is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 43, 06-11-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zwijndrecht.

Over ’t algemeen zijn de prijzen der groenten in de afgeloopen week achteruitgegaan, behalve die van knolselderij ; dit artikel werd voor ’t overgroote deel opgekocht (waarschijnlijk voor export), waardoor de prijs aanmerkelijk steeg, zoodat voor Iste kwaliteit f 6.00 per 100 werd betaald; er was echter weinig Iste kwaliteit meer; ’t grootste gedeelte was 2de soort, die voor f 3.0 f 4.00 werd verkocht.

De prijs van uien bleef, evenals de vorige week, op f 3.00 per 50 K.G.; de handel was wel iets flauwer. Bloemkool, die veel en in goede kwaliteit voorkwam, ging sterk in prijs achteruit; prima kwaliteit kon het niet hooger brengen dan f 7.00 per 100, terwijl goede kwaliteit f 5.00—f 6.00 en 2de soort f 8.00—f 3.50 opbracht.

Beurré Clairgeau f 0.078- f 0.05-f 0.07 f 0.06 König Carl . . . f 0.06-f 0.16 Le Lectier . . . . f 0.05-f 0.08 Handperen. . . . f 0.03-f 0.10 per stuk. Druiven f 28.00 Tomaten f 2.00- -f 4.00 f 3.00-f 6.00 f 2.00-f 5.90 per 100 pond. Snij boenen . . . f I.TO-f 8.00 f 2.15-f 4.30 f 1.80-1 3.55 Pronkers f 1.35-f 1.40 per 1000. Uien f 0.48-f -f 0.57 f 0.45-f 0.58 per ben. 810emk001.... f 3.90 -f 8.60 f 2.50-f 8.80 f 2.80-f 5.10 Savoyekool . . . f 2.90- -f 5.90 f 3.60-f 5.00 f 2.30-f 5.00 Witte kool . . . f 1.40- -f 8.50 f 4.20 f 4.20 Roode kool . . . f 7.00 f 1.80-f 5.30 Groene kool . . f 2.20- -f 2.40 f 2.00-f 2.20 f 2.80 Boerenkool . . . f 0.85- f 0.95 f 0.50 per 100. •

IJsbouten . . P-100 p. f3.00- -fS.IO f2.60- -f3.10 f2.80- f 3.30 Winterjannen 100 „ f2.90- -fS.IO f2.50- -f3.20 f 2.80- f 3.30 Bergamotperen )7 100 „ f2.10- -f2.70 f2.60- f 3.30 Div. stoofperen }} 100 „ f2.80- -f3.60 f2.40- -fS.IO f2.10- •f 4.25 Div. zure appels ff 100 „ f2.80- -f 5.50 f2.40- -f 6.00 f 3.50- f 6.00 Div. zoete appels ff 100 „ f2.50- -f4.30 f2.40- -f4.20 f2.60- -f4.60 Bloemkool . . ff 100 st, . f 6.00 f '5.25-f 11.50 Roode kool. . ff 100 „ f 3.75 f 4.50 Witte kool . . ff 100 „ f4.70-f5.50 -f5.50 Savoyekool . . ff 100 „ fS.SO– f4.00- f 6.00 Andijvie . . . ff 100 f0.65- -fl.oo f0.30- -f0.85 Knolselderij 7f 100 „ f0.75- -f 1.50 fl.oo– L. K.

Andijvie, die thans veelvuldig voorkomt, bleef zoowat op den ouden prijs; Iste kwaliteit kon hoogstens f 1.00 per 100 opbrengen, terwijl goede kwaliteit voor 60—80 ct. verkocht werd.

Ook gele savoyekool daalde in prijs, voor Iste soort werd f 6.00, voor 2de soort f 4.00—f 5.00 per 100 besteed. Groene savove bleef, evenals de vorige week, op f 2.00—f 3.00.

Roode kool werd nog veel aangevoerd, doch de kwaliteit lijkt wel in doorsnee minder te worden; do prijzen varieerden voor Iste soort van f 4.00—f 4.50, voor 2de soort van f 2.50—f 3.00 per 100.

