is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSLAG

VAN DEN TOESTAND EN DE LOTGEVALLEN

DEB

UTRECHTSCHE HOOGESCHOOL,

6EÖÜHESDE HET JAAR TB3S-J856.

Weder is een jaar sedert de laatste in ons vorig verslag vermelde gebeurtenissen voorbijgegaan, en onwillekeurig rijst de vraag bij ons op : Wat iieeft de tijd ons opgeleverd? Moet het afgeloopen jaar onder de gelukkige voor onze Hoogeschool geteld worden; mogen wij ons bij den terugblik op het verledene over bloei en vooruitgang verheugen; of blijven nog altijd vele dringende behoeften onvervuld, en zien wij in menig opzigt stilstand, misschien achteruitgang heerschcn?

De volgende bladzijden mogen het antwoord geven. Menig verschijnsel zal er vermeld worden, dat van het goede in onzen toestand getuigt; schoone dagen zullen zij voor onze verbeelding terugroepen; talrijke blijken van den goeden geest, die onze academie bezielt, zullen rvij ontmoeten. Doch naast die lichtzijde zal het beeld, dat wij U wenschen tc schetsen , ook menige donkere schaduw

9*