is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 40, 03-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL.

DIRECTIE VAN DEN LANDBOUW.

Opgaaf van den invoer tot verbruik en den uitvoer uit het vrije verkeer van voortbrengselen van Boom- en Bloemkweekerij, Ooftteeit en Warmoezerij gedurende de maand Augustus 1913.

Invoer tot verbruik (in tOO-talien K,6., bruto-gewicht) üitvoer uit het vrije verkeer (in 100-tailen K.G., bruto-gewicht). 1 i j Hiervan uit ; Hiervan naar: 1-^ t-4 NAMEN DER ARTIKELEN. < Ui Z o H g > H CG O 3 g d M >“6 s Ui z < z Z < Eh H S m Oh O W z < z < >* O 05 P « g Q Z < P 05 3 S 3 Z W <1 > < P P P' P H 05 z w co P Q Z < P co Z >“5 05 o C/5 S g > 02 O P Z P g P O ü» <3 05 Z W Ui 05 < g P z G. AMERIKA s p z < . BRITTANNI Q P Z < z < o p p M g lERLAND. N z p Z P P P P O Z P CD Ö Z < P Z P P P P P z < p p p p Q • W 'z Oh p P < O 05 P P p > z 05 P p Z 05 P p < O P z n Ou O o P «Ki P P 05 co Eh on W O p P P O o R z P P N % Malta- en andere Zuid-Europeesche aardappelen. . . . rl «tf § 1 Bloembollen, knol- en wortelgewassen . . . 3660 5 188 961 2287 11 18 77 1 68 2 3 39 108375 35369 1873 76 3133 195 130 29768 4088 889 235 2566 16484 5653 8237 179 t) ft "aj Levende bloemen, bladeren, takken (met of zonder ÓQ rt 5P J vruchten of bloemen), slergrassen, afgesneden. <u dl Ss s los of gebonden in bouquetten of kransen. . 30 29 336 – 2 – – – – – 132 – – – – 5 197 – fl r3 b è I Boomen, heesters (waaronder stam- en al °S struikrozen), met uitzondering van vrucht .Hg 0) 1 1 boomen 2322 2206 5 6 105 1203 23 2 55 39 52 72 169 760 29 Cu j Vruchtboomen § o o as m §il a o > 0) 1 Planten in potten en kuipen Alle andere (planten, stekken, afleggers, ent -149 3 146 – – £1 rijs enz.) Aardbeziën 2 1 1 15 1621 14 O Appelen 642 497 18 _ 76 51 __ 8659 __ 490 _ _ _ 586 4 7579 2 S .£3 « 2 os £ Peren 3263 2506 – 757 20932 1347 7608 217 11760 S « É Noten (wal- en hazel-) 149 _ 101 14 – 3 12 3 16 67 14 3 8 “ g !•< Druiven 114 – 1 _ _ 13 100 _ 868 3 1 626 _ 23 215 a“ 1 , g 6C iJ 1 > Kersen 297 S § .2 Kruisbessen 250 > « Zwarte bessen Roode en witte bessen 81 1476 25 274 – – – 56 1202 – – – * ■ / Sluitkool (witte, savoye en roode kool) .... 17195 5982 __ 2958 81 10 -- .0164 i 1 Bloemkool 73 – 72 – – – _ – 1 14652 575 40 244 _ 7 L 3786 a ] b o> i Uien en sjalotten 5370 Ï603 – – 746 10 2011 _ 50334 L4OO 71 2 300 – i2BlB 10 263 2 113 5355 l Komkommers en augurken 3 1 'i ■ '1 – ■ ■ ■ 3 ■ ■ 114445 ““ 64 ““ “• i L 6160 8|9821S 1

t) Hiervan naar Chili 4; China 1; Egypte 4; Italië 18; Lübeck 63; Mecklenburg 17; Mexico 4; Portugal 18; Spanje 85; Turkije 20.