is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

malen vertrekken uit Londen op den 2<ien en 174 en van elke maand, ten ware een van die dagen op een’ Zondag invalt, wanneer de verzending op den volgenden dag geschiedt.

De brieven naar de Havanna, Honduras, Nassau en Jacniel worden allen verzonden met de brievenmaal van den 17den, die naar Vera Cruz en Tanipico , met die van den 3den dier maand.

Voor alle andere -plaatsen, beboerende tot de zoogenaamde JHest-Indiën, geschieden de verzendingen met de beide gelegenheden, dat is: twee malen in de maand.

De brieven , bestemd voor de Westkust van Zuid-Amerika, vertrekken uit Engeland twee malen in de maand, doch niet verder dan tot Panama. Van daar geschiedt de verzending naar de plaatsen van bestemming slechts ééns in de maand.

De West-Indische pakketbooten belasten zich niet meer met de brieven voor Madera , Bermuda of Mobile. De brieven naar Madera vertrekken uit Engeland met de pakketboot van Falmout naar Brazilië den 6den van elke maand; die naar Bermuda worden verzonden over Halifax en die naar Mobile over New-York of Bosto?i, beide met de pakketbooten op Noord-Amerika.

De havens van St. Jago de Cuba, La Guayra en Puerto Cubello , worden niet meer door de West-Indisehe pakketbooten aangedaan. Alle brieven voor Cuba worden verzonden naar Havanna en die van Venezuela worden