is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t)e brieven voor Riouw, Banca en Palernbang, kunnen los over Singapore worden verzonden, waardoor zij geen’ omweg over Batavia behoeven te maken; doch zijn alsdan aan eene gedwongene frankering van 75 cents onderhevig , terwijl op de adressen moet vermeld worden : Rechtstreeks van Singapore,

Wijders kunnen de brieven naar Oost- en West-Indiën bestemd, ook verzonden worden per scheepsgelegenheid, doch zulks wordt alvorens door de Directeuren der postkantoren te Amsterdam en Rotterdam, door de nieuwspapieren in tijds aan het publiek bekend gemaakt.

AFKIKA.

Brieven voor Algerië en verdere Fransche volkplantingen kunnen over MarseiUe derwaarts verzonden worden.

De brieven naar de Kaap de Goede Hoop vertrekken wekelijks, ofschoon de juiste vertrekdagen niet op te geven zijn, aangezien de booten geene geregelde vaart opgeven. Ze zijn aan eene gedwongene frankering onderworpen van 70 cents beneden de 15 wichtjes, en voor iedere 15 daarboven dubbelde port.

AMERIKA.

De brieven naar Noord-Amerika bestemd kunnen over Engeland naar verkiezing, hetzij tweemaal in de week over Rotterdam, hetzij dagelijks over Ostende verzonden worden. Ze zijn niet meer aan eene gedwongene frankering