is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 57, 1951, no 3, 16-01-1951

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S Te koop aangeboden: „FAÜKE" VERDRIHGERPOMPEN ~l“°Ti geheel compleet, water- en pekelkoeling, in vertind ko- Technisch Handelsbedrijf S. Veensfra – Santpoort. Telef. 8425 faTvëSÏS p?et,ÏÏT Br. onder no 387856 W.Z., ■am aan het bur. van dit blad.

N.V. STEROVITA MELKPRODUCTEN vraagt voor haar fabriek Amsterdam-Oost een gedipl. 2e assistent met ervaring op ’t gebied van melkinrichtingswezen. Brieven aan bovengenoemd adres Beyersweg 10. TE KOOP GEVRAAGD : 10 a 12 gebruikte KAASPERSEN Br. onder No 387673 W.Z., bureau van dit blad „O & H” Volautomatische Kr oonkurksluit machine meest moderne constructie, gebouwd op grond van 60 jaren „O & H”-ervaring. ffe Leverbaar met 4, 8 en 10 sluitkoppen, met transportband of als inbouwmachine. Fabrikant Firma OKTMANN & HEKBSX, Hamburg Vraagt onze concurrerende prijzen. „JUNIOR” – AMSTERDAM-W. DE WITTENKADE 10—10a, TELEFOON 83965

FABRIKANT van eerste klas VOEDINGSMIDDELEN zoekt contact met zelfstandige Firma, die bereid is de verkoop op zich te nemen. Brieven onder no 382499 W.Z. aan het bur. v.d. blad. KUIPEN (in elke afmeting) _______ KAASVORMEN (ook model Schreuder'jl J’Jj' j • '|l KAASOLIEMACHEVES lluillll & KAASWA&MACHINES jïgjl KAASPLANKEN ' YOGHURTBAKKEN KARNKNEDERS Fa U., P. & TH. WOUDSTRA – SNEEK Fabriek van Zuivelwerktulgen Telefoon 2008 (K. 5150) MELKPRODUCTENFABRIEK in het Noorden des lands vraagt voor spoedige indiensttreding een bekwaam ASSISTENT Vereist diploma R.Z.S. of gel ijk waardig. Woning beschikbaar. Sollicitanten met bedrijfservaring genieten de voorkeur. Brieven met volledige inlichtingen betreffende opleiding, werkkring, verlangd salaris, enz. onder no 387907 W.Z., aan ’t bureau v.d. bl., Doetlnchem N.V. STEROVITA MELKPRODUCTEN te IJsselmonde (bij Rotterdam) kan plaatsen: • Uitgever (van losse en flessenmelk) • Flessenontvanger • Productenmaker Schriftelijke sollicitaties te richten tot de directeur van genoemde fabriek aan de Bovenstraat 25 te IJsselmonde.

46