is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B R I E F S T IJ L.

Vergeef mij de stoutheid, waarmede ik het waag UE. te verzoeken, mij te veroorloven dat ik de vrijheid neme UE. te vragen, of UE. de welwillendheid wilt hebben van mij te vergunnen UE. te smeeken mij het geluk te schenken, dat er voor mij in ligt, als ik mijn geschrijf onder UE.’s oogen brengen mag, om UE. te melden, dat ik niets vuriger wensch, dan in staat te zijn UE. te toonen, hoezeer het mij verheugt, dat het lot mij zoo gunstig is het oogenblik te scheppen, waarin mij het genoegen ten deel zal vallen UE. te verzekeren, dat het mij onmogelijk is door woorden de gevoelens uit te drukken, welke mijn hart bezielen bij de gedachte, dat UE’s goedheid mij grond geeft de hoop te koesteren; dat UE. overtuigd zijt, hoe diep ik het besef, welk een voorregt het voor mij is de eer te hebben van mij met hoogachting te mogen noemen

UEd's dienstw. dienaar.