30 Oct. 2 Nov. 4 Nov. Savoyekool f 0.07 -f 0.89 f 0.03 —f 0.35 f 0.06 —f 0.35 Roode kool. . f 0.04 —f 0.54 f 0.12 —f 0.50 f 0.04 —f 0.58 Witte kool f 0.09 —f 0 67 f 0.31 —t 0.68 f 0.16 —f 0.73 Kapperkool f 0.30 —f 0.87 f 0.24 —f 0.95 f 0.19 —f 0.80 Boerenkool. . f 0.04 —f 0.0!) f 0.13 —f 0.14 f 0.06 -f 0.14 Knolselderie . f 0.07 —f 0.30 f 0.07 —f 0.30 f 0.08 —f 0.38 per 10 stuks. Andijvie. . . f 0.06 —f 1.28 f 0.18 —f 1.55 f 0.10 —f 1.45 Prei . . . . f 0.30 -f 1.50 f 0..84 – f 1.15 f 0.70 -f 1.28 per 100 stuks. Appelen. . . f 0.08 —f 0.16 f 0.07® – f 0.16® f 0.06® —f 0.12® Peren.... f 0.06^ —f 0.20 f 0.05 —f 0.22® f 0.06 -f 0.23® Tomaten. . . f 0.08 —f o.ll® f 0.08 —t 0.15® f 0.07 —f o.lo® Uien . . . . f 0.09^ f 0 08® – f 0.09 f 0.09 —f 0.09 ® Spruiten. . . f 0.05® -f 0.09 f 0.05 —f 0.09® f 0.04® —f 0.09 Wortelen. • . f 0.02 -f 0.03 f o.ol®-f 0.02® f 0.02 —f 0.03 Roode biet. . f 0.02 —f 0.03® f o.o2®—f 0.03 1 0.02 —f 0.03 Witlof . . . f O.OG® —f 0.27® f o.o7®—f 0.21® f 0.07® —f 0.24 Knollen . . . f o.oo® —f 0.04 f o.oo®—f 0.02 f o.ol® —f 0.02 per K.G. Wortelen . . f 0.10 —f 0.21 f 0.09 —f 0.21 f 0.06 —f 0.24 Roode biet. . f 0.08 -f 0.16 f 0.18 —f 0.17 f 0.10 —f 0.15 Prei . . . . f 0.30 —f 0.90 f 0.60 —f 1.40 f 0.30 —f 1.40 Schorseneeren. f 0.15 -f 0.30 f 0.05 —f 0.55 f 0.05 —f 0.35 per 10 bos. Bloemkool . . f o.oo® —f 0.09 f o.oo® -f 0.10 f 0.01 —f 0.12 per stuk.

Witte kool bedong f 5.00—f 6.00.

Spruitkool ging aanmerkelijk in prijs achteruit en daalde tot op 7 ct. per K.G.

Wortelen, die nog voql werden aangevoerd, brachten nog altijd heel lage prijzen op; zeer beste partijtjes konden het tot f 1.00 per 100 bos brengen, doch de meeste deden slechts 70 ets., hoogstens 80 ets.

Kroten kwamen veel voor en stegen in prijs, zoodat men gemakkelijk f 2.00 per H.L. kon maken.

Princesseboonen kwamen niet meer voor, snijboonen nog slechts in zeer kleine partijtjes, doch marktberichten worden hiervan niet meer gegeven. v. N.

Utrecht. Ver. Groenten- en Vruchtenveiling „Utrecht en O.”

Breda.

Vereeniging Vrije Groenten- en Fruitveiling te Beverwijk.

26 Oct. 30 Oct Andijvie f 0.80- -f 1.80 f 1.00 -f 1.50 Bloemkool I f 9.00- -f 12.00 f 8.00- -f 10.00 Bloemkool II f 4.00- -f 8.00 f 5.00- -f 7.00 Kool (groene) f 1.50- -f 3.00 f 2.00- -f 3.00 Kool (roode) f 4.00- -f 6.00 f 4.00- -f 6.00 Kool (savoye) f 4.00- -f 6.00 f 4.00- -f 6.00 Kool (witte) f 8.00- -f 9.00 f 4.00- -f 7.00 Postelein per ben f 0.36- -f 0.42 f 0.35- -f 0.45 Prei per 100 bos f 8.00- -f 12.00 f 8.00- -f 10.00 Raapst. p. 100 b. f 1.00- -f 1.50 f 1.00- -f 1.50 Sla per 100 f 1.00- -f 1.20 f 1.00- -f 1.50 Sperzleb. z. dr. f.32.00- -f36.00 f .35.00 Spinazie p. ben f 0.24- -f 0.28 f 0.20- -f 0.30 Wortelenp.lOOb. f 5.00- -f 8.00 f 6.00- -f 7.00 H. Ph.

Centrale Aalsmeersche Veiling.

Dagelijks werden nog groote hoeveelheden Chrysanthemum’s ter veiling aangevoerd. Waren de prijzen in het begin der week nogal bevredigend, in ’t laatst liepen ze steeds meer terug.

Het marktbericht bevat ook weer seringen. Woensdag 28 Oct. werden de eerste takken in dit seizoen geveild. Ze behoorden aan den kweeker W. A. Maarse, die ook vorige jaren de eerste was.

29 Oct. 31 Oct. 3 Nov. Goudreinetten. . f 2.60- -f 8.60 f 2.80-f 4.00 f 2.80-f 4.00 Paradijs-appels . – f 2.00 2.00 Bellefleurs.... f 1.50- -f 2.90 f 2.20-f 3.20 f 1.60-f Pippelingen . . . f 2.50- -f 4.50 – – 2.30 Zoete Campagner f 1.90- -f 2.00 f 1.10-f Blom mé f 3.00- -f 4.30 f 2.40-f 3.00 Huismanszoet. . f 1.20-f 1.80 ■ öterappels .... f 8.25-f 6.00 2.60 Hollaardappels . f 1.60-f Tafelappels . . . f 1.90-f 2.50 Pondsperen . . . f 1.30-f 1.40 Winterjannen. . f 1.20- -f 1.80 f 1.20-f 1.60 f 1.30-f 2.20 Stoofperen. . . . f 1.20-f 1.80 1.60 Knolperen .... – f 1.45-f per mand.