is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Philosophie en mejufvrouw Theodora Maria Bruning. Toen Du vree op zekeren avond de geschiedenis van het gebroken rijtuig verhaalde, iets dat Dora reeds lang wist, ontlokte dit aan den heer Verhagen een geweldige lachbui, en aan mevrouw eenige exclamaties over 'die studenten, die toch maar alles durven doen!' Dat verder de verhouding tusschen de heeren Duvree en Frans Verhagen nooit zeer intiem werd, zullen mijne lezeressen wel niet betwijfelen.

Mei 1860. Y. v. H.