is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de eenvoudige reden, dat ge personen en geen insekten beschouwt. Ge neemt slechts ’t ridicule op en levert dus een type , naar ge meent, of wilt ge ’t een karikatuur zelfs in een verguld lijstje.... welnu dan, kunt ge schermen of pistool schieten ?’

Ik stond ontzet over dien gedachtensprong en uitte een kreet van verbazins:. O

‘Dan b.v. boxen , ranselen , vechten ? Ook niet ? Zelfs niet de stroomen van beider verontwaardiging en nijd door een schuierenden speech doen verzinken in ’t niet ? Welnu dan, mon cher, maak dan maar op de gewone wijze gebruik van dat ongedrukt kind uwer hersenen, of wees niet verbaasd den volgenden dag door een krachtigen ribbestoot van de kleine steentjes in ’t aardsche slijk geslingerd te worden of een keurig kaartje te ontfangen handelende over een tweegevecht op leven en d00d... er is evenwel nog een uitweg...’

Ik schepte adem. .

‘hang je op 1’

Dit zeggende was ZEd. zoo goed mij zonder veel complimenten door het openen der voordeur in de koude nachtlucht te voeren. Ik kon ’t hem niet kwalyk nemen: hij bespaarde mij daardoor een appelflaauwte.