtentoonstelling van Kieskring II „Noordenveld” Ie EELDE, op Donderdag U Juni 1936. Tentoonstelling van Fokpaarden (warm- en koudbloed), Rundvee (zwartbont veeslag), Varkens (type V.D.L. en Deensch Landvarkert), iV&eilcg. Geiten, Landbouwwerktuigen en Gereedschappen, Land- en Tuinbouwproducten, Vereent, gingswezen omvattende Zuivelinzending, Landbouwhuishoudonderwijs, Landbouwhuishoudkunde enz. Uitgeloofd worden prijzen en medailles tot een totaal bedrag van c.a. 680 gulden Op de tentoonstelling wordt alleen grootvee toegelaten van leden der tentoonstellingsvereeniglng en van leden van het Drentsch Landbouwgenootschap in Kieskring II „Noordenveld”, wonende binnen de grenzen van voornoemden kieskring. Aangiften kunnen geschieden tot ulterlijk Woens® tVkei e.k,, mondeling of schriftelijk bij den Secretaris H. VAN LIER LELS, Zuidersingel 1, Assen; bij de Bestuursleden de H.H. E. SCHRAGE, Kerkstraat 24, Assen; R. LUTQERS, Eelde; H. B. OORTWIJN, Vries; J. DA VIDS Azn., Winde; C. |. KORTEWEG, Smilde; {'• Hzn., Roden; H. DOöWES Qzn., Peizerhorst; K. HARDENBERQ, Rolde en G. DAVIDS, Norg. Namens het Bestuur; E. SCHRAGE, Voorzitter. H. VAN LIER LELS, Secretaris. Paasch-Maandag DANSMUZIEK C4 personen) Café D. G. KUIPER, Dalen AANVANG 2 UUR. Stemming* Stemming* Gedurende de Paaschdagen, vanaf 2 uur Muziek van de populaire RHYTHME BROTHERS Succes van de Groote Landdag. Dancing B. GEERTS Groningerstraat – ASSEN.

HET GOEDKOPE WARENHUIS W~~W~'—Glas – Porselein – Aardewerk Emaille – Huish. Artikelen ■ Naaimachines en Waschmachin* Het adres met goede garanti* Koopt bij le Hoofdstraat 42—44, MEPPEL – Telef. 2125 ONS DR VIES IS GOED EN GOEDKOOP'