is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPEELSCHULD.

I

Es giebt einc falscbc Schaam, die in irdischen vie in geistigen Dingen, viel UnheU stiftet.

THBRBHIN.

»En mijne arme, mijne lieve moeder! Hare zoetste verwachting te leur gesteld ! O God 1 wat moet ik aanvangen, wat moet ik doen!”

Die kreet van angst en moedeloosheid klonk uit den mond van Eduard Baarn, student in de Theologie, die omstreeks 8 ure in den avond zijne kamer binnentrad , en zich terstond op een stoel bij de deur liet neervallen, ’t Was of hij uitgeput was van zware ligcharaelijke vermoeidheid. Zijne kamer was bijna geheel donker, slechts de gaslantaarn aan den overkant op de straat, wierp een breeden lichtstreep door de vensters naar binnen. Slechts flaauw zou men zoo de doodelijke bleekheid van zijn gelaat bemerkt hebben, want als die