is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 57, 1951, no 16, 17-04-1951

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de geschiedenis van het consumptie-ijs

Als men geschiedschrijvers uit de Oudheid mag geloven, werd reeds aan het hof van Alexander de Grote ijs als een bijzondere lekkernij gewaardeerd. Deze koning van Macedonië leefde van 356 tot 323 voor Christus’ geboorte, en is vooral bekend om zijn verovering van Klein-Azië, Egypte, Perzië en een gedeelte van Voor-Indië. In Europa kwam het consumptiefs voor het eerst voor op de tafel van Karei Ivan Groot-Brittannië en lerland (die leefde van 1600 tot 1640). Aan zijn keukenchef, die het geheim van deze bereiding bezat, was het verboden, dit geheim aan een ander te verklappen. Het consumptie-ijs bestond in die tijd uit water, suiker en de een of andere smaakstof. Eerst later is men er toe overgegaan melk, room en eieren bij de bereiding er van te gebruiken. Het zou evenwel nog lang duren (en wel tot de tweede helft van de 19e eeuw), voordat het consumptie-ijs op grote schaal in West-Europa gegeten werd. Ingeschreven fabrieksen handelsmerken Hiernaast vindt de lezer de afbeeldingen van de fabrieks- en handelsmerken op zuivelgebied, ingeschreven inde maand Februari 1951 met de nummers der inschrijving. Nr 108042 Coöperatieve Melkproductenfabriek „De Ommelanden” G.A., Friesestraatweg 219—221 te Groningen, voor melk en melkproducten, babyvoedsel. Nr 108043 Eru-Kaasfabriek N.V., Vander Valk Boumanlaan la, te Woerden, voor croquante kaas, alsmede koekjes en biscuits, al dan niet vervaardigd met kaas, met inbegrip van gefriteerde aardappelen. Nr 107888 N.V. „Nutricia”, Stationsstraat 186, te Zoetermeer, voor melkpoederproducten, al dan niet onder toevoeging van andere voedingsstoffen,

Potmarge 5, te Leeuwarden, voor melk. melkproducten en zuivelproducten. Nr 107825 Coöperatieve Vereniging tot Bereiding van Melkproducten, kortheidshalve Coöperatieve Condensfabriek „Friesland”, Kanaalweg 228 230, te Leeuwarden, voor melk en melkproducten. Nr 107809 Coöp. Zuivelfabriek „De Goede Verwachting” te Gilze, voor consumptie-ijs. Nr 107996 N.V. Hero Conserven, Breda, Teteringsedijk 277, te Teteringen bij Breda, voor chocolademelk. Nr 107807 N.V. Vriesproducten Industrie „Kristal”, Ertsstraat 10, te Rot. terdam, voor zuivelproducten, bevroren groenten, groentensappen, vlees, vis, wild en gevogelte. Bij vernieuwing ingeschreven inde maand Februari 1951: Nr 60973 A. Kaptein, handelende onder de naam J. v.d. Linden, le Schinkelstraat 13, te Amsterdam, voor zuivelproducten, in het bijzonder kaas. Nr 27690 Coöperatieve Stoomzuivelfabriek „Hoogland”, Zevenhuizenstr. D 3, te Hoogland voor melkproducten.

melk, melk- en zuivelproducten, papsoorten, yoghurt, meel en meelproducten en -preparaten, diëtische en versterkende voedingsmiddelen, geconserveerde voedingsmiddelen, consumptieijs en ingrediënten voor de bereiding daarvan, voedings- en genotmiddelen voor lijders aan suikerziekte (te weten meel, jams, marmelades, puddingpoeders, glutenbrood, -beschuit en -havervlokken, biscuits, koekjes, suikerarme melk, frambozendrops, pepermunt, bonbons, cacao, chocolade), vervangingsmiddelen voor suiker, eiwit, eigeel, room, slagroom en spijsoliën, gele saus ter vervanging van boter, jusblokjes, aroma voor soepen en spijzen, thee en koffie en thee- en koffiesurrogaat, voedingssuiker, racahout, kindermeel, babybiscuits en andere voedingsmiddelen voor zuigelingen en kinderen, moutproducten en appelpoeder. Nr 107985 Handelsvennootschap onder de firma Oliemams & Co„ Eerste Pijnackerstraat 146, te Rotterdam, voor gesuikerde gecondenseerde volle melk, gesuikerde gecondenseerde magere melk, ongesuikerde gecondenseerde volle melk. Nr 108002 N.V. „Lijempf”, Leeuwarder IJs- en Melkproducten Fabrieken,

107996

290