is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoegzaam niets, en dat liet gesprek niet geheel en al bleef steken, daarvan had de vrolijke Marie geheel de eer. Voorzeker , zij regtvaardigde dien volkomen. Eeeds au premier abord nam het bij uitstek sohoone en lieve meisje ieder voor zich in. Lange, donkerblonde krullen golfden los en sierlijk rond haar hoofd, en encadreerden als het ware een gezigtje, dat nog werd opgeluisterd door de harmonie waarin de helder blaauwe oogen, de neus, en het lieve kleine mondje tot elkander stondenj terwijl hare gestalte, slank en bevallig als eenen sylphide, den indruk van eene gepersonifieerde Gratie volkomen maakte.

Terwijl de ongelukkige Henry zoo den ganschen tijd van het diner zijne verlegenheid en onhandigheid verwenschte, had Frans zich dien tijd beter ten nutte gemaakt en niet alleen met zijne dame maar ook met Marie een levendig gesprek gevoerd, gekruid door allerlei geestige invallen, zoodat men zeer goed bemerken kon, dat Marie de conversatie met Frans verkoos boven dien met Henry. Eindelijk was het diner afgeloopen; men besloot, daar het een heerlijke avond was, in den tuin de thee te gebruiken, en Henry, die wel eens gelezen had van een zoet gesprek in de vrije natuur, wanneer alle stijfheid wijkt in het aangezigt der vrolijk daarheen zwevende wolkjes , die door de avondzon verlicht, als zoovele goudsprankeu het oog bekoren door hunne rijke verscheidenheid in vorm en kleur; der boomen en bloemen, die allen