is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oranjewimpel zich in sierlijke bochten onophoudelijk kronkelde. Alle dennen- en sparrebosschen tot op een verren afstand, waren geplunderd ten behoeve van Utrechts straten en grachten en een ontelbare volksmenigte was heden reeds op de been.

Ten tien ure begaven velen onzer zich naar het groot auditorium, waar de plechtige uitreiking van doctorale diploma’s plaats greep aan de volgende Heeren :

In de Letteren :

de HH. G. Mees, .Adrz. en H. Nedbeonner van der Tuuk.

In de Medicijnen: den Hr. G. P. Pop.

In de Philosophie :

den Hr J. P. Delprat, In de Theologie :

de HH B. Glasius en In de Eechten;

C G. Montijn.

den Hr. G. Hoi.tids.

De Rector Magnificus hield bij deze gelegenheid een feestrede in ’t onvermijdelijk Latijn. De leden van den Gemeenteraad en vele andere belangstellenden wr.ren tegenwoordig. Dr. Mees beantwoordde de aanspraak van den Rector in sierlijk Latijn.

Het auditorium was voor deze gelegenheid gedecoreerd met vlaggedoek, geschilderde blaren en banieren van de faculteitskleuren. De laatste, benevens de bladeren die de jaartallen 1636 en 1861 omstrengelen, zijn nog aanwezig.