is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den Utrechtschen kerkeraad

Een diaken , die op christelijk standpunt staat,

En de orthodoxie met innigheid haat.

Een vaderlandsche historie ,

Gewagend van ’s vijands victorie.

De roem der Hollandsche zindelijkheid .

Niet met de Hollandsche gezigten in strijd.

Dat iemand, die hoort zich zelven verguizen ,

Zijn glazen vergruizen ,

Niet genegen is cito , cito te verhuizen.

Likkers, En niet tevens verklikkers.

lemand die zich heeft doodgeschreven.

Tot Professor te zien verheven.

Zeker geleerde Duitsch te hooren spreken,

Zonder in ’t lagchen uit te breken.

lemand te hooren beweren,

Dat //het Latijn niet te vereeren.”

Gelijk is met »in een staat van barbaarschheid te verkceren.”

Dat een gedoode vijand weer opstaat,

En met nieuwe woede aan ’t vechten gaat,

Zoo als ’t met zekeren A........ staat.