is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 41, 15-10-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afslagvereeniging „Beemster, Purmerend en Omstreken”.

4 Oct. 6 Oct. 8 Oct.

De aanvoer bedroeg deze week:

5655 K.G. slaboonen, 15000 snijboonen, 285 mud stoofperen, 52 mud tafelperen, 160 mud zoete appelen, 231 stuks bloemkool, 224 mand spruitkool, 4775 stuks bieten.

Amerikaansche anjers . . 10—13 cent per stuk Snij groen 2-7 V„ „ ■„ rank. Japansche lelies . . . . 19—21 ~ kelk. Dahlia’s f 1.00—f 4.80 per 100 st. Aalsmeer, 11 Oct. 1915. Jb. A. Dzn.

Tot nadere aankondiging is er voorloopig alleen op Maandag, Woensdag en Vrijdag veiling. U.

Slaboonen f 0.98-f 1.65 f 0.98-f 1.20 f 1.25-f 1.75 Snijboonen f 1.80-f 2.20 f 1.95-f 2.10 Stoofperen f 0.85-f 1.55 f 1.00-f 1.85 f 0.85-f 1.70 Tafelperen f 1.90-f 3.20 f 2.50-f 2.70 f 2.45-f 3.15 Zoete appelen f 0.90-f 1.85 f 1.00-f 1.60 f 0.85-f 1.55 Bloemk. p. 100 f 0.90-f 11.10 f 4.10-f 13.40 f10.90-f 11.50 Spruitkool f 0.60-f 0.77 f 0.75-f 1.05 f 0.90-f 1.20 Bieten p. 1000 – flB.oo-f 14.50 fIO.OO-f 16.50

Centrale Aalsmeersche Veiling.

Aangemoedigd door de hooge prijzen, welke op ’t oogenblik voor Chrysanthemums worden besteed en mede met het oog op de tentoonstelling van afgesneden seringen, die men zich voorstelt in November te houden, zijn reeds verscheidene kweekers in Aalsmeer bezig, een gedeelte van hun seringenstruiken te prepareeren om deze vroeg te kunnen trekken. Weliswaar kosten de eerste struiken veel aan stoken, wat bij de tegenwoordige prijzen der brandstoffen niet gering is te schatten en tevens heeft men vroegtijdig de meeste kans van mislukking, maar wij willen hopen dat straks de moeite beloond wordt.

Op t oogenblik zijn de prijzen der bloemen best. Men noteerde van 4 tot en met 9 Oct. als volgt:

Coöp. Veilings-Vereeniging „Bloemenlust” te Aalsmeer.

In tegenstelling met de vorige was de marktstemming in de laatste week eenigszins verflauwende. Verleden week noteei'den wij bijna dagelijks hoogere prijzen, vooral voor Chrysanthemums, terwijl wij de laatste week haast dagelijks een trapje lager gingen. Meer geldt dit echter voor rozen dan voor chrysanten. Niettegenstaande dat, zijn de noteeringen over !t geheel zeer bevredigend geweest en heeft de totaal-opbrengst van iedere veiling zeer zeker de beste verwachtingen overtroffen. Toen we verleden jaar in de eerste week van October ongeveer voor f 2500 veilden, waren velen verheugd, dat ’t nog zoo goed gegaan was en thans, nu we nog veel dieper in het oorlogswee zitten en menigeen zou oordeelen, dat het geen tijd is om aan luxe te denken, nu bedragen de opbrengsten van de Iste week in October bijna het drievoudige. Voor onze kweekersbevolking zeer zeker een gunstig verloop van omstandigheden.

Wij noteerden van 2—9 Oct. 1915 voor Iste kwaliteit als hoogste prijzen :

Rozen: Kaiserin ... B—l6 ct. per stuk. „ Caroline Testout 2V2—BV» „ „ „ Jhr. J. L. Mock. 8-24' „

„ Abel Chatenay . 3- BV2 „ „ Edward Mawley. 3—B „ „

„ Arnold Janssen . s—9Vo „ „ Sunburst ... s—ll „ „ ~ Japansche lelies . . . 18-21 ~ „ kelk.

2V,-5V.. „ „ stuk. Gladiolus 3-5 -r> , 7 ”

Bouvardia’s 4-8 „ „ tak. Chrysanth. (Elsie Fulton) 18—27 „ „ „ „ (Rayonnante) 22—82 ~ „ ~

„ (Mad.Draps-Döme)lB—22 „ Godfrey’ö King . 22- 31 „

Rozen: Kaiserin 8- 14 et. per stuk. „ Car. Testout .... 5—9 „ Jhr. J. L. Mock. . . 10-16 „ Mad. Abel Chatenay . 7—ll „ Sunburst B—l4 Chrysanten: Rayonnan te. . . 20—39 „ Miss Elsie Fulton 20—32 ” « » „(geel) 22—30 „ Saxonia .... 24—33 Louise Genn. . . 18—26 – „ Moneymaker . . 18—28 „ Hester Edward . 20-32 „ Lady Edward . . 18—26 „ Franc Cripp . . 20-31 Bouvardia’s 10—13 Physalis B—l2 rf V 77 77

„ (kleinbloemige). 10—15 „ „ „

Van boenen is weinig marktprijs op te geven; daarvoor is de aan voer te miniem gewmest.

Voor dit seizoen is de groenteveiling weder opgeheven.

Aalsmeer, 13 Oct. ’l5.

J. s.