is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschiedenis des Vaderlands, maandag, dingsdag en woensdag te 10 ure.

Nederlandsche letterkunde.

Bispuut-oefeningen, te leiden door s. k.vrsten en J. A. C. KOVEKS.

J. H. HisGEN , lector in de Hoogduitsche taal.

Behandeling van Goethe’s Vaust.

Goethe’s en Schiller's gedichten.

Geschiedenis der Bidtsche litteratuur.

j. VENNIKG, lector in de Engelsehe taal.

Engelsch, bij gelegenheid.

M. A. E. ROBERTi, lectoi’ in de Eransche taal.

Fransch, bij gelegenheid.

In de Faculteit der Geneeskunde.

J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK.

Anatonde, viermaal in de week te 5 ure.

Praktische anatomie, dagelijks op geschikte tijden van het jaar.

Physiologie, maandag B—lo, dingsdag en donderdag

te 8 ure, woensdag te 9 ure.