is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 10, 06-03-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangeveerd, den tijd van het jaar althans in aanmerking genomen, worden voor redelijken prijs gekocht. De prijzen'waren voor deze week als volgt:

Producten. 26 Februari. 2 Maart.

Winterjannen p. IOOp. f 7.00 f 6.00—f 6.75 Ijsbonten. . „ „ „ „ 7.50 Bellefleurs extr. „ „ „ „ 12.00—f 12.50 „ 12.50—„ 13.50

„ lekw.„ „ „„ 7.25-„10.50,, 7.50-,, 11.00 G.Reinetten ex. „ „ „ „ 15.00—„ 21.00 „16 00—„ 22.00 „ Ie kw.„ „ „„ 11.00—„ 14.50 „ 13.00-,, 14.50

„ 2e „ „ „ „ „ 7.50—, 10.00 „ 8.50—,, 9.50 Present of Engl.,, „ „ „ 13.50—„ 15.00 Holgaten ..,,,, ~ „ 5.40 Rabauwen . „ „ ~ „ 3.30—~ 4.30 „ 3.60—„ 4.60 Div. zoete appels,, „ „ 4.00—,, 4.50 „ 3.90—,, 6.75

Schorseneéren ~100 b. „ 4.50 „ 6.50—„ 7.50 Prei. . . . „ „ „ „ 2.00 „ 1.50—„ 3.00

Radijs „ 2.40—,, 2.60 „ 2.80

Knolselderij . „ „ st. „ 3.00—,, 6.50 ~ 5.75—„ 7.75 Cineraria’s . „ „ SVs—7V2 ct. 6V2— Zonalen . . „ „ 7V, „ 71/2 8 „ Div. bloemen. „ „ „ 71/2 „ Komkommers „ „ 41 —46 „

L. K.

Centrale Aalsmeersche Veiling.

Dagelijks worden nog flinke hoeveelheden snijbloemen, in hoofdzaak seringen, ter veiling aangevoerd. De voorraad van nog te forceeren struiken wordt bij enkele kweekers al zeer klein; er zijn er ook reeds, die hun laatste struiken hebben opgezet, maar op ’toogenblik is er eiken dag nog flinke aanvoer van afgesneden bloemen.

Hoogste prijzen voor Ie kwaliteit in de week van 23—28 Februari als volgt:

Rozen: Kaiserin 16—20 cent per stuk.

„ Testout 20—21 „ „ „ „ .Jhr. J. L. Mock . . . 26—27 „ „ „

Witte Seringen: Marie Legraye 20—34 cent per tak. Blauwe „ Charles Dix . 20—26 „ „ „

„ „ Vertakte Spath 20—30 „ „ „ „ „ Spath (gew. t.) 20—28 „ „ „ Sneeuwballen B—ls8—15 „ „ „

Prunus B—l68—16 „ „ „ Malus 2—3 „ „ ~ Rhododendrons 4—7 „ „ „ Calla’s 10—17 „ „ „

•Japansche Lelies 14—24 „ „ kelk.

Aalsmeer, 3 Maart 1914. .Jb. A. Dzk.

Breda.

27 Febr. 2 Maart. 4 Maart. Savoiekool . . . f 0.04—f 0.40 f 0.06-f 0.50 f 0.05-f 0.53

Witte kool. . . „ 0.38 „ 0.27—„ 0.50 „ 0.36 Roode kool . . „ 0.02—„ 0.53 „ 0.08—„ 0.50 , 0.08—,, 0.44

Knolselderie . . „ 0.30-„ 1.23 „ 0.17—„ 1.18 „ 0.14-,, 0.97 Knolrapen . . . „ 0.13 „ 0.36 „ 0.13 – „ 0.29 „ 0.12—„ 0.27 per 10 stuks. Boerenkool. . . f 0.28—f 1.30 f 0.21-f 1.18 f 0.44—f 1.16 Prei „ 0.23-, 0.60 „ 0.25—,, 2.20 „ O 30—„ 1.30

per 100 stuks. Appelen. . . . f 0.07 —1 0.16 Uien „0.11—„0.12* f 0.10 f 0.10-f o.ll* Witlof . . . . „ 0.11*—„ 0.22* „ o.l2*—f 0.21 „ 0.09—„ 0.20

Spruiten. . . . „ 0.05*—„ 0.14* „ o.lo* „ 0.14 —„ o.lB* Spinazie . . . „ 0.24 —„ 0.26 „ 0.18—„ 020 „ 0.22*—„ 0-25 per K.G.

Aardappelen . . f 3.03 per 70 K.G.

Vergelijking van marktprijzen van enkele producten.

In „Handelsberichten”, uitgave van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, worden sedert 19 October 1911, geregeld wekelijksche vergelijkende overzichten van de marktprijzen van eenige levensbehoeften opgenomen. Voor zoover voor de tuinbouwers van belang, nemen wij die uit het nummer van gisteren over.

Aard van het artikel. Marktplaats. ± 3Maartl9l2 ±8 Maart 1918 ±24Febr. 1914 ± 8 Maart 1914 Aardappelen perH.L. (Bergers) . . Amsterdam 2.00- 2.40 1.80-1.50 2.25-2.50 2.25- 2.50 „ „ (Blauwe) . . .8.10- 8.20 2.00-2.40 2.80-4.00 2.30- 4.00 „ . „ (Blauwe) . . Rotterdam 8.80- 3.70 2.00-2.25 2.70-8.20 2.70- 8.20 „ „ „ (Bonte) . . . 8.40- 3.60 2.00-2.25 „ „ „ (Eigenheimers) 2.50- 2.70 1.40-1.60 2.80-8.00 2.80- 8.00 Groenten: 1.20-6.50 1.40- 6.50 Roede kool per 100 stuks .... Broek op Langendyk 6.00-22.00 2.00- 8.80 5.00-20.00 2.00-11.50 1.00-5.50 l.iO- 5.00 Witte « „ » « .... 8.00-28.00 0.70- 8.50 1.60-7.50 1.40- 5.50 Uien per 50 K.G 8.80- 4.00 0.36- 0.48 5.80-5.70 4.40- 5.70 Bloemkool per 100 stuks 15.00-25.00 Salade per *lOO krop Loosduinen 4.00- 5.00 2.25-5.50 4.10- 6.00 Spinazie per ben 11 0.90- 1.20 0.70- 0.80 0.80-0.90 0.60- 0.72 Postelein „ „ Prei per 100 bos 3.70- 4.80 0.80- 1.25 2.00-2.40 1.80- 2.80 Wortelen per 100 bos Yt 10.00-22.50 10.00-18.00 14.00-25.00 17.60-28.80 Andyvie per 100 struik Boerekool per ben 0.87- 0.46 0.12- 0.18 0.06-0.09 0.05 0.08 Schorseneeren per 50 K.G n 7.80- 9.60 4.20- 6.00 1.80-7.75 2.20- 9.00 Peulvruchten: 6.75- 9.25 6.15- 9.25 Groene erwten per H.L Groningen 10.00-18.50 6.00- 8.50 Blauwpeulerwten „ „ 9.00-12.00 5.00- 8.00 6.00-10.00 6.00-10.00 Schokkers „ „ n 13.00-18.00 13.00-20.00 11.00-14.50 11.00-14.50 Eieren, per 100 stuks Amsterdam 8.50- 7.95 3.35- 8.40 3.90- 8.00 8.50- 8.00 „ „100 „ Maastricht 8.00- 4.80 8.20- 5.00 8.30- 4.80 „ -.100 „ Rotterdam 8.35- 4.85 8.50- 5.00 8.40- 5.05 ;8.15- 5.80