is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Ik bedoelvervolgde van Eaadt, zonder op de laatste opmerking acht te slaan, «dat er eene massa jongelui in de t Theologie” studeren die liever zakjes hadden moeten blijven plakken of rekeningen schrijven. De zoon van je schoenlapper heeft plan in de »Theologie” te studeren ! Heerlijk! Maar weet zulk een individu wat hij wil? Hij weet onder anderen, dat het verbazend voornaam staat, sDominé” te willen worden en dat hij voor moeder en hare klub, allerliefst shet vogelnestje” kan uitgalmen 1”

« Maarvroeg Walduin, » wat willen de meesten van jou faculteit anders, dan op de belagchelijkste wijze den Meester-titel te veroveren?”

>Permiteer me!” viel du Prèsnes in »al die meesters gaan de wereld in zonder bezwaar van ’s rijks schatkist. Jou Dominé’s postuleren eene enorme som op ’t budget. En dan indigneren die menschen zich nog over ’t miserabel traktement! ’t Is God geklaagd!”

»Hou je mond Hector!” begon van Eaadt weer, lik geloof dat je een weinig t gemonteerd” wordt” en met een schonk hij zijn glas met een spottenden lach vol. tMaar,” ging hij tot Walduin voort, »ik heb eene andere grieve. Als jelui, aanstaande Theologen eens regt fatsoenlijk door de waereld wilt komen, en je met stille voldoening onder de beschaafdste aristocratie van je vak denkt te behooren, begin je vreemde geluiden na te babbelen, en eindig je met je eigene dierbare taal, in je viesheid over boord te werpen, en Waalsch Predikant te heeten!”