is toegevoegd aan uw favorieten.

De boerderij; weekblad gewijd aan den land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij enz., jrg 45, 1960, no 6, 09-11-1960

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Wulff slootgraafmachine

Nationale demonstratie met

slootreinigingsmachines

de sloot loopt een vrij grote worm, die de grond en begroeiing losmaakt en naar de zijkant werkt. De zijkanten worden losgesneden dooreen grote schijf. Een groot werprad slingert het losgesneden materiaal schuin naar achteren en naar boven achter de trekker verspreid over het veld. Om een sloot geheel te „graven” moet aan beide kanten worden gewerkt. De capaciteit is echter zeer groot. In Zuidlaarderveen bedroeg dit 450 meter per uur. Het werk met dit apparaat was zeer goed. De maximale breedte op de bodem bedraagt 1,50 m. De maximale werkdiepte ruim 2 meter. Ritscher-Moorburg van het Centraal Bureau te Rotterdam was gemonteerd achter een Ritscher trekker op half-rups banden. Ook deze trekker had een zeer lage versnelling en reed langs de te reinigen sloot. Het eigenlijke graafapparaat bestaat hierbij uit een grote, aangedreven vijzel, die langs het talud van de sloot wordt getrokken. De uitgebaggerde grond wordt fijnverdeeld eveneens d.m.v. een schoepenwiel over het veld verspreid. Door de vijzel op het eind open te maken kan de grond ook op de kant worden gelegd. De Ridder slootgraafmachine uit de landbouwmachinefabriek Ridder te Ridderkerk is een sleepbak, die met een hefboom opzij van de trekker is gemonteerd. Door middel vaneen dubbel conische frictielier (welke aangedreven wordt door de aftakas van de trekker) wordt het schamiermechaniek uitgeslagen en ingetrokken. Door het tegen elkaar in laten werken van de lieren komt de bak omhoog. De uitgebaggerde grond wordt netjes op de slootkant gelegd. Deze slootgraver maakte goed werk en had een capaciteit van ongeveer 200 m per uur. Ze is aan elk type trekker te leveren. De fa. H. J. Schukken te Bolsward was aanwezig met een machine vaneen soort-

In het lage stroomgebied van de Oostermoerse vaart ten Z.O. van het Zuidlaardermeer inde nabijheid van het dorp Zuidlaarderveen werd een uitgebreide demonstratie gehouden met een groot aantal machines en werktuigen, die tegenwoordig voor het onderhoud en het hergraven van sloten worden gebruikt. De tijd, dat het slootgraven nog in handwerk kan gebeuren, is vrijwel overal voorbij, omdat de kosten hiervan zodanig hoog zijn geworden, dat dit werk tot het uiterst noodzakelijke beperkt blijft. Toch is voor de ontwatering, vooral van de laag gelegen weilanden, de verwaarlozing van de sloten funest en een goed onderhoud is vandaag aan de dag meer dan ooit noodzakelijk. Het is daarom een gelukkige omstandigheid, dat na de oorlog talrijke constructeurs en fabrieken zich met de ontwikkeling van machines voor het onderhoud van sloten hebben bezig gehouden. Vele van deze machines zijn inde loop der jaren weer door andere vervangen. Andere werden verder ontwikkeld, maar thans is deze situatie toch zover gevorderd, dat er zowel voor de eigen boer aan zijn trekker als voor de grote loonondememer machines aan de markt zijn, waarmee zeer bevredigende resultaten kunnen worden verkregen. Denkt men dan terug aan de werktuigen, die een jaar of tien geleden als bruikbaar werden beoordeeld, dan is er op dit gebied toch wel veel veranderd. De Duitse Wulff is een zeer robuuste slootreinigingsmachine, welke gemonteerd was aan een MAN trekker type 4S 2a, een trekker dus met vierwielaandrijving. De eigenlijke slootreiniger wordt achter op de trekker gemonteerd en d.m.v. een lier uit het werk geheven. Compleet geleverd met inbegrip van de MAN trekker kost deze machine ƒ 31.535.—. Over de bodem van

Ridder slootgraafmachine

De Bever slootgraver met geleide bak

Ritscker slootgraver achter Ritscher halfrups-trekker

Rika tweewielige kanten- of taludmaaier