is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 37, 12-09-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afslag-Vereeniging „Beemster, Purmerend en Omstreken” te Purmerend.

De teelt van slaboonen is spoedig afgeloopen ; bij dit wéér zuilen de augurken nog wei worden aangevoerd ; zoodra er eciiterregen komt zal ook deze oogst spoedig zijn afgeloopen. De omzet aan de veiling ia dit jaar einde Augustus reeds f 38.000 iiooger dan 31 December 1912. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan de hoogere prijzen, want van de meeste artikelen was de aanvoer geringer. Tafelperen waren de laatste dagen lager in prijs, sedert een paar dagen echter is deze weer hooger. -^j

Vergelijking van marktprijzen van enkele producten.

In „Handelsberichten”, uitgave van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, worden sedert 19 October 1911, geregeld wekelljksche vergelijkende overzichten van de marktprijzen van eenige levensbehoeften opgenomen. Voor zoover voor de tuinbouwers van belang, nemen wij die uit het nummer van gisteren over.

PRODUCTEN. Verkocht per : DINSDAG 2 SEPTEMBER. WOENSDAG 3 SEPTEMBER. DONDERDAG 4 SEPTEMBER. Aangevoerd. Prijs. Aangevoerd. Prijs. Aangevoerd. Prijs. Bloemkool honderd stuks. 262 stuks f 2.80—f 4.00 310 stuks f I.oo—f 2.70 f 2.70—f 7.90 Slaboonen 59U zak f I.oo—f 1.20 867 zak f I.lo—f 1.25 1259 zak f o.Bo~f 1.05 Snijbooneii duizend stuks. 124800 stuks f 0.70—f 1.30 144700 stuks f 0.46- f 1.80 f O.öö—f 1.30 Stoofappelen half mud. 141/2 mand f 1.50—f 2.15 1/2 mand f 1.05 Stoofperen » » 3 mand f 1.30-f I.CO 6 )> f 2.20-f 2.45 f 1.30—f 2.00 Augurken (middel) . . mand van ü K.G. – f f 0.5.3—f 0.60 X» (basterd) . . )) )) » » < 20456 mand f 0.66—f 0.81 » (groffijn) . . )) )) » 5) / f 0.90—f 0.95 Tafelperen half mud. 11 mand f 2.80—f 3.05 141/2 mand f 2.50-f .3..50 23 mand f 2.50—f 3.90 Diamantperen .... » » 6 )) f 2.60—f .3.25 Jutteperen )) » 2 » f 6.50—f 7.00 2 » f 5.60—f 8.00 Pruimen pond 149 pond f 0.045—f O.IU 123 pond t 0.04—f O.IP Bieten honderd stuks 100 stuks f 0.85

PRODUCTEN. Verkocht per : ZATERDAG 6 SEPTEMBER. MAANDAQ 8 SEPTEMBER, DINSDAG 9 SEPTEMBER, Aangevoerd. Prijs. Aangevoerd. Prijs, Aangevoerd. Prij.s. Bloemkool honderd stuks. 180 stuks t 1.30—f ,3.40 488 stuks f 2..30—f 5,20 f 2.10—f 3.20 Slabooiien zak van 15 K.G. 081 zak f ü.7o—f 0.98 703 zak f 0,78 f 0.78—f 0.91 Snijboonen duizend stuks. 04200 stuks f 0.4.5-f 1.10 55700 stuks f o„3o—f 1.50 f 0.30—f 1.20 Stoofappelen half mud. 30 mand f 1.75—f 2..30 27 mand f 1.35—f 2.10 f 1.45—f 1.85 Stoofperen )> )) 20 » f 1.15—f 2.60 ,31 ), f 1.60—f 1.95 )) f 1.70 Augurken (middel) . . mand van 6 K.G. ( f 0.56—f 0.71 )) (basterd) . . D ); )) )) V 7889 mand f 0.74—f 0.8.3 » (groffijn) . . )) )) y> )) l f 0.90—f 1.15 Tafelperen half mud. 42 mand f 2.55—f 4.40 35 mand f 2.70—f 3.85 f 2.50—t 3.85 Diamantperen .... )) )) Jutteperen )) » Pruimen pond 192 pond f 0.04—f 0.065 103 pond f 0.04—f 0.08 _

Aard van het artikel. Marktplaats. j±9Sept. 1911 ± 9 Sept. 1912 ± 2 Sept. 1918 ± 9 Sept. 1918 Aardappelen per H.L. (And.mulzen). 1 Broek op Langendljk _ 1.40- 1.45 0.95- 1.30 „ „ „ (Bergers) . . Amisterdam 1.40- 1.80 1.40- 1.60 „ „ „ (Blauwe) . . ff 2.20- 2.50 2.20- 2.50 „ „ „ (Blauwe) . . Rotterdam 2.40- 2.60 2.20-2.50 „ „ „ (Bonte) . . . ff 2.20-2.50 „ „ „ (Eigenheimers) ff 1.80- 2.00 1.40-2.00 1.70- 1.80 1.70- 1.90 Groen ten: Roede kool per 100 stuks .... Broek op Langendljk 7.00-18.00 1.60-3.80 3.80- 6.40 2.60- 5.70 Ctglg „ ff ïT ff .... ff 8.00-16.40 2.70-5.00 4.00- 5.00 2.80- 5.20 Witte „ „ „ „ .... 18.50-31.10 1.80-6.00 8.40- 4.20 8.00- 5.60 ülen per 50 K.G 3.90- 4.10 1.20-1.80 8.10- 8.90 2.10- 8.00 Salade per 100 krop Loosdulnen 8.70- 4.50 0.80-1.20 0.80- 0.80 0.20- 0.70 Bloemkool per 100 stuks ff 7.00-17.80 2.90-15.00 2.20- 7.00 2.00- 6.50 Spinazie per ben ... . . 0.28- 0.40 0.20-0.28 0.07- 0.08 0.10- 0.14 Postelein 0.21- 0.85 0.20-0.29 0.08- 0.12 0.10- 0.18 Prei per 100 bos 1.40- 1.90 1.00-1.20 1.60- 1.70 Komkommers per 100 stuks . . . 1.40- 7.20 0.88-5.50 0.90- 6.50 0.80- 4.70 Wortelen per 100 bos ff 4.10- 4.20 1.60-2.80 1.80- 1.70 1.80- 2.00 Andijvie per 100 struik 1.70- 2.40 0.70-1.80 0.80- 0.70 0.40- 0.80 Raapstelen per 100 bos _ Tulnboonen Prlncesseboonen 0.44- 1.50 0.20-0.63 0.26- 0.87 0.25- 0.46 Snij boenen 1.60- 8.50 1.20-1.30 0.70- 1.20 0.70- 1.40 Erwten ff – 0.50- 0.95 0.60- 0.65 Peulvruchten: Groene erwten per H.L Groningen 18.00-16.65 10.00-12.75 7.00-10.25 7.00-10.25 Blauwpeulerwten „ 14.00-18.00 9.00-12.00 7.50-11.50 7.50-11.25 Schokkers „ ff – 15.00-21.25 18.00-18.50 18.00-18.50 Eieren, per 100 stuks Amsterdam 8.95- 7.00 4.00- 7.00 4.00- 7.00 _ « » 100 Maastricht 4.50- 5.40 4.50- 5.60 . » 100 Rotterdam 4.50- 6.85 4.45- 5.65 4.80- 5.82 5.21- 6.20