is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met den eersten trein naar Amsterdam verzendt men alle brieven voor de plaatsen langs dien weg gelegen, benevens de brieven voor Noord- en Zuid-llolland.

Met den tweeden trein naar Arnhem even als met den eersten trein, benevens de brieven voor Thiel, lihenen en Wageningen.

Met den tweeden trein naar Amsterdam even als met den eersten, benevens de brieven welke men verlangt op de beurs besteld te hebben, mits dit duidelijk op het adres v.ermeld worde.

Ter verzending met den derden trein naar Amsterdam ten 9 ure worden geene bussen geligt, dan alleen die aan bet kantoor en met dien trein worden geene brieven voor Zuid-Holland verzonden.

Naar ’sHage en Rotterdam worden de brieven -ten 1 ure over Amsterdam verzonden.

Dagelijksche correspondentie door middel der Diligence-onderneming.

Naar Amersfoort des morgens vóór en des middags vóór 3Va ure in de bus.

Naar Vianen, Gorkum, Breda, ’s Ilertogenbosch, Houten, Schalkwijk, Culemhurg en Zalt-Bommel, des morgens vóór 8 ure in de bus.

Naar de Blaauw-Kapel, Maartensdijk, Hilversum en ’s Graveland ten 2'/, ure in de bus.