is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gronden aan velen aannemelijk te doen schijnen. Maar, het zij in alle nederigheid en bescheidenheid gezegd, ik meen mij daarmede niet te kunnen vereonigen , om de zeer eenvoudige reden , dat ik een ander „ omdat" heb.

De geest van onafhankelijkheid, die den student kenmerkt, vertoont zich in al zijne handelingen; in zijn geheel „ik" ; in zijnen loop, in zijne wijze van spreken, in zijne taal. Aanschouw hem slechts, terwijl hij tier daar henen loopt, vol zelfbewustzijn en met een’ naar verachting zweemenden glimlach op de lippen over „ het ploertendom , " zooals hij het noemt, dat in zijne Hïli])utteviglteid, om hem , den Gulliver, henenkrielt; aanschouw hem, terwijl hij de zweep over de vurige rossen legt en met hen voortrent in eene vaart, die door niets schijnt gestuit te kunnen worden; aanschouw hem , terwijl hij een’ vriend ontmoet, hoe fonkelt dat oog, hoe krachtig is die handdruk , hoe hartelijk die blijdschap, die hem bezielt en zijn gelaat verheldert, hoe ongedwongen vloeijen de woorden hem van de lippen , klein misschien in getal, maar hoe groot van beteekenis! in ieder woord ligt de geschiedenis van eenen zamen doorleefden studententijd, in ieder woord schemert het door: ik ben gij en gij zijt ik, en zoo zal het blijven, zoo lang er leven in onze ligchamen huist; in ieder rvoord, in iederen blik kunt gij ware vriendschap en onvoorwaardelijke zelfopoffering geschreven zien.