is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 24, 13-06-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Malakka 569 ton, Trinidad 466 ton en Polen 128 ton. Magere melkpoeder 14.925 ton (14.880 t.), waarvan naar Ver. Staten 2.877 ton, Israël 2.211 ton, Italië 1.767 ton, Polen 729 ton en Tsjechoslowakije 475 ton. Gesuikerde condens 8.125 ton (10.780 t.), waarvan naar Trinidad 2.508 ton, Brits, Malakka 1.813 ton en Brits Guyana 957 ton. Evaporated (onges. condens) totaal 10.435 ton (16.405 t.), waarvan naar België 2.924 ton, Peru 1.872 ton, New Foundland 382 ton, Brits Malakka 315 ton en Indonesië 224 ton. Het harden van het roomijs Het harden van ’t roomijs dient direct na het vriezen te gebeuren. Doet men dit niet, dan krijgt men te doen met het volgende. Een deel van het roomijs zal door de hogere temperatuur, waaraan het product blootgesteld wordt, smelten. Wordt dan later gehard, dan is de vorming van grotere ijskristallen niet te voorkomen. Het koelen gedurende een uur, bij 16°C is voldoende; er wordt dan even nagekoeld bij—2B °C.

Land Gemidd. 1934/’3B 1948 1949 Verenigde Staten 47.816 53.676 54.352 Frankrijk 14.2694) 12.020 12.474 Polen 10.296 -) 9.035 Verenigd Koninkrijk 8.357 9.110 9.461 Canada 6.812 7.550 7.643 Australiëa) 5.343 5.511 5.787 Italië 6.2372) 5.761 Nederland 5.071 4.479 5.190 Denemarken 5.3004) 4.074 4.750 Zweden 4.6444) 4.447 4.600 Nieuw-Zeeland5) 4.559 4.208 4.545 België 3.080 2.860 3.000 Zwitserland 2.740 4) 2.270 2.359 Tsjechoslowakije 4.458 2.257 Eire 2.309 2.018 2.280 Oostenrijk 2.5416) 1.529 1.724 Noorwegen 1.3404) 1.380 1.510 v 3) Jaren lm. 30 Juni, m.ujv. aan het vee gevoederde melk. 1) 1937—1938 – °) Jaren lm. 31 Juli 6) 1934 2) 1938 4) 1933—1937

De wereldmelkproductie Ineen rapport van het Departement van Landbouw van de Ver. Staten, aldus „Landbouwwereldnieuws”, wordt de melkproductie in ’49 in alle belangrijke melkproducerende landen geschat resp. 4 en 5 % hoger te zijn geweest dan in 1948 en voor de oorlog. Met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk berichten alle landen lagere aantallen koeien dan voor de oorlog, maar deze daling is over het algemeen ruimschoots gecompenseerd door hogere melkproducties per koe. De bruto melkproductie in bedoelde landen wordt hieronder gerangschikt naar volgorde van de cijfers over 1949. Volgens genoemde bron was de productie van Duitsland en de Sovjet-Unie (waarvan recente productiecijfers ontbreken) voor de oorlog resp. 24,1 en 23,4 millioen ton. Voorts wordt opgemerkt, dat de wijzigingen inde productiecijfers voor melkvet niet dezelfde zijn als bij melk. Zo was de melkproductie van Nieuw-Zeeland vorig jaar ongeveer gelijk aan die van vóór de oorlog, terwijl de botervetproductie in 1948—1949 5 % hoger was. Geschatte melkprod. in 1949, vergeleken met 1948 en vóór de oorlog (in mill. kg)

Pl¥ml)AT De werkzaamheden in het zuivelbedrijf stellen hoge lichamelijke eisen aan hen, die er in te werk zijn gesteld. Zwakke personen zijn niet voor dit werk geschikt. De zuivelbewerker dient te beschikken overeen gezonde en krachtige lichaamsbouw, krachtige armen en benen, normale zintuigen, gezonde longen en een gezond hart. Ongeschikt voor het werk zijn mensen met een beperkt gezichtsvermogen, dat niet dooreen bril gecorrigeerd kan worden, met kleurenblindheid of wel met een breuk. ♦ * * Vóór de eerste wereldoorlog zijn er in Friesland flinke hoeveelheden Cheddarkaas gemaakt, en verder ook Cheshire, Derby en Caerphilly, alle Engelse kaassoorten. * ♦ ♦ De temperatuur, waarbij de reductaseproef wordt toegepast, heeft invloed op de uitslag er van. Overheersen de rottingsbacteriën inde melk, dan ontkleurt ze sneller bij 40 °C; overheersen de echte melkzuurbacteriën, dan vindt de ontkleuring vlugger bij 25 °C plaats. # * * Melkpoeder bevat gemiddeld ruim 1 % citroenzuur. * * * Om het wegtrekken van de vochtige lucht uit de lokalen te bevorderen, moeten de zolderingen geheel glad zijn zonder zichtbare balken. * * * Het ijzergehalte van de melk bedraagt, afhankelijk van de vertinning, waarin de transportkannen verkeren, 0,90 tot 3,80 mg per liter. * * * Bij mensen van 50 jaar en ouder, en dan vooral bij vrouwen, treedt geleidelijk een verarming van het beenderstelsel aan minerale bestanddelen op, wat een gevolg is vaneen onvoldoende kalkvoeding. Een halve liter melk per dag is voldoende gebleken, om deze mensen de benodigde hoeveelheden kalk en phosphor te leveren.

487