is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 49, 05-12-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHTEN

Jubileum De heer M. G. Koning was op 1 December j.l. 50 jaar in dienst bij de R.M.I. te Rotterdam, waarvan het grootste gedeelte als fabriekschef. In verband hiermede werd hem de Ere-medaille in goud van de Orde van Oranje Nassau uitgereikt. Nieuwe basis voor eventuele heffing op kaas. In het Voedselvoorzieningsblad van 2 December 1950 is de verordening van het Bedrijfschap voor Zuivel gepubliceerd, die de mogelijkheid schept een heffing ten behoeve van het zuivelfonds te leggen op uitgevoerde kaas van bepaalde ouderdom. Deze verordening is analoog aan de op 2 October 1950 afgekondigde „Heffingsbeschikking Uitvoer Kaas 1950” van de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, met dit verschil, dat de voorzitter van het bedrijfschap het bedrag der heffing bepaalt, een en ander aan de hand van het marktverloop van kaas. Zoals men weet, heeft deze maatregel ten doel het binnenlandse prijspeil van kaas te beheersen, waarvoor als maximum toelaatbaar wordt beschouwd een marktprijs van ƒ 2.15 per kg voor volvette Goudse fabriekskaas. Onder kaas worden verstaan alle soorten kaas, behalve kwark, gesmolten kaas, buitenlandse kaas en Limburgse en Hervese kaas. Kaas, uitgevoerd naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada, België of Luxemburg wordt niet met deze heffing belast. Actuele cijfers voor de week van 5 t.e.m. 11 November 1950, medegedeeld door het C.B.S. Van veehouders ontvangen melk 66.006.000 kg (102 % van de overeenk. week van 1949) met een gem. vetgehalte van 3,98 %. In consumptie gebracht aan volle en gestand melk 28.643.000 kg (102%) onder- en karnemelk 2.656.000 kg (128 %) en room 127.000 kg (110 %). Teruggeleverd aan vee-

houders aan onder- en karnemelk 11.735.000 kg (85 %). Bereide boter 1.357 ton (97 %), fabriekskaas volvet 1.011 ton (107 %), 40+ 403 ton (122 %) en 20+ 53 ton. Gesuikerde volle condens 2.125 ton (199 %), onges. volle condens 659 ton (80 %), ges. magere condens 266 ton (173 %), volle melkpoeder Hatmaker 15 ton (18 %), volle spray-poeder 71 ton (78 %), ged. ontr. melkpoeder 8 ton, magere spray-poeder 75 ton (167 %), leb-caseïne 23 ton (575 %), gewone zuurcaseïne 30 ton en weipasta 4 ton (400 %). Inde genoemde week bedroeg de uitslag van koelhuisboter 146 ton; opgeslagen werd 138 ton, zodat de eindvoorraad boter inde koelhuizen per 11 Nov. 1950 9.529 ton bedroeg; per 12 November 1949 was dat 4.857 ton. Benoemingen -—■ Benoemd tot secretarissen der Vereeniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne de heren drs L. van Hoepen en P. J. Hupkes. Benoemd tot 2e kaasmaker aan de C.Z. „Ons Belang” te Wapse uit 12 soll. de heer G. v. Dijk te Sloten. Mede op het drietal stonden de heren J. Knippels te Havelte en F. Oosterbos te Oldeberkoop. Marktberichten BODEGRAVEN, 28 November. Aangevoerd 140 partijen kaas. Prijzen le soort ƒ 2,17—2,21, 2e soort ƒ 2,13—2,16, extra zware tot ƒ 2,29. Handel ka’m. WOERDEN, 29 November. Aangevoerd 164 partijen kaas. Prijzen le soort ƒ 2,17—2,22, 2e soort ƒ 2,10— ƒ 2,15, extra kwal. tot ƒ 2,30. Handel matig. GOUDA, 30 November. Aangevoerd 164 partijen kaas. Prijzen le kwal. ƒ 2,17—2,21, 2e kwal. ƒ 2,13 —ƒ 2,16, extra kwal. tot ƒ 2,25. Handel matig. LEEUWARDEN, 1 December, Friese kaasnotering. Goudse volvet f 2,11—2,12, Edammer 40 + ƒ 1,91 —ƒ 1,92, Broodkaas 40 + ƒ 1,90— ƒ 1,91. Stemming goed. UTRECHT, 1 December. Aangevoerd 14 partijen kaas. Prijzen le kwal. ƒ 2,17—2,25, 2e kwal. ƒ 2,12— ƒ 2,16. Handel matig. KOPENHAGEN, 23 Nov. '5O. Groothandelsprijs volvette kaas 400 (vorige week 390—395), 30 + 285, 20 + 240 kronen per 100 kg (v.w. niet genoteerd). Afrekenprijs boter, volle en ondermelk onveranderd.

België. De consumptiemelkprijzen hieven afgelopen week ongewijzigd. Inlandse kaas wordt in groothandel verkocht tegen 30 fr. In volle melkpoeder bestaat geringe productie; in magere melkpoeder eveneens geringe productie met prijzen: 10 fr. af fabriek.

Er is weinig verandering inde boterprijzen. De markt is prijshoudend zonder meer. Het enige nieuws is, dat Nederland thans wat achter is met de uitvoering der orders voor verse boter, dat de prijzen voor die boter weer met een paar cent zijn opgelopen en dat de Nederlandse koelhuisboter inmiddels haar intrede heeft gedaan op de markt. De botermijnen noteerden: Antwerpen: 24 Nov. 82,60—74,10; 28 Nov. 82,30—75,40. Brussel: 28 Nov. 86,00—76,90, 1 Dec. 86,10—76,20. Hasselt: 27 November 84,80—76,70 30 Nov. 85,00—79,10. Te koop aangeboden: A.P.V PLATEN-PASTEUR (koper), geheel compl. met pomp, motor (7% pk), bakje en leidingen, capaciteit 8000 liter per uur. Coöp. Zuivelfabriek „DE EENDRACHT”, Opeinde.

IpLw F 1 OCRIMO KOLENCCBRUIK MIHIMAAL GEWICHT KLEINE AFMCTINBBN «ROOT VERWAKMINBÏOPPERVLAK •HELIE STOOMPROOUCTIB Te koop een grote en een kleine kaasbak met bijbehorende electr. kaasmachine als één geheel gekoppeld. N.V. Zuivel Mij „De Kroon” te Zaandijk.

1023