is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 49, 05-12-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~ALFA-LAVAL'' Schotelreinigingsmachines

• Chemische reiniging van schotels met hoog reinigingseffect. • Vier pakketten schotels kunnen tegelijk gereinigd worden in zéér korte tijdsduur. • Grote arbeidsbesparing. 6 Gering stroomverbruik (Y> pk motor). 9 Gepatenteerde uitvoering.' 9 Reeds vele machines tot grote tevredenheid geleverd. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door Technisch Bureau A. LANFERS N.V. – Groningen

SIMPLEX KLEPPENSLIJPERS voor het opzuiveren van klepzittingen van 3/8 " tot 8 " in afsluiters. VOORDELEN: Afsluiter behoeft niet meer te worden afgenomen. Voor de reparatie is geen speciale vakkennis nodig. De kosten vergoeden zichzelf spoedig, omdat u binnen enkele minuten een defecte zitting kunt opzuiveren. Vraagt inlichtingen hij: QfUPM'c IMPORT & EXPORT JV.nCLI.S handelsvenn. Noordsingel 202 – Telef. 47322 ROTTERDAM

TE KOOP GEVRAAGD: Cornwall stoomketel, niet ouder dan 1930, cap. 40 druk B—lo8—10 atm. W. van Oerle, Beek bij Nijmegen. Oude METALEN en nieuwe BLIKSTROKEN koopt P. S. ROLLINGSWIER Wilhelmina.straat 2 b Franeker Tel. 2048

1018