is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN GOEDE VENT!

Leve de grammatica! Welk een zonderlinge onstudentikoze uitroep is dat! hoor ik den lezer zeggen. Veracht de grammatica niet, geachte lezer, zij is immers de eenige weg om vreemde talen te leeren. De vreemde talen zijn het die ons een onberekenbaar voordeel kunnen verschaffen. Indien namelijk onze dagelijksche taal eens niet rijk genoeg ware, zouden wij regt hebben om haar door uitdrukkingen uit andere talen overgenomen te verrijken en volledig te maken.

Aan de Academie spreekt men ook eene bijzondere taal, zooals dit onder kleine [kringen meer het geval is. Het is niet »de taal van den grijzen nacht;” (zooals Lamb zegt); de stilte, die hier dient tot geleidster der gedachten. Noch »de taal der sterren,” zij is voor de jeugd even onverstaanbaar als voor de sterrekundigen wier gedachten echter veeltijds in dezelfde spheer zweven,