is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om half vier kwam de boot in het gezigt;wij stapten in gezelschap van een heel kostschool, in witte kielen gehuld, met een meester aan ’t hoofd ,in een bootje, dat naar de stoomboot roeide, die halfweg tusschen het eiland en het aan den oever gelegene Stresa stil hield. Kort voor Arona zagen wij op eene hoogte, onmiddelijk aan den oever, het 66 voet hooge standbeeld van St. Carlo, graaf van Boromeo (1538-84) kardinaal , aartsbisschop van Milaan, een dertigtal jaren na zijn dood heilig verklaard.

Wij, leeken in het vak, vonden het beeld, dat gedeeltelijk gegoten, gedeeltelijk uit geslagen koper vervaardigd is, zeer mooi, kunstkenners echter beweren dat de ooren naar verhouding te groot zijn.

Aan het spoorwegstation te Arona had men een zeer goeden maatregel genomen, om de verwarring te voorkomen, die bij het instappen van den trein aan elk station heerscht, wanneer ieder naar de wagens zijner klasse zoeken moet. Men deed namelijk alleen de portier open der wagens eerste klasse, verloste toen de reizigers dier klasse uit hunne wachtkamers, sloot de wagens achter hen toe en opende toen de wagens der 2e klasse etc. etc.

Na ruim een uur sporens, door eene vlakke, vruchtbare streek, kwamen wij te Novara, waar de treinen naar Milaan en Turijn zich scheiden , en wdj gebruikten het uur oponthoud dat wij hadden , om in de bekende , prachtige restauratie een haastig diner te doen.