is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op donzelfden toon, „u, die zoo lang gij aan de Akademie zijt, nog geen drie uren achtereenvolgende met werken hebt doorgebragt, die geen’ dag verzuimt de zweep over de paarden te leggen, behalve alleen dan, wanneer gij ze de sporen in de zijde drukt; die geregeld driemaal ’s weeks op zijn minst, onder den invloed van vorst Bacchus staat; die

u Schei uit, of ik smijt je je eigen aschbakje op je eorpus zoo viel Storf hem in de rede, terwijl hij het uitschaterde.

„ Die nog nooit op de collegie-bank gezeten hebt."

„ Dat moest me ook nog gebeuren ! "

// Die al uw latijn vergeten zijt."

,/Datis onmogelijk," riep Storf, „want van dat artikel was bij mij van den beginne af aan, absence totale. "

„ Die druipen zult op al uwe examina.»

nDi meliora ! " zuchtte Storf, als om zijn gezegde van zoo even te logenstraffen.

„Die binnen het jaar ehaisen zult, tenzij

„Tenzij?"

„Tenzij," herhaalde Ernst, eensklaps ernstig wordende , „ gij u eens tlink aanpakt, en toont, dat de machine, al heeft zij zoo lang stil gestaan, toch nog in staat is te werken; tenzij gij toont dat Erederik Storf niet alleen aan de Akademie is gekomen om 10l te maken , maar ook om voor zijne toekomst zorg te dragen ; zoodoende zult gij uwe vrienden een fidelen kerel en u zclven eene goede carrière bewaren."