is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kroeg en als aan het biliart is vastgeklonken, die zich uit zijn groentijd nog flaauw herinnert wel eens op een college geweest te zijn, die nooit anders rijdt dan «met de vier,’ die zich kan heroemen op eene bijzondere familiariteit met alle mooije en niet-mooije meisjes uit de stad (de dienstmeiden niet te vergeten), die eindelijk minstens een paar malen in de week in een abnormalen toestand verkeert, en althans eens om de 14 dagen... is als zeven snippen.

Een derde zal u zijn ideaal van een waar student op de volgende wijze schetsen : «Waarlijk student is hij, die eiken dag van negen tot drieën college houdt en op zijn minst van zes tot tienen onafgebroken op zijne kamer zit te werken, die nooit dan bij enkele extra-gAegenheden later dan half twaalf naar bed gaat, die eens even op de sociëteit komt om een courantje te lezen, maar dan toch zoo gaauw mogelijk weer weg gaat, die als professor nog tien stappen van hem af is zijn pet reeds begint af te nemen, die zich altijd voor de colleges prepareert en respondeert als van een leijen dakje, maar er nooit over denkt iets voor zich zelven uit te voeren, zich zelven te oefenen, die een paar jaar al zweetende en zwoegende op een summis op zijn examen zit te hroeijen, en dan door alle ooms en tantes m de familie zoo vreeselijk knap en geleerd genoemd wordt.

M

4