is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1860. 23 Junij. F. R. Westhoff, Mikroskopische onderzoekingen over de ontaarding van aderen en zenuwen in kanker.

« « n I. W, F. Scheffer, Een geval van bovemcaartsche ineenschuiving van darmstukken.

K 29 » A. J. van Zadelhof!, Over ülcus Noma.

» " t' H. Tobbe, Over de ontsteking der voorhoofdsboezems.

n n u E. Meemeling, lets over heelkundige drainage.

• 5 Oct. E. Honkoop, Quaestiones Argumenti Chirurgici.

H 20 n H. Tobbe, Quaestiones Argumenti Obstetricii.

» 31 u F. R. Westhoff, Quaestiones Argumenti Obstetricii.

In de Wis- en Natuurkunde.

1860. 11 Jan. H. W. Schroeder van der Kolk, Over het meten van den galvanischen geteidingsweêrstand, inzonderheid der metalen.