is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 22, 30-05-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N.V. HOLLANDIA, VLAARDINGEN, vraagt, voor spoedige indiensttreding, voor haar Centraal Laboratorium te Vlaardingen een gedipl. melkcontroleur met practijkervaring. Eigenh. geschr. brieven met voll. bijzonderheden te zenden aan afd. Personeelszaken.

N.V. DORDRECHTSCHE MELKINRICHTING vraagt: monteur volledig op de hoogte met onderhoud en reparatie van zuivelmachines, leidingaanleg, enz. Zij, die goed op de hoogte zijn met stoom-, electroen koeltechniek genieten de voorkeur. Uitvoerige sollicitaties aan het kantoor Kromhout 35, Dordrecht.

Openbare aanbesteding De Intendant Zeemacht Nederland, Commandantsgebouw, Buitenhaven, Den Helder, zal op 14 Juni 1950, des namiddags te 2 ure inde Marine Cantine, Buitenhaven, Den Helder, in het openbaar aanbesteden: de levering van a. losse consumptlemelk; b. melk in i/i flessen; c. melk in % flessen; d. yoghurt in % flessen, ten behoeve van de Koninklijke Marine, gedurende het 3e kwartaal 1950. De voorwaarden, zomede de inschrijvingsbiljetten zijn op aanvraag bij de aanbesteding verkrijgbaar.

453